In het tweede jaar van je studie draait alles om het verbreden en verdiepen van je kennis. Je maakt kennis met de drie grote onderzoeksgebieden vloeistoffysica, materiaalfysica en optica & biofysica.. Net als in het eerste jaar speelt ook in het tweede jaar wiskunde een belangrijke rol en zul je ook veel bezig zijn met natuurkundige experimenten.

Module 5: Signalen, systemen & modellen

In de vijfde module maak je kennis met de principes van het modelleren en analyseren van dynamische systemen. Je leert bijvoorbeeld een tamelijk realistische omschrijving van een systeem of subsysteem te vertalen naar een model dat een wiskundige omschrijving mogelijk maakt in de vorm van een aantal differentiaalvergelijkingen. Tijdens het project ontwerp, bouw en test je een meetinstrument, en pas je alle kennis over modellering en signaalverwerking toe die je gedurende de module hebt opgedaan in een afsluitend project.

Module 6: Golven, interferentie en waarschijnlijkheden

Licht is een elektromagnetische golf en wordt als een stroom van discrete fotonen met een bepaalde energie en impuls geëmitteerd en geabsorbeerd. Stemmen deze twee beelden met elkaar overeen? Wanneer gebruiken we de ene beschrijving, wanneer de ander? Tijdens de zesde module ga je aan de slag met deze problemen en de antwoorden hierop. Daarnaast komen in deze module ook lineaire algebra en de basisprincipes van de kwantummechanica aan bod, in het bijzonder de interpretatie van de kwantummechanische golffunctie.

Module 7: Fysica van gecondenseerde materie

In de klassieke vastestoffysica worden de eigenschappen van bulkmaterialen beschreven op basis van periodieke rangschikking van de elementaire bouwstenen zoals de individuele atomen in het kristal. Veel moderne onderzoeksgebieden, waaronder nanotechnologie, zonne-energie en spintronica, vinden hun oorsprong in de vastestoffysica. Een aantal disciplines komt samen in dit multidisciplinaire vakgebied, waaronder de quantummechanica, statistische fysica, klassieke mechanica en elektrodynamica. Aan het eind van deze zevende module werk je aan een project waarin verschillende aspecten van de scanning tunnelingmicroscoop aan bod komen.

Module 8: Continuüm dynamica

Tijdens de achtste module ga je de statica en vooral dynamica van stromende materie zoals gassen en vloeistoffen beschrijven aan de hand van dichtheidsvelden, stromingsvelden en temperatuurvelden. Vloeistoffysica is namelijk een klassieke veldentheorie en heeft nauwe banden met die delen van de natuurkunde die de grondslag vormen van veldentheorieën, zoals de klassieke mechanica, en andere klassieke veldentheorieën, zoals elektrodynamica. Tijdens de wiskunde ga je aan de slag met partiële differentiaalvergelijkingen en het oplossen van dit soort vergelijkingen.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies