In het tweede jaar van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde draait alles om het verbreden en verdiepen van je kennis. Je maakt kennis met drie belangrijke onderzoeksgebieden: vloeistoffysica, materiaalfysica en optica & biofysica. Net als in het eerste jaar speelt wiskunde een belangrijke rol en zul je veel bezig zijn met natuurkundige experimenten. Daarnaast verdiep je je dit jaar in de vraag wat je allemaal kunt doen met de opgedane kennis en ga je in kaart brengen welke onderwerpen jij het meest interessant vindt en welke mate van complexiteit jou aanspreekt. Omdat wij maatwerk belangrijk vinden, kun je (een deel van) de vrije keuzeruimte uit het derde jaar ook naar voren halen en in het tweede jaar gebruiken.

Module 5: Signalen, Systemen en Modellen

In de vijfde module maak je kennis met de principes van het modelleren en analyseren van dynamische systemen. Je vertaalt bijvoorbeeld een realistische omschrijving van een systeem naar een model dat een wiskundige omschrijving mogelijk maakt in de vorm van een aantal differentiaalvergelijkingen. Tijdens het project ontwerp, bouw en test je een meetinstrument, en pas je al je nieuwe kennis over modellering en signaalverwerking toe in een afsluitend project. Er zijn ook twee keuzevakken:  Klassieke Mechanica en Engineering Solid Mechanics. Het eerste vak is meer fundamenteel van aard, het tweede meer toegepast.

Meer weten over deze module?

Module 6: Golven, Interferentie en Waarschijnlijkheden

Licht is een elektromagnetische golf en wordt als een stroom van discrete fotonen met een bepaalde energie en impuls geëmitteerd en geabsorbeerd. Stemmen deze twee beelden met elkaar overeen? Wanneer gebruiken we in de toegepaste natuurkunde de ene beschrijving, wanneer de andere? Tijdens de zesde module ga je aan de slag met deze vragen. Daarnaast komen lineaire algebra en de basisprincipes van de kwantummechanica aan bod, in het bijzonder de interpretatie van de kwantummechanische golffunctie.

Meer weten over deze module?

Module 7: Fysica van gecondenseerde materie

In deze module staan vastestoffysica, statistische fysica en partiële differentiaalvergelijkingen centraal. In de vastestoffysica worden de eigenschappen van bulkmaterialen beschreven op basis van periodieke rangschikking van de elementaire bouwstenen, zoals de individuele atomen in het kristal. Veel moderne onderzoeksgebieden, waaronder nanotechnologie, zonne-energie en spintronica, vinden hun oorsprong in de vastestoffysica. Een aantal disciplines komt samen in dit multidisciplinaire vakgebied, waaronder de kwantummechanica, statistische fysica, klassieke mechanica en elektrodynamica.

Meer weten over deze module?

Module 8: Continuüm Dynamica

Tijdens de achtste module beschrijf je de statica, en vooral de dynamica, van stromende materie, zoals gassen en vloeistoffen. Je doet dit aan de hand van dichtheidsvelden, stromingsvelden en temperatuurvelden. Vloeistoffysica is een klassieke veldentheorie en heeft nauwe banden met die delen van de natuurkunde die de grondslag vormen van veldentheorieën. Denk aan de klassieke mechanica en andere klassieke veldentheorieën, zoals elektrodynamica. Bij wiskunde borduur je voort op de partiële differentiaalvergelijkingen: na de analytische aanpak in Module 7, komen nu de numerieke methodes aan bod.

Meer weten over deze module?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies