Studieprogramma

Het derde jaar van Technische Natuurkunde

In het derde jaar is er ruimte voor eigen keuzes. Je kunt je verder in Technische Natuurkunde verdiepen of een module buiten de eigen opleiding kiezen. Stage in het buitenland en het halen van je lesbevoegdheid vallen ook binnen de mogelijkheden. De laatste twee modules van het derde jaar staan in het teken van het voorbereiden op je afstuderen en je bacheloropdracht. Voor deze opdracht moet je werken aan een onafhankelijk onderzoeksproject binnen een van onze onderzoeksgroepen, vaak onder leiding van een promovendus.

Lees hier wat onze studenten zeggen over de opleiding en wat je mogelijkheden zijn na Technische Natuurkunde.

Chat offline (info)