Technische Geneeskunde

Waarom deze opleiding aan de UT?

Aan de University of Twente is ‘gezondheid’ een belangrijk thema. Vanuit vele invalshoeken en diverse samenwerkingsverbanden (nationaal en internationaal) wordt dagelijks gewerkt aan actuele vraagstukken uit de zorg.

gezondheidszorg én technologie

Door een combinatie van inspirerend onderwijs, internationaal en praktijkgericht onderzoek, een ondernemende houding én een scherpe focus op netwerken draagt de University of Twente daadwerkelijk bij aan veranderingen in de zorg. Met als belangrijkste doel altijd om daadwerkelijk bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Het opleidingsaanbod van de University of Twente past goed bij de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg. De opleidingen Biomedische Technologie, Gezondheidswetenschappen en Technische Geneeskunde vullen elkaar aan en versterken elkaar. Waar studenten van de opleiding Technische Geneeskunde worden opgeleid om zelfstandig patiënten te behandelen, leren studenten Biomedische Technologie om nieuwe technologieën voor de gezondheidszorg te ontwikkelen. Het is vervolgens aan de Gezondheidswetenschappers om vraagstukken uit de gezondheidszorg vanuit verschillende perspectieven te analyseren, verbeteringen te ontwerpen, implementeren en evalueren. Na afronding van de bachelor Technische Geneeskunde kan je doorstromen naar de aansluitende Nederlandstalige masteropleiding Technical Medicine.

Volwaardige discipline

De opleiding Technische Geneeskunde is ontworpen aan de University of Twente en was hiermee de eerste ter wereld. Inmiddels is de opleiding uitgegroeid tot een volwaardige, nieuwe discipline in de gezondheidszorg in Nederland. Technische Geneeskunde sluit naadloos aan op de contouren en cultuur van de medische wereld. Dat de competenties van deze nieuwe beroepsgroep ook officieel erkend zijn door de overheid en afgestudeerden de bevoegdheid hebben om zelfstandig patiënten te behandelen, heeft daar zeker aan bijgedragen.

Groot netwerk in medische wereld

Onze opleiding werkt nauw samen met diverse medische instellingen voor onderwijs en onderzoek. Ons stagenetwerk omvat nagenoeg alle Nederlandse ziekenhuizen, diverse bedrijven en een groot aantal toonaangevende medische instellingen in het buitenland. Hierdoor is er altijd wel een stageplek die aansluit bij jouw interesses. Stagiaires Technische Geneeskunde zijn erg gewild in ziekenhuizen.

Excellent onderwijs

Technische Geneeskunde aan de University of Twente heeft dertien jaar ervaring met technisch geneeskundig onderwijs en dat werpt zijn vruchten af. In diverse onderzoeken is Technische Geneeskunde gekozen tot beste opleiding. De Keuzegids Universiteiten riep de opleiding bijvoorbeeld meerdere malen uit tot ‘topopleiding’.

Prettige sfeer en persoonlijke begeleiding

Aan de University of Twente is er veel aandacht voor het individu. Je krijgt veel persoonlijke begeleiding en de sfeer tussen studenten en docenten is prettig en informeel.

Moderne faciliteiten

Om je goed voor te bereiden op het zelfstandig behandelen van patiënten heb je allerlei praktische vaardigheden nodig. Deze doe je op tijdens je stages en met behulp van simulaties in het hypermoderne Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM) van de University of Twente.

Chat offline (info)