Toelating & Inschrijving

FAQ Selectieprocedure

Kan ik deel nemen aan meerdere selectieprocedures?

Als aankomend student kan je per jaar aan twee selectieprocedures mee doen; twee bij dezelfde universiteit of bij twee verschillende universiteiten, voor verschillende studierichtingen of twee keer voor dezelfde studierichting. Op dat laatste geldt voor een aantal studies een uitzondering. Voor de studies Geneeskunde (WO), Tandheelkunde (WO), Mondzorgkunde (HBO) en Fysiotherapie (HBO) geldt dat je je voor elk studiejaar maar bij één onderwijsinstelling kunt aanmelden. In totaal, over alle jaren geteld, mag je drie keer aan een selectieprocedure meedoen. Het aantal deelnames aan loting/selectie vanaf 2000-2001 wordt hierin meegeteld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe vaak mag je deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde?

Je mag maximaal twee keer deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. NB. Het aantal deelnames aan loting/selectie vanaf 2000-2001 wordt hierin meegeteld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Is het mogelijk om mij voor twee opleidingen met een fixus in te schrijven?

Het is mogelijk om deel te nemen aan de selectieprocedure van twee opleidingen met een fixus. Uiteindelijk kan je je maar bij één opleiding met een selectieprocedure inschrijven.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Worden de tests in het Nederlands of in het Engels afgenomen?

De BMAT is in het Engels. Je krijgt bij een deel van deze test een woordenlijst met de Nederlandse vertaling van belangrijke vakinhoudelijke termen die in de test voorkomen. De overige onderdelen van de selectie zijn in het Nederlands.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wordt er ook een Curriculum Vitae meegewogen in de selectie?

In de selectieprocedure worden nevenactiviteiten en werkervaring niet expliciet meegewogen. Ze kunnen daarentegen wel een concreet voorbeeld vormen van je motivatie en op die manier indirect meegewogen worden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Geldt nog dat een gemiddeld VWO cijfer van 8 of hoger automatisch toelating geeft tot de opleiding?

In 2017/2018 is de loting zoals die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden door DUO, gestopt. Daarmee zijn regels zoals deze (automatische toegang met een 8 of hoger) vervallen. Instellingen bepalen nu helemaal zelf hoe ze selecteren. VWO cijfers maken bij Technische Geneeskunde onderdeel uit van de selectieprocedure. Automatische toegang is echter voor niemand gegarandeerd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Op welke wijze willen jullie de VWO cijfers die ik moet aanleveren voor de selectie, ontvangen?

Als je nu in 6 VWO zit, gebruik je het formulier Verklaring SE cijfers. Het gaat om de SE cijfers die de leerling heeft bij de overgang van 5 naar 6 VWO. Daarin tellen de tot dan toe behaalde resultaten, in (4 en) 5 VWO, die meetellen voor het SE cijfer (volgens PTA van de school). Als je je VWO diploma al hebt, gebruik je het formulier Verklaring VWO diploma cijfers.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer moeten de cijferformulieren uiterlijk zijn toegestuurd aan de opleiding?

De formulieren kunnen vanaf 1 januari 2018 opgestuurd worden. De formulieren moeten uiterlijk 25 januari 2018 bij de opleiding binnen zijn.  

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer dien ik te voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding?

Indien je vóór 15 juli 2018 van de opleiding Technische Geneeskunde een bewijs van toelating hebt ontvangen en geaccepteerd, dien je uiterlijk 15 juli 2018 aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen. Indien je op deze datum niet voldoet, vervalt het bewijs van toelating. Indien je na 15 juli 2018 een bewijs van toelating hebt ontvangen, dien je binnen twee weken aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik mij voorbereiden op de BMAT?

De BMAT heeft inmiddels een website speciaal voor de afname in Nederland. Deze site geeft je de informatie ter voorbereiding op de afname. Daarnaast zijn er geen cursussen of ander ondersteunend materiaal. Veel vragen van de BMAT gaan over de vakken op de middelbare school, daarin zit dus een stuk voorbereiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat als ik op 10 februari 2018 niet aanwezig kan zijn?

De afname van de BMAT vindt op één moment plaats en heeft dus geen reservemoment. Als je nu al weet dat je niet mee kan doen op 10 februari kun je meedoen aan de BMAT test die in het najaar van 2017 wordt aangeboden. Informatie daarover vind je op deze website. De kosten daarvan worden niet door de opleiding vergoed. Indien je ook daar niet aan mee kan doen stopt voor jou de selectieprocedure.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe komt de ranking precies tot stand?

Over de precieze weging van de verschillende onderdelen die deel uitmaken van de selectie van Technische Geneeskunde, doet de opleiding geen uitspraak.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Zijn er kosten verbonden aan de selectieprocedure?

Er zijn geen kosten verbonden aan de selectie.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb al een VWO-diploma met het juiste profiel. Welke cijfers wegen er dan mee in de ranking van de decentrale selectie?

Voor studenten die reeds in het bezit zijn van een VWO-diploma tellen de cijfers aan het einde van het VWO. Voor aanlevering van de cijfers gebruik je het formulier Verklaring VWO diploma cijfers. De instructies staan op de achterkant van het formulier.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke waarde kan ik toekennen aan het rangnummer dat ik heb ontvangen?

Het rangnummer geeft een beeld van je positie ten opzichte van de andere kandidaten. Hoe lager je rangnummer, hoe groter de kans dat je kunt instromen in de opleiding. Er worden in totaal 130 studenten geplaatst.

Je dient een aangeboden plaats binnen twee weken na de dag van ontvangst via Studielink te accepteren. Een plaats die niet binnen twee weken na de dag van ontvangst is geaccepteerd, vervalt automatisch. Een vervallen plaats wordt vervolgens aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op de ranglijst die nog geen plaats aangeboden heeft gekregen. Je kunt dus op een later moment (tot eind augustus) alsnog een bewijs van toelating aangeboden krijgen. Vanaf 1 september worden er geen plaatsen meer aangeboden. Zie ook deze website.

Rangnummer 1-130 leidt zeker tot toelating, mits je ook aan de overige toelatingseisen voldoet, zoals bijvoorbeeld het behalen van je VWO diploma. Omdat kandidaten zich voor twee selectiestudies kunnen inschrijven is de kans om met een rangnummer boven de 130 alsnog een plaats te krijgen relatief groot. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat doe ik als ik twee bewijzen van toelating ontvang?

Als je aan de selectieprocedure van twee opleidingen hebt meegedaan, kun je ook voor beide opleidingen een bewijs van toelating ontvangen. Je accepteert dan de ene en weigert de andere. Je kunt het accepteren van een bewijs van toelating ongedaan maken, bijvoorbeeld als je na acceptatie ervan een bewijs van toelating voor de opleiding van je voorkeur krijgt. Lees hierover en over andere zaken met betrekking tot de selectieprocedure op de volgende website

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Stel dat ik definitief niet wordt geplaatst, wat dan?

Helaas kan het gebeuren dat je niet wordt geplaatst voor de opleiding. Uiteindelijk weet je dit pas definitief als er 130 studenten geplaatst zijn en het (na)plaatsen via studielink is afgerond (zomer 2018). Bij Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente kun je in totaal twee keer meedoen aan de selectieprocedure (deelname aan de loting van voorgaande studiejaren, vanaf 2000-2001, wordt daarin meegeteld). Indien je bij de eerste keer meedoen niet geplaatst wordt, mag je volgend jaar nog één keer mee doen met onze selectieprocedure.

NB. Indien je niet geplaatst wordt, kun je je natuurlijk nog wel aanmelden voor een andere opleiding (zonder loting of selectie). 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat gebeurt er met mijn deelnamekans als ik mijn VWO diploma niet heb gehaald?

Er bestaat de mogelijkheid om je kans/deelname te laten corrigeren indien je je diploma niet hebt gehaald. Je dient dan voor 1 september 2018 een verzoek in te dienen bij het hoofd van CSA door middel van een mail aan csa@utwente.nl.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Aan welke regels houden jullie je bij de selectie?

In de regeling Selectie en Plaatsing kan je nalezen aan welke regels de opleiding Technische Geneeskunde zich tijdens de selectie en plaatsing moet houden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat doe ik als ik twee bewijzen van toelating ontvang?

Als je aan de selectieprocedure van twee opleidingen hebt meegedaan, kun je ook voor beide opleidingen een bewijs van toelating ontvangen. Je accepteert dan de ene en weigert de andere. Je kunt het accepteren van een bewijs van toelating ongedaan maken, bijvoorbeeld als je na acceptatie ervan een bewijs van toelating voor de opleiding van je voorkeur krijgt.  

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Als je vragen hebt over of het niet eens bent met (een onderdeel van) de selectieprocedure, dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met de opleiding door een e-mail te sturen aan selectie-tg@utwente.nl Wij zullen dan contact met je opnemen en een toelichting geven. Wil je vervolgens over gaan tot een formele klacht, een formeel beroep of een formeel bezwaar? Kijk dan op de website van het klachtenloket van de Universiteit Twente om te zien waar je terecht kunt. Als je klacht betrekking heeft op de BMAT, zullen we je verwijzen naar de BMAT website.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik terecht als mijn vragen over de selectie niet (helemaal) worden beantwoord in de FAQ?

Indien je vraag niet wordt beantwoord door één van de antwoorden in de FAQ, kan je je vraag mailen naar: selectie-tg@utwente.nl

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Chat offline (info)