Toelating & Inschrijving

FAQ Selectieprocedure

Kan ik me voor meerdere opleidingen met een fixus inschrijven?

Het is mogelijk om deel te nemen aan de selectieprocedure van twee opleidingen met een fixus. Als aankomend student kan je per jaar aan twee selectieprocedures mee doen:

-      twee bij dezelfde universiteit of bij twee verschillende universiteiten, 

-      voor verschillende studierichtingen of twee keer voor dezelfde studierichting.

Op dat laatste gelden een paar uitzonderingen. Voor de studies Geneeskunde (WO), Tandheelkunde (WO), Mondzorgkunde (HBO) en Fysiotherapie (HBO) geldt dat je je voor elk studiejaar maar bij één onderwijsinstelling kunt aanmelden. Voor Technische Geneeskunde/Klinische Technologie geldt die uitzondering niet; je kunt in hetzelfde studiejaar aan de selectie van beide studies meedoen.

Uiteindelijk kan je je maar bij één opleiding met een selectieprocedure inschrijven.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Op welke wijze willen jullie de VWO cijfers die ik moet aanleveren voor de selectie ontvangen?

Als je nu in 6 VWO zit gebruik je het formulier 'verklaring cijfers – overgangsrapport 5 naar 6 VWO'. Als je je VWO diploma al hebt, gebruik je het formulier  'Verklaring VWO diploma cijfers'. Deze formulieren en een e-mail met alle informatie ontvang je nadat je je hebt opgegeven via Studielink voor de opleiding Technische Geneeskunde/Klinische Technologie; zie het overzicht met de communicatiemomenten over de selectieprocedure. Als je een andere middelbare school opleiding hebt gedaan of doet en/of na de middelbare school nog een andere opleiding hebt gedaan, neem dan contact op met de opleiding via selectie-TG@utwente.nl

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer moeten de cijferformulieren uiterlijk zijn toegestuurd aan de opleiding?

De formulieren moeten uiterlijk 31 januari 2019 bij de opleiding binnen zijn.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe vaak mag je deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde?

Je mag maximaal twee keer deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. NB. Het aantal deelnames aan loting/selectie vanaf 2000-2001 wordt hierin meegeteld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wordt de test in het Nederlands of in het Engels afgenomen?

De BMAT-test is in het Engels. Je krijgt bij een deel van deze test een woordenlijst met de Nederlandse vertaling van belangrijke vakinhoudelijke termen die in de test voorkomen. De overige onderdelen van de selectie zijn in het Nederlands.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wordt er ook een Curriculum Vitae meegewogen in de selectie?

In de selectieprocedure worden nevenactiviteiten en werkervaring niet meegewogen.  

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer dien ik te voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding?

Indien je vóór 15 juli 2019 van de opleiding Technische Geneeskunde een bewijs van toelating hebt ontvangen en geaccepteerd, dien je uiterlijk 15 juli 2019 aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen. Indien je op deze datum niet voldoet, vervalt het bewijs van toelating. Indien je na 15 juli 2019 een bewijs van toelating hebt ontvangen, dien je binnen twee weken aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat als ik op 16 februari 2019 niet aanwezig kan zijn?

De afname van de BMAT vindt op één moment plaats (heeft dus geen reservemoment) en wordt niet buiten Nederland aangeboden. Wel kan er op dezelfde dag, 16 februari 2019, deelgenomen worden aan de reguliere BMAT in verschillende steden binnen en buiten Europa. Voor de reguliere BMAT krijg je 10 minuten minder tijd. Ook is er geen glossary beschikbaar tijdens de test. De kosten van deze test worden niet door de opleiding vergoed. Informatie over deze mogelijkheid vind je op deze website. Indien je ook daar niet aan mee kunt doen, stopt voor jou de selectieprocedure.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat moet ik doen als ik ook voor een andere opleiding met een selectieprocedure de BMAT test op 16 februari moet maken?

We weten welke andere opleidingen in Nederland de BMAT test gebruiken in hun selectieprocedure. In de vragenlijst vragen we je of je je aangemeld hebt voor een van deze opleidingen en of we daarmee gegevens mogen uitwisselen. Als je daarin toestemt zorgen we dat je op één locatie de test maakt en delen we de test resultaten.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik mij voorbereiden op de BMAT?

De BMAT heeft een website voor de BMAT Netherlands. Je vindt hier aanwijzingen voor test deelnemers (notes for test-takers), een overzicht van alle leerstof van biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde waarover vragen kunnen worden gesteld (BMAT Netherlands test specification) en oefentoetsen met model antwoorden.

Kandidaat studenten van vorig jaar vonden ook de preparation guide voor de reguliere BMAT test nuttig.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Zijn er kosten verbonden aan de selectieprocedure?

Er zijn geen kosten verbonden aan de selectie.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe komt de ranking precies tot stand?

Over de precieze weging van de verschillende onderdelen die deel uitmaken van de selectie van Technische Geneeskunde, doet de opleiding geen uitspraak.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Aan welke regels houden jullie je bij de selectie?

In de regeling Selectie en Plaatsing kan je nalezen aan welke regels de opleiding Technische Geneeskunde zich tijdens de selectie en plaatsing moet houden. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Als je vragen hebt over of het niet eens bent met (een onderdeel van) de selectieprocedure, dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met de opleiding door een e-mail te sturen aan selectie-tg@utwente.nl. Wij zullen dan contact met je opnemen en een toelichting geven. Wil je vervolgens over gaan tot een formele klacht, een formeel beroep of een formeel bezwaar? Kijk dan op de website van het klachtenloket van de Universiteit Twente om te zien waar je terecht kunt. Als je klacht betrekking heeft op de BMAT, zullen we je verwijzen naar de BMAT website.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik terecht als mijn vragen over de selectie niet (helemaal) worden beantwoord in de FAQ?

Indien je vraag niet wordt beantwoord door één van de antwoorden in de FAQ, kan je je vraag mailen naar: selectie-tg@utwente.nl

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Chat offline (info)