Toelating & Inschrijving

FAQ Selectieprocedure

Kan ik deel nemen aan meerdere selectieprocedures?

Als aankomend student kan je per jaar aan twee selectieprocedures mee doen; twee bij dezelfde universiteit of bij twee verschillende universiteiten, twee keer voor dezelfde studierichting of voor verschillende studierichtingen. Op dat laatste geldt voor een aantal studies een uitzondering. Voor de studie Geneeskunde (WO), Tandheelkunde (WO), Mondzorgkunde (HBO) en Fysiotherapie (HBO) geldt dat je je voor elk studiejaar maar bij één onderwijsinstelling kunt aanmelden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Is het mogelijk om mij voor twee opleidingen met een fixus in te schrijven?

Het is mogelijk om deel te nemen aan de selectieprocedure van twee opleidingen met een fixus. Ontvang je na afronding van twee selectieprocedures ook twee bewijzen van inschrijving? Dan heb je na ontvangst 14 dagen de tijd om je definitieve keuze voor één van de opleidingen kenbaar te maken.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Worden de tests in het Nederlands of in het Engels afgenomen?

De BMAT test is in het Engels. Je krijgt bij deze test een woordenlijst met de Nederlandse vertaling van de belangrijkste vakinhoudelijke termen die in de test voorkomen. De overige onderdelen van de selectie zijn in het Nederlands.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wordt er ook een Curriculum Vitae meegewogen in de selectie?

In de selectieprocedure worden nevenactiviteiten en werkervaring niet expliciet meegewogen. Ze kunnen daarentegen wel een concreet voorbeeld zijn van je motivatie en op die manier indirect meegewogen worden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Geldt voor 2017/2018 ook nog dat een 8 of hoger gemiddeld automatisch toelating geeft tot Technische Geneeskunde?

In 2017/2018 is de loting zoals die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden door DUO gestopt. Daarmee zijn regels zoals deze (automatische toegang met een 8 of hoger) vervallen. Instellingen bepalen vanaf 2017/2018 jaar helemaal zelf hoe ze selecteren. Cijfers maken bij Technische Geneeskunde onderdeel uit van de selectieprocedure. Automatische toegang is echter voor niemand gegarandeerd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer en op welke wijze willen jullie de VWO cijfers die ik moet aanleveren voor de selectie, ontvangen?

Op het moment dat je je hebt aangemeld voor de selectie van Technische Geneeskunde ontvang je van de instelling een mail met informatie over de wijze waarop je de cijfers dient aan te leveren. Het is handig om dit vervolgens zo snel mogelijk te regelen. De deadline van ontvangst is uiterlijk eind januari 2017.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat als ik op een van de selectiedagen niet aanwezig kan zijn?

De afname van de BMAT in selectieronde 1, vindt op 1 moment plaats en heeft dus geen reservemoment. Indien je niet aanwezig kan zijn stopt voor jou de selectieprocedure. In de tweede selectieronde zijn 2 dagen gepland. Als je op geen van beide selectiedagen aanwezig kunt zijn, hebben wij geen alternatieve datum en kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe vaak mag je deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde?

Je mag maximaal 2 keer deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente.
NB. Het aantal deelnames aan loting/selectie van TG vanaf 2000-2001 wordt hierin meegeteld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik terecht als mijn vragen over de decentrale selectie niet (helemaal) worden beantwoord in de FAQ?

Indien je vraag niet wordt beantwoord door een van de antwoorden in de FAQ, kan je je vraag mailen naar: selectie-tg@utwente.nl

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Chat offline (info)