Technische Geneeskunde

Toelatingseisen

Profielen

Technische Geneeskunde is toegankelijk voor VWO’ers met:
• Profiel Natuur & Techniek + Biologie
• Profiel Natuur & Gezondheid + Natuurkunde en Wiskunde B

Voldoe je niet aan deze toelatingseisen? Kijk dan op of er alternatieve mogelijkheden voor jou zijn.

Nederlands

Omdat je tijdens de opleiding wordt opgeleid voor de Nederlandse gezondheidszorg, wordt de opleiding in het Nederlands aangeboden. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is daarom een vereiste.

Wiskunde

Voor alle exacte opleidingen is wiskunde een onmisbare pijler. De ervaring leert dat wanneer je als student goed bent in de exacte vakken Wiskunde en Natuurkunde je een grotere kans op succes hebt in de studie Technische Geneeskunde dan wanneer je daar moeite mee hebt.

Selectieprocedure Technische Geneeskunde

De opleiding Technische Geneeskunde heeft een fixus, dat betekent dat er voor studiejaar 2017-2018 130 studieplaatsen beschikbaar zijn. De plaatsen worden toegewezen door middel van selectie. Dit betekent dat elke potentiële student een selectieprocedure moet doorlopen.

Wil jij graag in september 2017 starten met de opleiding Technische Geeskunde? Zorg er dan voor dat je je uiterlijk 15 januari 2017 aanmeldt via Studielink. De selectieprocedure bestaat uit twee rondes.

In de eerste ronde wordt een voorlopige rangorde gemaakt op basis van de resultaten van een test (BMAT), je motivatie en je dan beschikbare VWO SE cijfers (schoolexamencijfers van de vakken Wiskunde-B, Natuurkunde en Biologie en het gemiddelde van alle schoolexamencijfers). De 300 hoogst scorende kandidaten worden uitgenodigd voor de tweede ronde.

Tijdens deze tweede ronde volg je onderwijs over een technisch geneeskundig onderwerp. Je krijgt over dit onderwerp een toets die vooral je bèta competentie test. Ook wordt er een interview bij je afgenomen en doe je een persoonlijkheidstest. Hiermee beoordelen we je motivatie, creativiteit en sociale competenties. De opleiding maakt de uiteindelijke ranking op basis van weging van de resultaten in beide rondes.

NB. Er kunnen maximaal 500 kandidaten mee doen aan de eerste selectieronde. Indien op 15 januari blijkt dat er meer dan 500 kandidaten zich hebben aangemeld voor de selectie van Technische Geneeskunde, volgt er een voorronde waarin een voorselectie wordt gemaakt op basis van VWO cijfers en motivatie.

proces selectieprocedure

Lees de werkwijze rond de selectie van de opleiding Technische Geneeskunde nog eens rustig na in deze folder. Daarnaast kan je een toelichting op het proces rond een selectieprocedure vinden op de website van Studielink. Hier vinden (aankomende) studenten onder andere de regels, belangrijke data en een handig stappenplan.

Chat offline (info)