Technische Geneeskunde

Toelatingseisen / Selectie

PROFIELEN

Technische Geneeskunde is toegankelijk voor Vwo’ers met:

 • Profiel Natuur & Techniek + Biologie en/of
 • Profiel Natuur & Gezondheid + Natuurkunde en Wiskunde B 

Voldoe je niet aan deze toelatingseisen? Kijk dan of er alternatieve mogelijkhedenvoor jou zijn. 

NEDERLANDS

Omdat je wordt opgeleid voor de Nederlandse gezondheidszorg, wordt de opleiding in het Nederlands aangeboden. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is daarom een vereiste.

WISKUNDE

Voor alle exacte opleidingen is wiskunde een onmisbare pijler. De ervaring leert dat wanneer je als student goed bent in wiskunde en natuurkunde je een grotere kans op succes hebt in de studie Technische Geneeskunde. 

SELECTIEPROCEDURE TECHNISCHE GENEESKUNDE

De opleiding Technische Geneeskunde heeft een fixus. Voor het studiejaar 2019-2020 zijn er 150 studieplaatsen beschikbaar. De plaatsen worden toegewezen door middel van selectie. Dit betekent dat elke kandidaat een selectieprocedure moet doorlopen. De informatie op deze webpagina betreft informatie over de selectieprocedure van collegejaar 2019-2020. 

Wil jij graag in september 2019 starten met de opleiding Technische Geeskunde? Zorg er dan voor dat je je uiterlijk 15 januari 2019 hebt aangemeld via Studielink.  

WERKWIJZE SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure van de opleiding Technische Geneeskunde bestaat uit twee rondes. Uit de eerste ronde gaan maximaal 350 kandidaten mee naar de tweede ronde. Ook als het aantal aanmeldingen onder het maximum blijft, worden beide rondes uitgevoerd.  

RONDE 1

Tussen 16 januari en 31 januari 2019. De kandidaten kunnen vanuit huis deelnemen.

 • Vragenlijst met vragen naar persoonlijke gegevens
 • 5 VWO SE cijfers (door de school gewaarmerkt) 
  • Schoolexamencijfers van de vakken Biologie, Natuurkunde en Wiskunde-B. 
  • Gemiddelde cijfer 5 VWO Schoolexamen vakken
 • Huiswerkopdracht 
  • N.B. Deze opdracht heeft als doel om te bepalen of de kandidaat past bij de opleiding. Het goed afronden van de opdracht is voorwaarde voor toegang tot de tweede ronde
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart)

De ingevulde vragenlijst, 5 VWO cijfers, huiswerkopdracht en kopie identiteitsbewijs moeten uiterlijk op 31 januari 2019 binnen zijn bij de opleiding. 

RONDE 2

Op zaterdag 16 februari 2019, op de campus van de Universiteit Twente.

Studenten maken de BMAT (BioMedical Admissions Test): Dit is een Engelstalige test van ATS, gelieerd aan de University of Cambridge. De test wordt door meerdere universiteiten wereldwijd gebruikt om studenten te selecteren voor de opleidingen Geneeskunde, Diergeneeskunde, Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen. De BMAT bestaat uit drie testen: 

 • Aanleg en vaardigheden
  Algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumentatie, data-analyse en inferentie.
 • Wetenschappelijke kennis en toepassing
  Het vermogen om (wetenschappelijke) kennis van de scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde van de middelbare school toe te passen.
 • Schrijven
  De vaardigheid om ideeën te selecteren, ontwikkelen en organiseren en deze schriftelijk, beknopt en effectief te communiceren.

Elke kandidaat krijgt 4 scores: een voor test 1, een voor test 2 en twee scores voor test 3 (‘Quality of content’ en ‘Quality of English’; de score voor ‘Quality of English’ weegt niet mee in de selectie).

De opleiding Technische Geneeskunde maakt gebruik van de BMAT Netherlands. Hierin is test 2 afgestemd op de inhoud van de vakken wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde van het VWO in Nederland. Ook wordt een beperkte woordenlijst met technische en wetenschappelijke termen met hun Nederlandse vertaling toegevoegd.  

BEPALEN RANGNUMMER

Op basis van de resultaten van beide rondes wordt een rangorde gemaakt. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de 5 VWO cijfers en de BMAT testresultaten. 

De rangnummers worden half april 2019 bekend gemaakt via Studielink.

NB. Meer algemene informatie over selectieprocedures is te vinden op de website van Studielink. Hier vinden (aankomende) studenten onder andere de regels, belangrijke data en een handig stappenplan.

INSCHRIJVING TECHNISCHE GENEESKUNDE

Als je kiest voor deze studie, dan kun je je aanmelden via Studielink. Studielink is een website waar iedereen die een (door de overheid bekostigde) hogeschool of universiteit wil bezoeken zich moet inschrijven.  Inschrijven voor de selectieprocedure van collegejaar 2018-2019 kan vanaf 1 oktober 2018 tot uiterlijk 15 januari 2019.

Let op, Klinische Technologie
Belangrijk om te weten is dat Technische Geneeskunde in Studielink vermeld staat onder de naam Klinische Technologie (50033). Meld je direct aan via Studielink.

Wat zijn de deadlines in de selectieprocedure?

 • 1 oktober t/m 15 januari 2018: aanmelden voor de selectieprocedure via Studielink.
 • Van 16 t/m 31 januari 2019: ronde 1
 • Op zaterdag 16 februari 2019, op de Universiteit Twente: ronde 2
 • Half april 2019: bekendmaking rangnummer via Studielink
 • Tot en met 31 augustus 2019: uitgifte toelatingsbewijzen
 • Voor 1 september 2019: afronding inschrijving via machtiging collegegeld
Chat offline (info)