Technische Geneeskunde

Toelatingseisen / Selectie

Profielen

Technische Geneeskunde is toegankelijk voor VWO’ers met:

  • Profiel Natuur & Techniek + Biologie en/of
  • Profiel Natuur & Gezondheid + Natuurkunde en Wiskunde B

Voldoe je niet aan deze toelatingseisen? Kijk dan op of er alternatieve mogelijkheden voor jou zijn.

Nederlands

Omdat je tijdens de opleiding wordt opgeleid voor de Nederlandse gezondheidszorg, wordt de opleiding in het Nederlands aangeboden. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is daarom een vereiste.

Wiskunde

Voor alle exacte opleidingen is wiskunde een onmisbare pijler. De ervaring leert dat wanneer je als student goed bent in de exacte vakken Wiskunde en Natuurkunde je een grotere kans op succes hebt in de studie Technische Geneeskunde dan wanneer je daar moeite mee hebt.

Selectieprocedure Technische Geneeskunde

De opleiding Technische Geneeskunde heeft een fixus, dat betekent dat er voor studiejaar 2018-2019 130 studieplaatsen beschikbaar zijn. De plaatsen worden toegewezen door middel van selectie. Dit betekent dat elke kandidaat een selectieprocedure moet doorlopen. De informatie op deze webpagina betreft informatie over de selectieprocedure van collegejaar 2018-2019. 

Wil jij graag in september 2018 starten met de opleiding Technische Geeskunde? Zorg er dan voor dat je je uiterlijk 15 januari 2018 aanmeldt via Studielink.

Werkwijze selectieprocedure

De selectieprocedure van de opleiding Technische Geneeskunde bestaat uit twee rondes. Uit de eerste ronde gaan maximaal 350 kandidaten mee naar de tweede ronde. Ook als het aantal aanmeldingen onder het maximum blijft, worden beide rondes uitgevoerd.  

Ronde 1

Van 16 januari tot en met 25 januari. De kandidaten kunnen vanuit huis deelnemen.

  • Vragenlijst met vragen naar persoonlijke gegevens en motivatie.
  • 5 VWO SE cijfers (door de school gewaarmerkt): Schoolexamencijfers van de vakken Biologie, Natuurkunde en Wiskunde-B. De cijfers moeten uiterlijk 30 januari 2018 binnen zijn bij de opleiding.

Ronde 2

Op zaterdag 10 februari 2018, op de campus van de Universiteit Twente.

Studenten maken de BMAT (BioMedical Admissions Test): Dit is een Engelstalige test van ATS, gelieerd aan de University of Cambridge. De test wordt door meerdere universiteiten wereldwijd gebruikt om studenten te selecteren voor de opleidingen Geneeskunde, Diergeneeskunde, Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen. De BMAT bestaat uit drie testen:

  • Aptitude and Skills: Generic skills in problem solving, understanding arguments, data analysis and inference.
  • Scientific Knowledge and Applications: The ability to apply scientific knowledge from school chemistry, physics, biology and mathematics.
  • Writing Task: The ability to select, develop and organize ideas, and to communicate them in writing, concisely and effectively.

Elke kandidaat krijgt 4 scores: een score voor test 1, een score voor test 2 en twee scores voor test 3 (Quality of content en Quality of English).

De opleiding Technische Geneeskunde maakt gebruik van de BMAT Netherlands. De geneeskunde opleiding in Leiden heeft afspraken gemaakt met ATS. Dat heeft geleid tot de variant ‘BMAT Netherlands’. Hierin is test 2 afgestemd op de inhoud van VWO science (wiskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde) in Nederland. Ook wordt een beperkte woordenlijst met technische en wetenschappelijke termen met hun Nederlandse vertaling toegevoegd.

Op basis van de resultaten van beide rondes wordt een rangorde gemaakt. De rangnummers worden half april 2018 bekend gemaakt via Studielink.

NB. Meer algemene informatie over selectieprocedures is te vinden op de website van Studielink. Hier vinden (aankomende) studenten onder andere de regels, belangrijke data en een handig stappenplan.

Chat offline (info)