Studieprogramma

Het tweede en derde studiejaar

Het tweede en derde jaar staan in het teken van inzicht in de subsystemen van het menselijke lichaam, de bijbehorende technologie en professioneel gedrag. Je leert de essentie van het gezonde en het zieke systeem en de essentie van de technologie te begrijpen. Het gaat om de technologie die wordt gebruikt om diagnoses te stellen en aandoeningen te behandelen. In het onderwijs in professioneel gedrag word je voorbereid op onder meer de stage in het ziekenhuis in het derde jaar. Het laatste kwartiel van het derde jaar werk je aan een multidisciplinaire eindopdracht. Daarin kun je laten zien of je het vereiste eindniveau van de bachelor opleiding hebt bereikt.

Chat offline (info)