Heb jij je aangemeld voor Technische Geneeskunde?
Let op: de rangnummers van de selectie worden op 15 april via Studielink bekend gemaakt.


Hoe vaak mag je deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde?

Je mag maximaal twee keer deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. NB. Het aantal deelnames aan loting/selectie vanaf 2000-2001 wordt hierin meegeteld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe komt de ranking precies tot stand?

Het rangnummer wordt berekend op basis van de aangeleverde VWO-cijfers en de resultaten op de BMAT. Over de precieze weging van de verschillende onderdelen die deel uitmaken van de selectie van Technische Geneeskunde, doet de opleiding geen uitspraak.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Welke waarde kan ik toekennen aan het rangnummer dat ik heb ontvangen?

Het rangnummer geeft een beeld van je positie ten opzichte van de andere kandidaten. Hoe lager je rangnummer, hoe groter de kans dat je kunt instromen in de opleiding. Er worden in totaal 150 studenten geplaatst.

Je dient een aangeboden plaats binnen twee weken na de dag van ontvangst via Studielink te accepteren. Een plaats die niet binnen twee weken na de dag van ontvangst is geaccepteerd, vervalt. Een vervallen plaats wordt vervolgens aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op de ranglijst die nog geen plaats aangeboden heeft gekregen. Je kunt dus op een later moment (tot eind augustus) alsnog een bewijs van toelating aangeboden krijgen. Vanaf 1 september worden er geen plaatsen meer aangeboden.

Rangnummer 1-150 leidt zeker tot toelating, mits je ook aan de overige toelatingseisen voldoet, zoals bijvoorbeeld het behalen van je VWO diploma. Omdat kandidaten zich voor twee selectiestudies kunnen inschrijven is de kans om met een rangnummer boven de 150 alsnog een plaats te krijgen relatief groot.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wanneer dien ik te voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding?

Indien je vóór 15 juli 2020 van de opleiding Technische Geneeskunde een bewijs van toelating hebt ontvangen en geaccepteerd, dien je uiterlijk 15 juli 2020 aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen. Indien je op deze datum niet voldoet, vervalt het bewijs van toelating. Indien je na 15 juli 2019 een bewijs van toelating hebt ontvangen, dien je binnen twee weken aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Aan welke regels houden jullie je bij de selectie?

In de regeling Selectie en Plaatsing kan je nalezen aan welke regels de opleiding Technische Geneeskunde zich tijdens de selectie en plaatsing moet houden. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat doe ik als ik twee bewijzen van toelating ontvang?

Als je aan de selectieprocedure van twee opleidingen hebt meegedaan, kun je ook voor beide opleidingen een bewijs van toelating ontvangen. Je accepteert dan de ene en weigert de andere. Je kunt het accepteren van een bewijs van toelating ongedaan maken, bijvoorbeeld als je na acceptatie ervan een bewijs van toelating voor de opleiding van je voorkeur krijgt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Stel dat ik definitief niet wordt geplaatst, wat dan?

Helaas kan het gebeuren dat je niet wordt geplaatst voor de opleiding. Bij Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente kun je in totaal twee keer meedoen aan de selectieprocedure (deelname aan de loting van voorgaande studiejaren vanaf 2000-2001 wordt daarin meegeteld). Indien je bij de eerste keer meedoen niet geplaatst wordt, mag je volgend jaar nog een keer mee doen met onze selectieprocedure.

NB. Indien je niet geplaatst wordt, kun je je natuurlijk nog wel aanmelden voor een andere opleiding (zonder loting of selectie). Of op termijn met de juiste bachelor via een pre-mastertraject instromen in de master Technical Medicine. Meer informatie over de bachelor opleidingen die kans geven op toelating bij deze master is te vinden op de webpagina over het premastertraject.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat gebeurt er met mijn deelnamekans als ik mijn VWO diploma niet heb gehaald?

Er bestaat de mogelijkheid om je kans/deelname te laten corrigeren indien je je diploma niet hebt gehaald. Je dient dan voor 1 september 2020 een verzoek in te dienen bij het hoofd van CSA door middel van een mail aan studentservices@utwente.nl.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Waar kan ik terecht als mijn vragen over de selectie niet (helemaal) worden beantwoord in de FAQ?

Indien je vraag niet wordt beantwoord door één van de antwoorden in de FAQ, kan je je vraag mailen naar: selectie-tg@utwente.nl

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Als je vragen hebt over of het niet eens bent met (een onderdeel van) de selectieprocedure, dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met de opleiding door een e-mail te sturen aan selectie-tg@utwente.nl. Wij zullen dan contact met je opnemen en een toelichting geven. Wil je vervolgens over gaan tot een formele klacht, een formeel beroep of een formeel bezwaar? Kijk dan op de website van het klachtenloket van de Universiteit Twente om te zien waar je terecht kunt. Als je klacht betrekking heeft op de BMAT, zullen we je verwijzen naar de BMAT website.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies