• Kan ik me voor meerdere opleidingen met een fixus inschrijven?

  Het is mogelijk om deel te nemen aan de selectieprocedure van twee opleidingen met een fixus. Als aankomend student kan je per jaar aan twee selectieprocedures mee doen:
  -      twee bij dezelfde universiteit of bij twee verschillende universiteiten, 
  -      voor verschillende studierichtingen of twee keer voor dezelfde studierichting.

  Op dat laatste gelden een paar uitzonderingen. Voor de studies Geneeskunde (WO), Tandheelkunde (WO), Mondzorgkunde (HBO) en Fysiotherapie (HBO) geldt dat je je voor elk studiejaar maar bij één onderwijsinstelling kunt aanmelden. Voor Technische Geneeskunde/Klinische Technologie geldt die uitzondering niet; je kunt in hetzelfde studiejaar aan de selectie van beide studies meedoen.

  Uiteindelijk kan je je maar bij één opleiding met een selectieprocedure inschrijven.

 • Hoe vaak mag je deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde?

  Je mag maximaal twee keer deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. NB. Het aantal deelnames aan loting/selectie vanaf 2000-2001 wordt hierin meegeteld.

 • Ik ben een vwo scholier met het juiste profiel voor Technische geneeskunde/ik heb een vwo diploma met het juiste profiel, op welke wijze willen jullie de VWO cijfers die ik moet aanleveren voor de selectie ontvangen?

  Op maandag 17 januari 2022 ontvang je van de opleiding een mail waarin onder anderen wordt aangegeven op welke wijze je vwo cijfers aanlevert.

 • Ik voldoe niet aan de reguliere toelatingseisen van technische geneeskunde, welke cijfers moet ik dan aanleveren?

  Als je een andere middelbare school opleiding hebt gedaan of doet en/of na de middelbare school nog een andere opleiding hebt gedaan, neem dan na aanmelding in studielink zo snel mogelijk contact op met de opleiding via selectie-TG@utwente.nl.

 • Wanneer dien ik te voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding?

  Indien je vóór 15 juli 2022 van de opleiding Technische Geneeskunde een bewijs van toelating hebt ontvangen en geaccepteerd, dien je uiterlijk 15 juli 2022 aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen. Indien je op deze datum niet voldoet, vervalt het bewijs van toelating. Indien je na 15 juli 2022 een bewijs van toelating hebt ontvangen, dien je binnen twee weken aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen.

  Dit beantwoordt mijn vraag

 • Wordt er ook een Curriculum Vitae meegewogen in de selectie?

  In de selectieprocedure worden nevenactiviteiten en werkervaring niet meegewogen.  

 • Zijn er kosten verbonden aan de selectieprocedure?

  Er zijn geen kosten verbonden aan de selectie.

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op de BMAT?

  De BMAT heeft een website voor de BMAT Netherlands. Je vindt hier aanwijzingen voor test deelnemers (notes for test-takers), een overzicht van alle leerstof van biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde waarover vragen kunnen worden gesteld (BMAT Netherlands test specification) en oefentoetsen met model antwoorden.

  Kandidaat studenten van vorig jaar vonden ook de preparation guide voor de reguliere BMAT test nuttig.

 • Wat als ik op zaterdag 19 februari 2022 niet bij de BMAT aanwezig kan zijn?

  De afname van de BMAT Netherlands vindt op één moment plaats (heeft dus geen reservemoment) en wordt niet buiten Nederland aangeboden. Indien je niet mee kunt doen, stopt voor jou de selectieprocedure.

 • Wordt de BMAT in het Nederlands of in het Engels afgenomen?

  De BMAT-test is in het Engels. Je krijgt bij een deel van deze test een woordenlijst met de Nederlandse vertaling van belangrijke vakinhoudelijke termen die in de test voorkomen. De overige onderdelen van de selectie zijn in het Nederlands.

 • Welke mogelijkheden zijn er mbt het deelnemen aan de BMAT voor kandidaten uit het Caribische deel van het Nederlands koninkrijk?

  De BMAT Netherlands kan door kandidaten uit het Caribisch deel van het Nederlands koninkrijk in een gecertificeerd test centrum in Willemstad op Curaçao worden gedaan.

 • Wat moet ik doen als ik ook voor een andere opleiding met een selectieprocedure de BMAT test op zaterdag 19 februari 2022 moet maken?

  We weten welke andere opleidingen in Nederland de BMAT test gebruiken in hun selectieprocedure. In de online vragenlijst (deel 1A van de selectieprocedure, zie ook website selectieprocedure) vragen we je of je je aangemeld hebt voor een van deze opleidingen en of we daarmee gegevens mogen uitwisselen. Als je daarin toestemt zorgen we dat je op één locatie de test maakt en delen we de test resultaten.

 • Aan welke regels houden jullie je bij de selectie?

  In de regeling Selectie en Plaatsing kan je nalezen aan welke regels de opleiding Technische Geneeskunde zich tijdens de selectie en plaatsing moet houden. 

 • Stel dat ik definitief niet wordt geplaatst, wat dan?

  Helaas kan het gebeuren dat je niet wordt geplaatst voor de opleiding. Bij Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente kun je in totaal twee keer meedoen aan de selectieprocedure (deelname aan de loting van voorgaande studiejaren vanaf 2000-2001 wordt daarin meegeteld). Indien je bij de eerste keer meedoen niet geplaatst wordt, mag je volgend jaar nog een keer mee doen met onze selectieprocedure.

  NB. Indien je niet geplaatst wordt, kun je je natuurlijk nog wel aanmelden voor een andere opleiding (zonder loting of selectie). Of op termijn met de juiste bachelor via een pre-mastertraject instromen in de master Technical Medicine. Meer informatie over de bachelor opleidingen die kans geven op toelating bij deze master is te vinden op de webpagina over het premastertraject.

 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

  Als je vragen hebt over of het niet eens bent met (een onderdeel van) de selectieprocedure, dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met de opleiding door een e-mail te sturen aan selectie-tg@utwente.nl.  Wij zullen dan contact met je opnemen en een toelichting geven. Wil je vervolgens over gaan tot een formele klacht, een formeel beroep of een formeel bezwaar? Kijk dan op de website van het klachtenloket van de Universiteit Twente om te zien waar je terecht kunt. Als je klacht betrekking heeft op de BMAT, zullen we je verwijzen naar de BMAT website.

 • Waar kan ik terecht als mijn vragen over de selectie niet (helemaal) worden beantwoord in de FAQ?

  Indien je vraag niet wordt beantwoord door één van de antwoorden in de FAQ, kan je je vraag mailen naar: selectie-tg@utwente.nl

Indien je vraag niet wordt beantwoord door één van de antwoorden in de FAQ, kan je je vraag mailen naar: selectie-tg@utwente.nl

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies