In het tweede jaar van de bacheloropleiding Technical Computer Science krijg je vanaf Module 8 meer keuzeruimte. Je kunt ook in deze fase je minor al beginnen, om vervolgens in het derde jaar andere keuzemodules te volgen. Zo kun je zelf vorm geven aan je toekomst als technisch informaticus.

Module 5: Computer Systems

In deze module leer je op basis van booleaanse algebra digitale schakelingen te realiseren. Met behulp van deze digitale schakelingen ontwerp je basisbouwblokken van een computer, zoals optellers en vermenigvuldigers. Je maakt kennis met de opbouw van standaardprocessoren volgens het Von Neumann-principe en met de Instructie Set Architectuur (ISA), die het mogelijk maakt om deze processoren met een programmeertaal te programmeren. In deze module programmeer je ‘dicht tegen de hardware aan’. Verder leer je hoe besturingssystemen zijn opgebouwd en werken.

Meer weten over deze module?

Module 6: Intelligent Interaction Design

Deze module draait om het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van de interactie tussen mensen en technische systemen. Tijdens het project werk je in een multidisciplinair team met studenten Business Information Technology. Als team ontwerp je een interactief en intelligent systeem die je met potentiële gebruikers evalueert. Verder verdiep je je in de statistiek en raak je vertrouwd met, kwantitatieve en kwalitatieve, methodes voor het opstellen van gebruikersonderzoeken. Je leert meer over de verschillende technieken voor het modelleren van intelligent systeemgedrag. 

Meer weten over deze module?

Module 7: Discrete Structures & Efficient Algorithms

Discrete structuren en efficiënte algoritmen zijn de stille kracht achter veel van onze dagelijkse activiteiten, van Internetbankieren (denk aan veilige encryptiealgoritmen) tot het gebruiken van een navigatiesysteem (denk aan het razendsnel berekenen van de kortste route). In deze module raak je vertrouwd met de bijbehorende wiskundige structuren, zoals grafieken, netwerken en talen, maar ook met algebraïsche structuren, zoals groepen en lichamen. De focus ligt op algoritmische vraagstukken in relatie tot deze discrete structuren. Vandaar dat datastructuren, formele talen en rekenmodellen ook aan bod komen. In het teamproject pas je je kennis toe door zelf een algoritme te ontwikkelen voor het oplossen van het beruchte probleem van de isomorfie van grafen. Wie weet word jij wel winnaar van de programmeerwedstrijd!

Meer weten over deze module?

Module 8: Keuzemodule – Programming Paradigms

Module 8 biedt verschillende keuzemogelijkheden. Veel studenten volgen de module Programming Paradigms. Hier raak je vertrouwd met verschillende manieren van programmeren. Het standaardprogrammeerwerk volgt het imperatieve paradigma: je vertelt de computer stap voor stap wat hij moet doen. Er bestaan ook verrassende alternatieven, zoals het functionele en het logische paradigma, die voor bepaalde doeleinden krachtiger en geschikter zijn. In deze module leer je niet alleen die alternatieven kennen, maar ook krijg je een bredere kijk op en inzicht in andere concepten van programmeertalen, zoals typering en semantiek. Kies je deze module niet, dan kun je bijvoorbeeld een module bij een andere opleiding volgen aan de Universiteit Twente, of zelfs bij een andere universiteit in Nederland of in het buitenland.

Meer weten over deze module?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies