Studieprogramma

Het tweede studiejaar van Technical Computer Science

De modules 5, 6 en 7 in het tweede studiejaar horen bij de kern van de opleiding. Module 8 is een keuzemodule. Voor een Informaticus ligt deze keuze voor de hand, maar je bent ook vrij om een module bij een andere opleiding te volgen aan de Universiteit Twente, of zelfs bij een andere universiteit in Nederland of in het buitenland.

MODULE 5: COMPUTER SYSTEMS

In deze module leer je op basis van booleaanse algebra digitale schakelingen te realiseren. Met behulp van deze digitale schakelingen ontwerp je basisbouwblokken van een computer, zoals optellers en vermenigvuldigers. Je maakt kennis met de opbouw van standaardprocessoren volgens het Von Neumann-principe en met de Instructie Set Architectuur (ISA), die het mogelijk maakt om deze processoren met een programmeertaal te programmeren. In deze module programmeer je ‘dicht tegen de hardware aan’. Verder leer je hoe besturingssystemen zijn opgebouwd en werken.

Meer over deze module

MODULE 6: Intelligent interaction design

Deze module draait om het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van de interactie tussen mensen en technische systemen. Tijdens het project dat bij deze module hoort werk je in een multidisciplinair team met studenten van onze opleidingen Technical Computer Science, Business & IT en Creative Technology. Als team sta je voor de taak om een interactief – en mogelijk intelligent – systeem te ontwerpen en met potentiële gebruikers te evalueren.

Naast het project kent deze module colleges, instructies en zelfstudie. Je verdiept je in de statistiek en raakt vertrouwd met methodes voor het opstellen van gebruikersonderzoeken. Ook kwantitatieve en kwalitatieve methodes voor het analyseren van de aldus verzamelde data komen aan de orde.  In het onderdeel over kunstmatige intelligentie maak je – ook praktisch – kennis met verschillende technieken voor het modelleren van intelligent systeemgedrag. Je leert verder reflecteren op wetenschappelijk onderzoek in relatie tot het ontwerpen en ontwikkelen van technologie.

Meer over deze module

MODULE 7: DISCRETE STRUCTURes & efficient algorithms 

In deze module raak je vertrouwd met wiskundige structuren, zoals grafieken, netwerken en talen, maar ook met algebraïsche structuren, zoals groepen en lichamen. De focus ligt op algoritmische vraagstukken in relatie tot deze discrete structuren. Vandaar dat datastructuren, formele talen en rekenmodellen ook aan bod komen. 

Waarom is deze module van belang? Omdat discrete structuren en efficiënte algoritmen de stille kracht zijn achter vele van onze dagelijkse activiteiten, van Internbankieren (denk aan veilige encryptiealgoritmen) tot het gebruiken van een navigatiesysteem (denk aan het razendsnel berekenen van de kortste route). In het teamproject dat bij deze module hoort pas je je kennis toe door zelf een algoritme te ontwikkelen voor het oplossen van het beruchte probleem van de isomorfie van grafen. Wie weet word jij wel winnaar van de programmeerwedstrijd!

Meer over deze module

MODULE 8: KEUZEMODULE - Programming Paradigms

Het 'standaardprogrammeerwerk’ volgt het imperatieve paradigma: je vertelt de computer stap voor stap wat hij moet doen. Hiervoor bestaan zeer verrassende alternatieven, zoals het functionele en het logische paradigma, die voor bepaalde doeleinden krachtiger en geschikter zijn. In deze module leer je niet alleen die alternatieven kennen, maar ook krijg je een bredere kijk op en inzicht in andere concepten van programmeertalen, zoals typering en semantiek.

Meer over deze module

Derde jaar

Neem een kijkje bij het studieprogramma van het derde jaar.

Chat offline (info)