Ervaringen

Student Martijn

MARTIJN WERKTE AAN ZIJN EINDOPDRACHT VOOR MODULE 3

Op de UT worden modules bij Technical Computer Science afgesloten met een project. Door zo'n project leer je de theorie die je tijdens de colleges opdoet in de praktijk te brengen in een samenhangend project. Het is niet alleen leerzaam, maar ook hartstikke leuk. Zo is het bijvoorbeeld supergaaf om over een zelf opgezet netwerk berichten en bestanden te kunnen verzenden via je zelfgemaakte applicatie. Dat is trouwens het project dat we aan het einde van de derde module kregen om uit te werken met een groepje van vier personen. De exacte opdracht was om over een netwerk tussen onze laptops, dus zonder server, een chatapplicatie te maken. We kregen hier anderhalve week de tijd voor, en we konden deze tijd zelf indelen.

De applicatie is volgens het model-view-controllerprincipe gemaakt. Dat betekent dat de interface, de view, en het protocol (het model), niet met elkaar communiceren, maar dat de controller voor de communicatie zorgt. We hebben alle onderdelen van het project zelf gemaakt, en het grootste gedeelte geprogrammeerd in Java. Over deze programmeertaal hebben we de module ervoor college gehad. Het project bestond dus uit verschillende onderdelen: de user interface (de view), de controller, het protocol en de netwerklaag. Niet al deze onderdelen hebben we geleerd tijdens de derde module. Het model-view-controllerprincipe hebben we al toegepast tijdens het project van de tweede module. Hoe de andere onderdelen werken, hebben we tijdens hoorcollege en practica in de loop van de derde module kunnen ondervinden. Elke donderdag hadden we bijvoorbeeld een practicum waarbij we een onderdeel van de protocollaag waaruit het internet bestaat, in Java namaakten. We hadden dus al eerder protocollen geschreven, en het was nu vooral lastig doordat we alles zelf moesten verzinnen. Dit was ook gelijk het leuke aan het project. Niets was al voor je vastgelegd, je moest alleen aan een paar eisen voldoen.

Binnen ons groepje hebben we eerst samen het protocol afgesproken, waardoor duidelijk werd hoe de verschillende onderdelen met elkaar zouden communiceren. Hierdoor konden we ieder afzonderlijk aan de onderdelen werken en kon iedereen het onderdeel maken dat hem het best ligt, of dat hij het leukst vond om te maken.

Door met een project de module af te sluiten, leer je niet alleen de theorie in de praktijk brengen, maar ook samenwerken, plannen, doelen stellen, en omgaan met veranderingen tijdens het project. Als het project afgerond is, dan heb je echt het gevoel dat je de stof van de module in de vingers hebt, en kun je trots zijn op het product dat je afgeleverd hebt.

Chat offline (info)