Studieprogramma

Het eerste jaar van Scheikundige Technologie

In de vier modules van het eerste jaar kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar de chemische technologie. In deze modules komt ook de nodige wiskunde aan de orde, zodat je straks veel van de problemen met wiskunde kunt oplossen. De projecten die je in je eerste jaar doet, hebben een directe koppeling met de thema’s van de modules.

De derde module volg je samen met studenten van de opleiding Advanced Technology. Omdat Advanced Technology een Engelstalige opleiding is, zijn een aantal hoorcolleges van de gezamenlijke modules in het Engels. De werkcolleges volg je wel weer alleen met studenten van Scheikundige Technologie en deze zijn in het Nederlands.

Module 1: Chemie

In de eerste module draait alles om de chemie. De module is een geïntegreerde module in het teken van scheikunde, die bestaat uit basiskennis, practicum en een project. Je leert bijvoorbeeld meer over zuren en basen, elektronische structuren en covalente bindingen, verschillende reacties, zoals reacties aan alcoholen, ethers, aminen, carbonzuren en polymerisatiereacties, nomenclatuur, de stereochemie van moleculen en substitutie en eliminatie reacties.

Tijdens het project werk je samen met je projectgroep aan een uitdagend onderwerp uit de scheikunde, uiteenlopend van energydrank of rubberachtige materialen tot scheikunde en duurzaamheid.

Bekijk hieronder een video die eerstejaarsstudenten afgelopen jaar hebben gemaakt over hun project.

Module 2: Procestechnologie

In de tweede module draait alles om de procestechnologie. Samen met je medestudenten leer je alles over thermodynamica en thermodynamische cycli. In het project word je uitgedaagd om voor een eigen (ingewikkeld) proces een geschikte reactor en de eerste scheidingstrap met recycle te ontwerpen. De omvang van de cyclestroom is een ontwerpvariabele. Minimaal gebruik van grondstoffen en energie is het belangrijke ontwerpcriterium. In het practicum kom je ook weer reactortypes en destillaties tegen.

Module 3: Materialen

Om materiaaleigenschappen te voorspellen moet je meer weten over de atomen en atoomstructuren van materialen. Het centrale thema van deze derde module is de relatie tussen de eigenschappen van materialen en structuur op atoomniveau; bijvoorbeeld de relatie tussen transparantie en de positionering van de atomen. Je maakt ook kennis met kwantummechanica en materialen op moleculair niveau, met speciale aandacht voor organische materialen en polymeren, aangevuld met experimenten in het laboratorium. Je project is een literatuuronderzoek naar de rol van materialen in nieuwe energietoepassingen. Deze module is een gezamenlijke module met de opleiding Advanced Technology.

Module 4: Fysische en Analytische Chemie

In de vierde module leer je alles over chemische evenwichtsreacties, faseovergangen en elektrochemische processen. Deze zaken spelen een cruciale rol in onder andere de chemische en farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie, waar ze worden gebruikt in fabricage- en zuiveringsprocessen en de analyse van materiaalsamenstelling. Het theoretische onderdeel Analytische Chemie geeft een overzicht van de moderne spectroscopische en chromatografische technieken die gebruikt worden in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van moleculen en molecuulmengsels. In het praktische onderdeel Analytische Chemie breng je het geleerde in de praktijk aan de hand van een aantal proeven. Daarbij gebruik je de genoemde technieken en ook een aantal technieken die betrekking hebben op evenwichtsprocessen.

Het tweede jaar

In het tweede studiejaar ga je verder met het verwerven van kennis en vaardigheden. Net als in het eerste jaar hangen in het tweede jaar de projecten sterk samen met de onderwerpen van de modules.

Chat offline (info)