In module 5 en 6 kun kies je twee keuzemodules waarin je je verder wilt verdiepen. Vier van de vijf keuzemodules worden in het Engels gegeven. De verdieping in deze keuzemodules bereidt je voor op de Engelstalige masteropleiding Psychology aan de Universiteit Twente. In module 7 leer je hoe je een gefundeerd psychologisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. Daarnaast verdiep je je in module 8 in psychologische en professionele vaardigheden. 

MODULE 5: KEUZEMODULE

Je kunt kiezen uit één van de drie aangeboden modules: 

 1. HEALTH PSYCHOLOGY & APPLIED TECHNOLOGY 
  Gezondheid en welzijn zijn voor iedereen van essentieel belang. Hoe gaan mensen om met acute en chronische ziekten? En hoe kun je mensen motiveren om gezond te leven? Daarover gaat gezondheidspsychologie. Toegepaste technologie kan de gewenste gedragsverandering ondersteunen en mensen motiveren en steunen om hun doelen te realiseren. Deze module biedt een introductie in de theorie en praktijk van gezondheidspsychologie, met de nadruk op het innovatieve gebruik van toegepaste technologie in verschillende zorgomgevingen. Tijdens het project van deze module leer je bijvoorbeeld een bestaand programma te verbeteren waarin patiënten met een chronische somatische ziekte face-to-face contact hebben. Samen met je projectteam ga je programmaonderdelen voorbereiden voor online gebruik. 

 2. PSYCHOLOGY IN LEARNING & INSTRUCTION 
  Bij deze module onderzoek je wat psychologie betekent voor het onderwijs. Dit doe je door in theoretische en praktische opdrachten afwisselend de rol van student, docent, onderzoeker en ontwerper op je te nemen. Zo krijg je inzicht in de manier waarop mensen leren en hoe instructie het leerproces kan bevorderen. Daarbij leer je ook om rekening te houden met verschillen tussen personen (leeftijd, cognitieve ontwikkeling en motivatie) en met veelvoorkomende leerbeperkingen, zoals dyslexie en dyscalculie. Daarnaast bereid je een korte instructie voor je medestudenten voor en onderzoek je de leeractiviteiten en -uitkomsten van de lessen die je medestudenten hebben samengesteld. Deze theoretische en praktische ervaringen gebruik je vervolgens in het project, dat bestaat uit het ontwerpen en evalueren van een instructieve interventie. 

 3. PSYCHOLOGY OF SAFETY 
  Burgers en infrastructuur beschermen tegen rampen, terreur, oorlog en misdaad is een centraal element van vrijwel elke hedendaagse samenleving. Deze module richt zich op het doorgronden van de (sociaal)psychologische dynamiek van veiligheidskwesties – voornamelijk op het gebied van risico, conflict en afwijkend gedrag – met als doel effectieve interventies te ontwikkelen. De module geeft inzicht in psychologische processen, zoals hoe je individuele reacties op risico’s en veiligheidskwesties kunt beïnvloeden, wat de rol is van onderliggende groepsprocessen en massagedrag in het veiligheidsdomein, en welke interventies in de omringende samenleving de veiligheid kunnen vergroten. Het project is bijvoorbeeld gericht op technologische instrumenten die worden ingezet om menselijk gedrag in een veiligheidssituatie te observeren en bestuderen, zoals GPS-trackers. 

module 6: keuzemodule

Je kunt kiezen voor één van de twee aangeboden modules: 

 1. MENTAL HEALTH (klinische psychologie)
  Deze module is gericht op de psychische gezondheid van mensen. Traditioneel wordt er binnen de psychologie naar psychische gezondheid gekeken vanuit het medisch model: gericht op klachten en op stoornissen. In deze module vullen we dit aan met twee andere benaderingen. De eerste is een positief-psychologische benadering, waarbij we naar psychische gezondheid kijken vanuit de kracht van mensen. Hierbij kun je denken aan positieve kenmerken, zoals welbevinden, talenten en veerkracht. De tweede is een persoonsgerichte benadering die de ervaring van mensen zelf centraal stelt. Je doorloopt in deze module het diagnostisch proces en neemt een narratief interview af. Met je projectgroep integreer je de kennis en vaardigheden die je individueel hebt opgedaan. Je brengt met je groep een onderbouwd advies uit over hoe de benaderingen die in deze module aan bod zijn gekomen (klacht en kracht, stoornis en ervaring) in samenhang kunnen worden ingezet in de geestelijke gezondheidszorg. 

 2. HUMAN FACTORS & ENGINEERING PSYCHOLOGY 
  Psychologen zijn degenen die de menselijke geest het best kennen. Daarom zijn zij dringend nodig om sociotechnische systemen te ontwerpen die veilig, efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn voor mensen, Deze module bereidt je voor op een carrière als Human Factors specialist. Allereerst maak je kennis met de overkoepelende ideeën en principes, gevolgd door vier domeinen waarin Human Factors een cruciale rol spelen: voertuigontwerp, medische instrumenten (zoals infuuspompen), commerciële software en websites, en bedieningskamers (de plaats waar grote industriële systemen zoals kerncentrales door operators worden bestuurd). Je leert basale ontwerpprincipes, zoals de rol van gebruikerseisen en de projectfases van systeemontwikkeling. De module bevat ook een echt computervak, waarbij je je eigen interactieve prototypes, psychologische testen, cognitieve modellen en interactieve datavisualisaties leert programmeren. 

MODULE 7: RESEARCH METHODS AND RESEARCH PROJECT

In de derde module leer je hoe je een gefundeerd psychologisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. Zoals een onderzoek naar de betrouwbaarheid van Wikipedia, beïnvloedingsstrategieën in politieverhoren of leren met behulp van games. Je maakt in het eerste jaar al kennis met (basis)onderzoeksmethoden en -technieken, die je in deze tweedejaarsmodule uitbreid en toepast in het onderzoeksproject. Deze module biedt een goede praktische voorbereiding op de afstudeeropdracht in het derde jaar. 

MODULE 8: PSYCHOLOGICAL & PROFESSIONAL SKILLS

In de module Professionele en psychologische vaardigheden staan communicatieve vaardigheden centraal, zoals psychologische gespreksvoering, advisering en presenteren. Verder houd je je tijdens deze module bezig met de ontwikkeling van je eigen talenten en interesses en ga je aan de slag met jouw eigen loopbaanoriëntatie. 

Het derde studiejaar

In het derde studiejaar heb je een halfjaar vrije keuzeruimte. Je kunt dan bijvoorbeeld module/vakken volgen van een andere opleiding, of in het buitenland studeren. Het andere halve jaar besteed je aan je bachelorafstudeeropdracht en reflectie. Bekijk het studieprogramma van jaar 3.

Chat offline (info)