Na de bachelor

Doorstuderen
na de bachelor Psychology

Na de bachelor kun je ervoor kiezen om door te studeren in de masteropleiding Psychology of de masteropleiding Educational Science and Technology (Onderwijskunde). Om te kunnen doorstromen naar de masteropleiding Onderwijskunde, dien je in studiejaar 3 één of twee keuzemodules (15-30EC) van Onderwijskunde te hebben behaald.

De masteropleiding Psychology

De master Psychology bestaat uit de volgende specialisaties:

  • Positive Psychology & Technology (klinische psychologie)
  • Human Factors & Engineering Psychology 
  • Health Psychology 
  • Conflict, Risk & Safety 
  • Learning Sciences 
Meer informatie over de masteropleiding Psychology

HUMAN FACTORS & ENGINEERING PSYCHOLOGY

In de masterspecialisatie Human Factors & Engineering Psychology staat de interactie tussen mens en techniek centraal. Je leert hoe je met kennis over de cognitieve psychologie technologische toepassingen kunt ontwerpen of verbeteren. Je ontdekt wanneer mensen technologie omarmen en wanneer ze juist geen vertrouwen hebben in techniek. Bijvoorbeeld door met speciale onderzoekstechnieken de werkbelasting te meten van iemand die net leert autorijden. Of door te onderzoeken hoe een smartphoneapplicatie waarmee mensen hun eigen energieverbruik kunnen controleren, zou moeten werken en zou moeten worden bediend. Meer weten? Lees het ervaringsverhaal van Chris of Liang

HEALTH PSYCHOLOGY 

Hoe kun je ‘comazuipen’ tegengaan? Kunnen kinderen via ‘serious games’ leren omgaan met diabetes? Wat betekent het als je partner kanker heeft? Welke impact hebben technologische innovaties als het elektronisch patiëntendossier en sociale media op gezondheid? De specialisatie Gezondheidspsychologie richt zich op de wisselwerking tussen de psyche en gezondheid. Doelgroepen zijn gezonde mensen, patiënten én hun omgeving. Je bestudeert de mogelijkheden om gezond gedrag te bevorderen en om de kwaliteit van leven van (chronisch) zieken te verbeteren. Je verdiept je in theorieën over de relatie tussen psyche en lichaam, en leert om (technologische) interventies te ontwerpen die preventief werken, herstel stimuleren, of het voor patiënten eenvoudiger maken om zich aan te passen aan hun ziekte. Meer weten? Lees het ervaringsverhaal van Lonneke

CONFLICT, RISK AND SAFETY

Individuen en groepen kunnen op talloze manieren betrokken raken bij gebeurtenissen die een bedreiging vormen voor de psychologische, fysieke of maatschappelijke veiligheid. In de masterspecialisatie Conflict, Risk and Safety benader je dergelijke bedreigingen interventie- en toepassingsgericht en met aandacht voor nieuwe technologieën. Je verdiept je in thema’s rondom risicoperceptie en communicatie, conflict- en crisismanagement en de oorzaken en aanpak van antisociaal en crimineel gedrag. We onderzoeken bijvoorbeeld de dynamiek van politieverhoren en crisisonderhandelingen of hoe de overheid het best kan communiceren over rampen of risico’s. Ook zoomen we in op de rol van media bij risicoperceptie en -communicatie en bekijken we welke invloed hightechmiddelen zoals bewakingscamera’s hebben op verschillende vormen van antisociaal en prosociaal gedrag. State-of-the-artthema’s zoals leugendetectie, cybercriminaliteit onder jongeren en crowd control behoren ook tot de mogelijkheden voor je masteronderzoek. Meer weten? Lees het ervaringsverhaal van Manon. 

LEARNING SCIENCES 

Mensen leren hun leven lang: individueel, met anderen, op school, tijdens een opleiding, in hun werk en daarbuiten. Tijdens de masterspecialisatie Learning Sciences leer je deze leerprocessen te beschrijven, verklaren en voorspellen. Ook maak je kennis met ontwerpmodellen waarmee je leerarrangementen kunt analyseren en vormgeven. In de masterthese concentreer je je op een van de thema’s of projecten van de vakgroep waarbinnen je een onderzoek inricht en uitvoert. Kies je voor het thema hoogbegaafdheid, dan kun je bijvoorbeeld onderzoeken hoe het komt dat hoogbegaafde kinderen soms heel slecht presteren op de basisschool. En richt je je op onderzoekend leren, dan kun je bijvoorbeeld bestuderen hoe 'serious games' hierbij kunnen worden ingezet. 

Meer weten? Lees het ervaringsverhaal van Anneloes

POSITIEVE PSYCHOLOGIE & TECHNOLOGIE

Klinische psychologie

De geestelijke gezondheidszorg richt zich al enige tijd niet alleen op de behandeling van psychische stoornissen, maar ook op de bevordering van positieve geestelijke gezondheid of welbevinden. Er is toenemend bewijs dat welbevinden mensen veerkrachtiger en productiever maakt en dat welbevinden beschermt tegen psychische stoornissen. Binnen deze unieke masterspecialisatie ontwikkel je je tot een scientist-practioner die zowel klachtgericht als persoonsgericht kan werken in een zorgcontext waarin technologie steeds nadrukkelijker een rol speelt in de vorm van ICT-toepassingen. Je onderzoekt bijvoorbeeld de effectiviteit van positief psychologische interventies op het geluk en welbevinden van kinderen en volwassenen. Of je onderzoekt de relatie tussen de kenmerken van toekomstverhalen en (positieve) geestelijke gezondheid. Na deze specialisatie heb je toegang tot de GZ-opleiding, maar je zou ook als coach, counselor of adviseur aan de slag kunnen. Meer weten? Lees het ervaringsverhaal van Moniek

 

Meer informatie over de masteropleiding Psychology.

DE MASTEROPLEIDING EDUCATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

De masteropleiding Educational Science and Technology is voor iedereen die gefascineerd is door educatie en training, maar geen docent wil worden. De master bestaat uit twee richtingen:

  • Educational Design and Effectiveness (Engelstalig)
  • Human Resource Development (Engelstalig) 
Meer informatie over Educational Science and Technology

EDUCATIONAL DESIGN AND EFFECTIVENESS

Educational Design and & Effectiveness richt zich vooral op docent- en schoolontwikkeling, op de effectiviteit van onderwijs en op ICT in diverse onderwijssituaties. Educational Design heeft betrekking op de planning, ontwikkeling en implementatie van innovatieve leerscenario’s. Voor een effectieve implementatie op school en in de klas is het van belang dat docenten en scholen klaar zijn voor de benodigde veranderingen. Daarom is beroepsmatige ontwikkeling van docenten een cruciaal aandachtspunt bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een effectieve leeromgeving. 

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Human Resource Development (HRD) richt op het leerproces en de ontwikkeling van volwassenen in de context van hun beroepsmatige werkzaamheden. Leiderschap, talentontwikkeling en een leven lang leren zijn essentieel voor de inzetbaarheid van mensen en hun deelname aan de kennismaatschappij. Bedrijven en instellingen investeren miljarden euro’s in onderwijs en training. Grote bedrijven hebben vaak een eigen afdeling voor hr-ontwikkeling en bieden hun personeel trainingen en cursussen aan om hun prestaties te verbeteren en zich beroepsmatig verder te ontwikkelen. Als specialist op het gebied van HRD ben je in staat om dergelijke training en cursussen te ontwikkelen en de kwaliteit ervan te beoordelen. Je kunt ook betrokken worden bij het implementeren van programma’s die het leren op de werkplek bevorderen, of bij organisatorische veranderingen die erop gericht zijn om leren te integreren in de dagelijkse werkomgeving.


Meer informatie over de masteropleiding Educational Science and Technology.

Chat offline (info)