Overal waar mensen zijn, kun jij als psycholoog een bijdrage leveren. Je onderzoekt en analyseert gedrag en zoekt praktische, soms technologische oplossingen voor psychologische vraagstukken. Benieuwd waar oud-studenten nu werken? Bekijk dan de video van Liang hieronder of lees de ervaringsverhalen van oud-studenten

Oud-student Liang vertelt over zijn werk

AAN HET WERK ALS PSYCHOLOOG

Je kunt je al tijdens je bacheloropleiding specialiseren in een vakgebied van Psychology. De specialisaties die de Universiteit Twente biedt, zijn gekoppeld aan de behoeftes uit het werkveld. Hieronder vind je per specialisatie de carrièremogelijkheden waarin je na je opleiding kunt werken. 

CONFLICT, RISK AND SAFETY (CONFLICT, RISICO & VEILIGHEID)

In de specialisatie Conflict, Risk and Safety  heb je geleerd om veiligheidsinterventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit maakt jou bij uitstek geschikt om aan de slag te gaan als gedragswetenschapper bij de politie, defensie of justitie, als trainer, mediator, veiligheidsonderzoeker of als veiligheidsadviseur. Voorbeelden van functies waarin studenten na de masterspecialisatie terecht zijn gekomen, zijn gedragswetenschapper bij de politie, coach/trainer bij een regionaal opleidingscentrum (roc), psycholoog bij defensie, implementatieleider bij de Raad voor de Kinderbescherming, onderzoeker bij TNO, en adviseur van een veiligheidsregio. 

POSITIEVE PSYCHOLOGIE & TECHNOLOGIE

Als psycholoog gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg kun je praktisch handelen afstemmen op wetenschappelijke kennis. Met praktische en/of technologische toepassingen behandel je psychische stoornissen en bevorder je de positieve geestelijke gezondheid. Hierdoor kun je bijvoorbeeld aan de slag als (basis)psycholoog binnen de GGZ of een revalidatiecentrum, of als onderzoeker of ontwerper van interventies. Met deze specialisatie voldoe je ook aan de eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en de GZ-opleiding. 

HEALTH PSYCHOLOGY (GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE)

Met de specialisatie Health Psychology (HP) speel je in je toekomstige werkveld een initiërende en coördinerende rol bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van gezondheidsbevorderende interventies voor het publiek, patiënten of zorgverleners. Je kunt werken als onderzoeker, beleidsmedewerker of coördinator van HP-interventies bij gezondheidbevorderende instituten (zoals RIVM, NISB, Soa Aids Nederland), ziekenhuizen of zorginstellingen, GGD'en, bedrijven en onderzoeksinstellingen. 

HUMAN FACTORS & ENGINEERING PSYCHOLOGY

Als psycholoog gespecialiseerd in Human Factors & Engineering Psychology kun je bedrijven en instellingen helpen technologische systemen eenvoudiger en veiliger te maken. Ook kun je adviseren over de juiste emotionele impact en zeggingskracht van nieuwe media. Je kunt hierdoor werken als humanfactorsexpert binnen grote (internationale) bedrijven, als usabilityexpert of als wetenschappelijk onderzoeker binnen de universiteit of organisaties als TNO of het IfADo. Deze specialisatie sluit ook goed aan bij postdoctorale opleidingen als de ‘user-system interaction’-opleiding bij de TU Eindhoven. 

LEARNING SCIENCES (INSTRUCTIE, LEREN & ONTWIKKELING)

Met de specialisatie Learning Sciences ben je opgeleid om leerprocessen in diverse contexten te onderzoeken en waar nodig instructieoplossingen aan te dragen. Met je kennis over leren kun je adviseren over het verbeteren van leerprocessen en leeruitkomsten. Met je kennis over instructiemethoden kun je werken aan leerarrangementen, met of zonder ICT, in zowel de profit- als de non-profitsector.

Chat offline (info)