Overal waar mensen zijn, kun jij als psycholoog een bijdrage leveren. Je onderzoekt en analyseert gedrag en zoekt praktische, soms technologische oplossingen voor psychologische vraagstukken.

Dankzij de ‘outside-in’ probleembenadering, de ingenieursaanpak en het inzicht in technologische mogelijkheden en invloeden die je aan de UT verwerft heb je een flinke streep voor op de arbeidsmarkt.

Kansen in de zorgsector

Veel van onze afgestudeerden willen in de gezondheidszorg aan de slag om mensen te helpen. De masterspecialisatie Health Psychology & Technology en de Nederlandstalige specialisatie Positive Psychology & Technology geven je daarvoor een perfecte startpositie.

Positive Psychology & Technology

Met deze specialisatie kun je voldoen aan de eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en de GZ-opleiding. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als (basis)psycholoog binnen de GGZ of in de eerstelijnszorg, een revalidatiecentrum of ziekenhuis, of een forensische instelling. Bekende en minder bekende zorgsettings waarin je werk kunt vinden zijn de verslavingszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, of kinder- en jeugdhulpverlening. Als je niet als behandelaar aan het werk gaat, kun je werk vinden als onderzoeker of ontwerper van (preventieve) interventies, of als beleidsmedewerker, coach of adviseur.

Health Psychology & Technology

Met de specialisatie Health Psychology & Technology op je masterdiploma speel je in je toekomstige werkveld een initiërende en coördinerende rol bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van innovatieve interventies voor het publiek, patiënten of zorgverleners. Je kunt werken als onderzoeker, beleidsmedewerker, coördinator van GP-interventies bij instituten die zich inzetten voor de gezondheid – denk aan RIVM, Voedingscentrum of Soa Aids Nederland – maar ook ziekenhuizen of zorginstellingen, GGD’en, bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Kansen op het gebied van veiligheid

Tijdens de masterspecialisatie Conflict, Risk & Safety heb je geleerd om veiligheidsinterventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit maakt jou bij uitstek geschikt om aan de slag te gaan als gedragswetenschapper bij de politie, defensie of justitie. Je bent ook gewild als trainer, mediator, veiligheidsonderzoeker aan een universiteit, of als onderzoeker of adviseur bij een publieke of private organisatie, zoals bijvoorbeeld WODC, TNO of RIVM. Vanwege je kennis van onder meer conflictmanagement kun je ook carrière maken als personeelsmanager, beleidsmedewerker of adviseur bij een ministerie of multinational. Veiligheid is een domein dat steeds meer belangstelling krijgt en de vraag naar academische expertise neemt toe.

Kansen in het bedrijfsleven

Wil jij je cognitief-psychologische expertise toepassen in het bedrijfsleven, of juist verder ontwikkelen? Dan is de masterspecialisatie Human Factors & Engineering Psychology voor jou. Met deze track kun je bedrijven en instellingen innovatieve, praktische oplossingen bieden voor bestaande of nieuwe producten, systemen of technologieën. Je kunt werken als human factor expert, usability expert, of consultant binnen grote (internationale) bedrijven als Philips, Vredestein of Volkswagen. Je kunt ook wetenschappelijk onderzoeker worden op het gebied van de cognitieve ergonomie of de cognitieve psychologie, bijvoorbeeld aan een universiteit of bij een onderzoeksorganisatie als TNO of het IfADo.

Kansen in Learning Sciences

Ook met de masterspecialisatie Learning Sciences heb je buitengewoon goede carrièremogelijkheden. Ons onderzoek naar het leerproces van de individu – en vooral de integratie van psychologische theorieën en de nieuwste technologieën in dit leerproces – is wereldwijd toonaangevend. Je kunt na deze specialisatie een goede baan krijgen als ontwikkelaar van leermaterialen en leeromgevingen, onderzoeker van educatieve vernieuwingen en ontwikkelingen, of als adviseur en consultant: zowel in de onderwijswereld als bij de overheid en in het bedrijfsleven is jouw expertise gewild.

Start je eigen bedrijf

Je kunt met een door jou ontwikkelde oplossing ook een eigen bedrijf beginnen. De UT geniet erkenning als 'de meest ondernemende universiteit' van Nederland. Wij zijn sterk in de toepassing van expertise om de samenleving zinvol te beïnvloeden. Samen met onze studenten werken we daarbij graag samen met de innovatiespecialisten van Novel-T, die zich graag vastbijten in kansrijke innovatieve business cases.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies