Studieprogramma

Het tweede studiejaar 

In het tweede jaar ga je dieper in op onder meer dynamica, oppervlaktetechnologie, kunststoffen, stromingsleer en systeem- & regeltechniek. Net als in het eerste jaar is het onderwijs een combinatie van theorie (hoorcolleges, zelfstudie) en praktijk (projecten, werkcolleges).

Module 5: dynamische systemen

In het eerste project van het tweede jaar leer je mechanische systemen te analyseren. Denk bijvoorbeeld aan bewegende constructies, zoals een kraan, een elleboog of een elektrische tandenborstel. De nadruk ligt op de beweging van de constructie in één richting. Je krijgt colleges over wiskunde, dynamica, systeemanalyse en ontwerpprincipes voor mechanische systemen.

Module 6: Productontwerpen

In het project van module 6 ga je een consumentenproduct ontwerpen. Dat doe je in een samengesteld team van studenten uit onze opleidingen Mechanical Engineering, Industrial Design en Technische Bedrijfskunde. Voorbeelden van consumentenproducten zijn een robot stofzuiger, een wijnkoeler voor een café en een koffiemachine. De theorie hiervoor doe je op in colleges over onder meer elasticiteitstheorie, oppervlaktetechnologie & materialen, en verwerking en eigenschappen van kunststoffen.

Module 7: Vloeistofmechanica en warmteoverdracht

In het derde project van het tweede jaar staan stroming en warmteoverdracht centraal. Je gaat je nu vastbijten in behoorlijk complexe vraagstukken, zoals het tijdens de vlucht ontdooien van ijs op vliegtuigvleugels, of het ontwerpen van een hitteschild voor een ruimtesonde. De theorie hiervoor krijg je tijdens de colleges stromingsleer en warmteoverdracht.

Module 8: Mechatronisch Ontwerpen

In module 8 ga je dieper in op de theorie van module 5. Lag de nadruk in module 5 op de beweging van de constructie in één richting, nu leer je een complex multifunctioneel systeem te analyseren en (her)ontwerpen. Denk aan een brandstofpomp, een cruise controlsysteem of een windturbine. De theorie hiervoor doe je op in colleges over onderwerpen als voorgezette dynamica, knik-, systeem- en regeltechniek. Met module 8 rond je het tweede bachelorjaar af. Je hebt nu kennisgemaakt met alle basisdisciplines van Mechanical Engineering. Nu ben je klaar voor jouw derde jaar, waarin je meer keuzevrijheid hebt en gaat afstuderen in een van de disciplines.

Informatie over het derde studiejaar vind je hier.

Chat offline (info)