Master Mechanical Engineering

Of het nu gaat om grootschalige installaties of medische precisieapparatuur, werktuigbouwkundigen passen hightechoplossingen toe in een menselijke context. De masteropleiding Mechanical Engineering leidt je op tot een deskundige die het hele proces doorgrondt, vanaf het eerste idee tot ontwerp en analyse, en daarna de ontwikkeling van producten, processen en systemen. De tweejarige masteropleiding van Werktuigbouwkunde heet Mechanical Engineering, is Engelstalig en laat je verdiepen in één van de disciplines van het vakgebied:

Biomechanical Engineering (BE)

Deze specialisatie is gericht op het toepassen van werktuigbouwkundige methoden en technieken om problemen in de gezondheidszorg op te lossen.

Design, Production & Management (DPM)

Deze specialisatie besteedt aandacht aan ontwerptechnologie, de productie/fabricage of het beheer van productie en logistiek. Naast kennis van technologie heb je ook bedrijfskundig inzicht nodig.

Maintenance Engineering & Operations (MEO)

Deze specialisatie gaat over het verbeteren van het onderhoud van technische systemen, waarbij je gebruik maakt van onderzoek naar ontwerpmethoden, fysieke faalmechanismen en methoden om de toestand van een constructie te bewaken.

Mechanics Of Solids, Surfaces & Systems (Ms3)

Bij deze specialisatie draait het om het creëren van nieuwe en betere materialen en producten voor het oplossen van actuele problemen in het bedrijfsleven of de maatschappij. Je raakt ook thuis in het ontwerpen van de benodigde apparatuur om deze producten te ontwikkelen.

Thermal & Fluids Engineering (TFE)

Deze specialisatie onderzoekt de theoretische, numerieke en experimentele aspecten van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen en hun thermisch gedrag in en rond installaties en processen.

Meer informatie over de masteropleiding Mechanical Engineering vind je op onze Engelstalige website.

Master Sustainable Energy Technology

Energie en klimaatverandering zijn actuele thema’s die steeds dringender om oplossingen vragen. Fossiele brandstoffen raken op en de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen. Duurzame energie is hierbij cruciaal, vooral omdat consumenten hun levensstandaard willen behouden. Deze uitdagingen vragen om fundamentele innovaties in het mondiale energielandschap. En daarvoor is een nieuwe generatie experts nodig die specialistische kennis combineren met breed maatschappelijk bewustzijn. Ingenieurs die hightech oplossingen kunnen leveren met oog voor menselijke behoeften.

De masteropleiding Sustainable Energy Technology is een multidisciplinair technisch programma. De opleiding sluit aan bij het vele actuele onderzoek dat gaande is naar het ontwikkelen, optimaliseren en integreren van duurzame energiebronnen en innovatieve energietechnologieën. Deze masteropleiding kent geen specialisaties, maar wel meerdere focusgebieden:

  • De integratie van zonne-energie in producten
  • Thermische en chemische conversieprocessen in biomassa
  • Numerieke stromingsleer van windturbines
  • Grootschalige productie van waterstof
Chat offline (info)