UT scoort spectaculair hoger in Times Higher Education ranking

De Universiteit Twente (UT) heeft dit jaar de 149e positie van alle kennisinstellingen die in de Times Higher Education ranking (THE) worden gemeten. Een zeer forse  stijging van 61 plaatsen ten opzichte van vorig jaar (210). Met deze score stijgt de UT ook in de lijst van  Nederlandse universiteiten naar een tweede plek van de drie technische universiteiten. 

De THE ranglijst wordt beschouwd als een van de drie invloedrijkste en meest vooraanstaande ranglijsten van universiteiten, naast de QS World University Rankings en Academic Ranking of World Universities (Shanghai-ranglijst).  Op alle categorieën in de THE (onderwijs, onderzoek, internationalisering en valorisatie) scoort de UT beter. Vooral de citatie-impact is gestegen. Citatie-impact, het per discipline genormeerde aantal citaties van UT-publicaties, is één van de belangrijkste onderdelen in de THE. De score van de UT op de citatie-impact is gestegen van 49 (in 2014) naar 69 in 2015 (op een schaal van 0 tot 100).

Naast de grotere citatie-impact, laat de UT de afgelopen jaren tevens een stijgende lijn zien in de omvang van inkomsten vanuit het bedrijfsleven per staflid en het aantal publicaties en promoties per staflid. Ook de internationale uitstraling is in deze ranking zichtbaar gestegen. Hierbij gaat het om het percentage internationale studenten en medewerkers en het percentage internationale co-publicaties.

Mooie waardering

“De afgelopen jaren is door de UT veel aandacht besteed aan het systematisch publiceren van onderzoeksresultaten in internationaal gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften, ook in vakgebieden waar dit traditioneel minder gewoonte was. Dit beleid begint duidelijk zijn vruchten af te werpen en is daarmee een mooie waardering van de prestaties van onze wetenschappers. Daarnaast zorgt een herziening van de methodiek bij THE dat beter rekening wordt gehouden met de verschillen tussen vakgebieden, waardoor zowel de exacte, als ingenieurs- en sociale wetenschappen van de UT beter uit de verf komen. Deze ontwikkeling past ook uitstekend binnen onze nieuwe strategie om naast de disciplinaire excellentie in ons onderwijs en onderzoek, meerwaarde te creëren door multidisciplinaire combinaties. Die moeten dan wel internationaal herkend en erkend worden”, aldus Ed Brinksma, rector magnificus.

UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs over de uitkomst in deze ranglijst: “Onze versterkte inzet op ondernemendheid en internationalisering zien we heel duidelijk in deze uitslag terug. Het bevestigt onze reputatie als ondernemende universiteit. Ook laat dit zien dat we op de goede weg zijn met onze strategie waarin we blijven richten op het verder versterken van de samenwerking met de industrie n het vergroten van onze internationale reputatie en zichtbaarheid.”

Achtergrond informatie Times Higher Education World University Ranking

De THE uitslag is gebaseerd op vijf indicatoren: Industrie, Internationaal, Citaties, Onderzoek en Onderwijs.

  • Industrie is gebaseerd op de inkomsten vanuit het bedrijfsleven per staflid en telt voor 2,5% mee in de eindscore. De UT scoort op dit gebied – op een schaal van 0 tot 100 - hoger dan voorgaand jaar (89 in 2014 naar 91 in 2015).
  • Internationaal is opgebouwd uit het aandeel internationale staf en studenten, plus internationale co-publicaties en telt voor 7,5% mee in de eindscore. De score op de co-publicaties steeg van 58 naar 77 punten, het aandeel internationale staf en studenten steeg respectievelijk van 70 naar ruim 74 en van 74 naar 89 punten. Deze stijgende tendens wil de UT vasthouden en verder versterken de komende jaren, internationalisering is zoals gezegd in de nieuwe strategie van de universiteit als één van de belangrijkste pijlers opgenomen.
  • Onderzoek is een zeer belangrijke indicator in deze ranking en telt in de eindscore voor 30% mee. Variaties in de uitkomsten binnen deze indicator hebben dan ook snel invloed op de positie van de universiteit in de ranking. De onderzoeksindicator is opgebouwd uit onderzoeksreputatie, onderzoeksinkomsten per staf, citatie-impact en artikelen per staflid. Waar de UT de komende jaren ook vanuit de nieuwe strategie aan de weg gaat timmeren is de internationale profilering van het wetenschappelijk onderzoek te versterken en toptalent aan te trekken. Onlangs is Dave Blank benoemd als Scientific Chief Ambassador, die Twente om hier invulling aan te geven. Hij richt zich op het versterken van de academische reputatie en wetenschappelijke visie van de Universiteit Twente, nationaal en internationaal.
  • Onderwijs indicatoren telt ook voor 30% mee in de eindscore. Hierbij wordt gekeken naar de  onderwijsreputatie, de verhouding tussen staf en student, de doctorate-to-bachelor’s ratio, het aantal promoties per staflid en universitair inkomen per staflid. Het aantal promoties per staflid steeg bijvoorbeeld van 61 naar ruim 65 punten.
drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies