Vijf Vragen voor Dennis Bos, eerstejaarsstudent Management, Society & Technology (MS&T)

Over Dennis:
- 19 jaar
- Profiel: Economie & Maatschappij
- Geïnteresseerd in geschiedenis en de invloedrijke rol van technologie op de maatschappij

Hoe bevalt de studie MS&T in Enschede?

De studie bevalt erg goed en ik voel me op de universiteit erg op mijn gemak. Tot nu toe zijn de onderwerpen erg interessant, vooral de projecten maken het mogelijk om de stof en literatuur echt in praktijk te brengen. Wat mij het meest aanspreekt, is het onderzoeken van de invloed van technologie op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan hoe de industriële revolutie de maatschappij heeft veranderd en wat voor effect dit heeft op de denk- en leefwijze van mensen. De invloed van dit soort grote ontwikkelingen op de maatschappij vind ik zeer interessant. Een recent voorbeeld is the Internet of Things, wat inhoudt dat technologie met elkaar in verbinding staat en een steeds grotere rol in onze levens speelt. Zoals een pacemaker die bepaalde informatie over jouw lichaamsfuncties opslaat en doorstuurt aan de producent of het ziekenhuis om de juiste acties te ondernemen, mochten er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook dit soort informatie en de beveiliging daarvan is onderdeel van MS&T en zo worden onderwerpen goed aan elkaar gekoppeld. Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in geschiedenis en daardoor ook in ingrijpende veranderingen in de maatschappij. Ik vind de studie eigenlijk nog interessanter dan ik vooraf verwacht had.

Ik vind het technologische aspect van MS&T erg interessant, maar vooral ook erg belangrijk omdat de samenleving steeds ‘technischer’ wordt in allerlei opzichten.MS&T Student Dennis

Wat merk je van het technologische aspect van de studie MS&T?

In de tweede module “Societal Challenges” wordt uiteengezet hoe de technologische ontwikkelingen van de 19e eeuw, waaronder de industriële revolutie, impact hebben gehad op de maatschappij. Het project in deze module is gericht op migratie en de technische aspecten die daarbij komen kijken. Veel deelnemers aan het migratieproces maken gebruik van technologie. Zo gebruikt de migrant zijn smartphone of GPS om up-to-date te blijven van het laatste nieuws om zo uit te zoeken waar hij of zij het best heen kan gaan. Mensensmokkelaars gebruiken weer bepaalde technologie om migranten of vluchtelingen bijvoorbeeld de Middellandse Zee over te helpen. En de landen aan de andere kant gebruiken weer technologieën om deze migranten of vluchtelingen buiten te houden of te registreren. Ik vind het technologische aspect van MS&T erg interessant, maar vooral ook erg belangrijk omdat de samenleving steeds ‘technischer’ wordt in allerlei opzichten. Ik noemde al the Internet of Things, maar ook Social Media spelen een steeds grotere rol en hierdoor komt onze privacy in allerlei opzichten steeds meer onder druk te staan.

Wat kan jouw studie betekenen voor de maatschappij?

Naar mijn mening kunnen studenten met een MS&T als studieachtergrond een nieuwe rol gaan innemen in de maatschappij: een deskundige die zowel interesse en affiniteit voor technologie heeft en kennis van recht, politiek en de maatschappij. Daarom denk ik dat afgestudeerde MS&T studenten een zeer belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van beleid rondom nieuwe technologie en de effecten daarvan. Zij kunnen ook een adviserende functie innemen bij grote internationale bedrijven of (lokale) overheden, bijvoorbeeld rondom vraagstukken over cybersecurity en privacy.

In wat voor soort baan zie jij jezelf later terecht komen? 

Het beleidsonderdeel binnen MS&T spreekt me het meeste aan. Ik zie mezelf later terechtkomen bij een groot bedrijf of (lokale) overheid in de functie van beleidsadviseur of als beleidsmaker. Ook zou ik het leuk vinden om me bezig te houden met privacy kwesties.

Waarom heb je voor de studie MS&T op de Universiteit Twente gekozen?

Ik wilde graag meerdere disciplines combineren. Binnen deze studie is er aandacht voor recht, economie, politiek, beleid, sociologie en geschiedenis. Dat in combinatie met de focus op de invloedrijke rol van technologie op de samenleving hier op een technische universiteit maakte dat deze studie mij erg aantrok.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies