Ervaringen

Leraar testimonial

Ringo Ossewaarde

Als modulecoördinator en docent wil ik studenten graag levendige, motiverende en interpersoonlijke colleges bieden, gegeven door experts in de relevante vakgebieden. Als ik naar de ervaringsverhalen van mijn huidige en voormalige studenten luister, ben ik ervan overtuigd dat onze opleiding een zeer leuke ervaring is die studenten goed op de toekomst voorbereidt.

Naast het opdoen van waardevolle kennis, ontwikkelen studenten vriendschappen en goede persoonlijke relaties met hun medestudenten en docenten. De universiteit en opleiding bieden genoeg mogelijkheden voor sport, stages, studeren in het buitenland en andere activiteiten.

Door studenten kennis te laten maken met een breed aanbod aan sociale wetenschappen, belangrijke actuele kwesties en praktische vaardigheden, bereiden we ze voor op de uitdagende en competitieve arbeidsmarkt van vandaag, zowel in de publieke als de private sector, nationaal en internationaal.

Meer informatie over de opleiding European Public Administration

Chat offline (info)