Suzan over haar werk als Policy Officer

Afgestudeerd in: 2009
Organisatie: Max van der Stoel Foundation
Functie: Policy Officer

Ik ben verantwoordelijk voor het Fair Politics EU-belangenprogramma, wat tot doel heeft beleidsmakers te informeren over EU-beleid dat niet strookt met de doelstellingen voor ontwikkelingssamenwerking van de EU. Zie www.fairpolitics.eu.

MIJN MASTEROPLEIDING

De multidisciplinaire benadering van de masteropleiding aan de Universiteit Twente sprak mij zeer aan, vooral de focus op de sociale, economische en juridische aspecten en internationale betrekkingen van de Europese Unie. De mogelijkheid om een deel van mijn studie in Münster te doen en om een dubbele master te behalen, speelden ook een rol bij mijn beslissing. Tijdens mijn studie aan de UT volgde ik als onderdeel van een minor over duurzame ontwikkeling ook extra vakken over ontwikkelingssamenwerking. Ik was ook werkzaam als studentassistent bij het Centre of European Studies en ik nam deel aan EuroSIM, een simulatie van de Europese Unie, georganiseerd in Buffalo, New York.

NA MIJN MASTEROPLEIDING

Na een jaar verhuisde ik naar Münster voor mijn tweede semester, waar ik mijn Duits aanscherpte doordat ik met twee Duitse studenten samenwoonde. Toen de tijd daar was voor mijn scriptie en de afronding van mijn studie, vond ik een stageplaats in Brussel bij de Max van der Stoel Foundation, waar ik nu nog steeds werk. De Foundation is gelieerd aan de PvdA en is werkzaam op gebieden als democratie, ontwikkeling en dialoog (zie www.foundationmaxvanderstoel.nl). Als Policy Officer op ons kantoor in Brussel run ik het Fair Politics belangenprogramma. Dit betekent dat we beleidscoherentie omtrent ontwikkeling proberen te verbeteren door Europese beleidsmakers te informeren over de externe impact van EU-beleid op ontwikkelingslanden. We doen dit door impactonderzoek uit te voeren in ontwikkelingslanden, expertvergaderingen te organiseren in het Europees Parlement en door beleidsontwikkelingen binnen de Europese instellingen nauwlettend in de gaten te houden.

Mijn masteropleiding European Studies aan de UT verschafte mij een solide theoretische achtergrond en inzicht in de Europese Unie en internationale betrekkingen. Ik heb er nog elke dag profijt van.

Meer informatie over de opleiding European Public Administration

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies