Elisabeth over haar werk bij VDI

Mijn naam is Elisabeth Epping. In 2008 rondde ik mijn bachelorstudie Europese Studies (nu European Public Administration) af. Twee jaar later behaalde ik mijn master Public Administration. Nu ben ik werkzaam als consultant voor VDI/VDE-IT in Berlijn. Mijn baan behelst het analyseren, financieren en organiseren van hoger onderwijs op het gebied van innovatie en technologie.

STUDIEVERLOOP

Een van de redenen waarom ik aan de Universiteit Twente ben gaan studeren was het internationale karakter van de opleiding (de opleiding is volledig Engelstalig) en de interdisciplinaire benadering tot het Europese integratieproces.

Als student was ik werkzaam voor het D Team (het Duitse voorlichtingsteam), het studie informatie centrum en het European Studies voorlichtingsteam. Ik was ook studentassistent bij het Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) en lid van studievereniging Sirius en het European Student Network.

Ik wilde graag werkervaring opdoen tijdens mijn studie, daarom heb ik stage gelopen bij de afdeling buitenlandse handel van de Industrie- und Handelskammern in de Duitse stad Bochum. Ik schreef mijn twee scripties bij het Centre of Higher Education Policy Studies van de UT. Mijn bachelorscriptie ging over het toenemende gebruik van Engels in het hoger onderwijs en de rol daarbij van het Erasmusprogramma. Mijn masterscriptie richtte zich op strategieën voor studenten in ontwikkelingslanden na het afstuderen over zaken als braindrain, braingain en braincirculation.

MIJN HUIDIGE BAAN

Nadat ik in mijn studententijd gewerkt had bij verschillende door Europa gesubsidieerde projecten bij CHEPS, trad ik bij het centrum in dienst als research associate voor onderwerpen als kwaliteitsbewaking, (grensoverschrijdend) hoger onderwijs en internationalisering van het hoger onderwijs. Ik werkte ook intensief aan projecten voor het voortgezet onderwijs, de ranking, indeling en profilering van hogeronderwijsinstellingen en ik was betrokken bij het coördineren van de U-Multirank- en U-Map-projecten.

Vanaf 2013 ben ik werkzaam als consultant en onderzoeker bij VDI/VDE-IT, een toonaangevende serviceprovider op het gebied van innovatie en technologie. VDI/VDE-IT analyseert, ondersteunt en organiseert innovatie en technologie voor cliënten met een politieke, onderzoeks-, industriële of financiële achtergrond. Mijn projecten zijn meestal verbonden aan het Duitse ministerie van onderwijs op het gebied van hogeronderwijsbeleid (d.w.z. voortgezet onderwijs, jonge academici en gegevens en statistieken).

Meer informatie over de opleiding European Public Administration

Chat offline (info)