Robin Bruck

Voormalig UT-student Robin Bruck speelt graag in op risico’s en kansen van nieuwe technologieën

'Zonder technologisch inzicht kun je niet bijdragen aan een circulaire economie' 

Tijdens de bacheloropleiding bestuurskunde koos voormalig UT-student Robin Bruck bewust voor projecten en keuzevakken met een hoog technisch gehalte. ‘Ik wilde mijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten,’ legt hij uit. ‘In mijn ogen is het vrijwel onmogelijk om effectief te besturen zonder gedegen technische kennis. Zelfs op terreinen waar je niet direct afhankelijk bent van de nieuwste technologieën, speelt de techniek een sterke faciliterende rol. Denk alleen al aan de snelheid waarmee Big Data zich verspreiden tot in bijna alle hoeken van de samenleving.’

Technologie als aanjager van verandering

Robin wil graag aan de slag met duurzaamheid en met het concept van een circulaire economie – een werkgebied waar techniek alomtegenwoordig is, zegt hij. In zijn afstudeerscriptie legde hij het fundament voor wat hij noemt een Europese Strategie voor Industriële Symbiose (ESIS). ‘Industriële symbiose is een vorm van samenwerking tussen twee of meer industriële organisaties die elkaars afvalproducten als grondstoffen gebruiken. Het concept is geworteld in de circulaire economie en biedt enorme kansen voor het combineren van duurzame economische groei met ecologische zorg.’

Op het speelveld van economische en ecologische duurzaamheid is technologie een sterke aanjager van verandering, volgens Robin. ‘Er is enorm veel technologische innovatie en ontwikkeling gaande gericht op het in de komende jaren verwezenlijken van industriële symbiose – of het bredere idee van een circulaire economie. Als je vanuit een bestuurskundige positie invloed wilt uitoefenen op dit soort ontwikkelingen, moet je kennis hebben van de betreffende technologieën. Je moet de risico’s en de kansen die ze met zich mee brengen kunnen overzien.’

Op zoek naar de perfecte masteropleiding

Tegen die achtergrond neemt Robin dit jaar een tussenjaar. Behalve op reizen en werkervaring opdoen als stagiair, richt hij zich op het vinden van de perfecte masteropleiding: een master die aansluit bij zijn visie op een circulaire economie. ‘Het valt niet mee,’ merkt hij op. ‘Vooral in Duitsland zijn er maar weinig bestuurskundeopleidingen die technologie en maatschappij integreren – terwijl er allerlei technische opleidingen zijn die weer de bestuurskundige dimensie missen. Het lijkt wel of het onderwijs achterloopt, althans in ons land. In die zin is de nieuwe bacheloropleiding van de UT een schot in de roos.’

Chat offline (info)