In Nederland maken we onderscheid tussen twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en een instellingcollegegeld.

wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld

Over het algemeen geldt dat wanneer je voor het eerst gaat studeren, je het wettelijke collegegeld moet betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is aan alle onderwijsinstellingen gelijk. Voldoe je niet aan de gestelde voorwaarden voor het wettelijke collegegeld, bijvoorbeeld omdat je je inschrijft voor een opleiding waar je al eerder een graad voor hebt behaald of omdat je een bepaalde nationaliteit hebt, dan betaal je het instellingstarief. Het instellingscollegegeld is hoger dan het wettelijk collegegeld, omdat de Rijksoverheid sinds 2010 per student alleen de opleiding tot één bachelor en één mastergraad bekostigd. Het instellingstarief van Universiteit Twente en meer informatie over collegegeld vind je op de website van Student Services.

WETTELIJK collegegeld

Het wettelijk collegegeld voor de University of Twente bedraagt voor het studiejaar 2018 - 2019:

HALVERING COLLEGEGELD EERSTEJAARS (BACHELOR) STUDENTEN

Het kabinet heeft een wetsvoorstel opgesteld voor halvering collegegeld. De Tweede en de Eerste Kamer dienen de plannen nog goed te keuren. Het voorstel heeft betrekking op eerstejaars studenten die starten met een Bachelor per studiejaar 2018-2019 en het wettelijk collegegeld betalen. Een aantal uitzonderingen is daarbij van kracht. Bekijk daarom via de website van Rijksoverheid wat dit voorstel inhoudt en of deze maatregel ook op jou van toepassing is.

Bekijk gedetailleerde informatie over collegegeld.

Chat offline (info)