Studieprogramma

Eerste studiejaar

Tijdens het eerste semester van het eerste jaar krijg je inzicht in alle belangrijke functies binnen een modern bedrijf. Daarna leer je hoe een bedrijf functioneert in een internationale omgeving en ga je dieper in op een aantal onderwerpen.

Module 1: Technology, Organization and People
 • Inleiding tot de belangrijkste aspecten van de bedrijfskunde;
 • Organisaties als open systemen;
 • Technologie, mensen en middelen in werkprocessen.

Deze module is gericht op de beschrijving, het ontwerp en de analyse van organisaties, organisatieproblemen en -processen. Je bezoekt bedrijven en interviewt medewerkers van het bedrijf om informatie te verzamelen die je kunt gebruiken om het bedrijf en zijn werkprocessen te beschrijven, waarbij je de organisatietheorie toepast op een echte bedrijfssituatie.

Op basis van de informatie over de interne en externe context waarin het bedrijf opereert analyseer je de effectiviteit van de organisatie, en kijk je hoe je technologie in kunt zetten.

Meer over deze module

Module 2: Business Operations Management
 • Inleiding tot de belangrijkste fases die producten (en diensten) doorlopen vanaf de ontwikkeling tot de levering aan de klant;
 • Bedrijfsvoering, inkoop, ketenbeheer;
 • Kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen.

Deze module geeft een breed overzicht van de bedrijfsvoering in een onderneming. Aan de hand van opdrachten, een simulatiegame (serious gaming) en casestudies leer je de belangrijkste theorieën, instrumenten en technieken die operationeel managers in de praktijk toepassen. Je leert ook hoe je praktische problemen kwantitatief kunt benaderen.

Meer over deze module

Module 3: Finance, Accounting and Information Systems
 • Inleiding tot financiën, accountancy en informatiesystemen;
 • Besluitvorming op basis van financiële en niet-financiële informatie;
 • Toepassing van internationaal geaccepteerde methoden en concepten voor de drie deelgebieden.

Financiën, accountancy en informatiesystemen hebben veel raakvlakken met de dagelijkse praktijk. Dit geïntegreerde project is bedoeld om een informatiesysteem te ontwikkelen dat wordt gebruikt om besluiten te kunnen nemen op basis van zowel financiële als niet-financiële informatie. Daarna analyseer je de informatie en bereid je echte (financiële) managementbeslissingen voor op basis van internationaal geaccepteerde concepten en methoden, rekening houdend met de (internationale) context.

Meer over deze module

Module 4: Human Resources, Organizational Behaviour, Law and Information Management
 • Inleiding tot ondernemingsrecht, organisatiekunde, human resource management en informatiemanagement.
 • Deze disciplines komen samen in een organisatieverbeteringsproject waarin studenten in teams bij een bedrijf aan de slag gaan.
 • Omdat dit de laatste module van het eerste jaar is, wordt er van je verwacht dat je je kennis uit de eerdere modules waar nodig - en relevant - toepast.
 • Je maakt kennis met verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en past die in de praktijk toe bij de analyse van bedrijfsproblemen.

Je werkt in een team en ontwikkelt op basis van academische inzichten zinvolle aanbevelingen waarmee je de situatie bij een bedrijf aanzienlijk kunt verbeteren, met als doel een tevreden klant. Je doorloopt systematisch verschillende stadia, van probleemidentificatie, ontwikkeling van een theoretisch perspectief voor het probleem tot de keuze van de juiste oplossingen, op basis van de vier vakgebieden waar deze module over gaat.

Meer over deze module

Bindend Studieadvies

Het eerste jaar is vooral een jaar waarin duidelijk moet worden of de opleiding bij je past en of je hem aan kunt. Bij twijfel over de haalbaarheid van de opleiding krijg je tussentijds een schriftelijk advies van de opleiding. De studieadviseur is beschikbaar om te kijken waar de schoen wringt en zo nodig te helpen bij het zoeken naar alternatieven. Aan het eind van het jaar krijgt iedereen een Bindend Studieadvies (BSA) over het al dan niet voortzetten van de opleiding.

Je krijgt in principe een positief advies als je 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald uit het eerste jaar. We kijken daarbij niet alleen naar de behaalde resultaten, maar ook naar bijzondere omstandigheden als ziekte of andere persoonlijke factoren. Een negatief advies is bindend en betekent dat je de opleiding niet mag voortzetten.

Het tweede jaar

Tijdens het tweede jaar ga je dieper in op de verschillende onderwerpen en werk je aan projecten en opdrachten voor bedrijven in Nederland en daarbuiten. Bekijk het studieprogramma van het tweede jaar.

Chat offline (info)