Studieprogramma

Het eerste jaar van International Business Administration

Tijdens het eerste semester van het eerste jaar krijg je inzicht in alle belangrijke functies binnen een modern bedrijf. Daarna leer je hoe een bedrijf functioneert in een internationale omgeving en ga je dieper in op een aantal onderwerpen.

Module 1: Technology, Organizations and People

 • Inleiding tot de belangrijkste aspecten van de bedrijfskunde;
 • Organisaties als open systemen;
 • Technologie, mensen en middelen in werkprocessen.

Deze module is gericht op de beschrijving, het ontwerp en de analyse van organisaties, organisatieproblemen en -processen. Je bezoekt bedrijven en interviewt medewerkers van het bedrijf om informatie te verzamelen die je kunt gebruiken om het bedrijf en zijn werkprocessen te beschrijven, waarbij je de organisatietheorie toepast op een echte bedrijfssituatie.

Op basis van de informatie over de interne en externe context waarin het bedrijf opereert analyseer je de effectiviteit van de organisatie, en kijk je hoe je technologie in kunt zetten.

Studenten Tessa en Carlijn: ‘Tijdens de tweede week van de opleiding gingen we meteen al op ons eerste bedrijfsbezoek. We hebben belangrijke mensen ontmoet met wie we over ons project hebben gesproken. Daar hebben we heel veel aan gehad.‘ Lees meer over hun ervaringen.

Roy: “Iets anders wat ik leuk vond aan het project was dat onze projectgroepen een internationaal karakter had. Daardoor kwam ik vanaf dag één in contact met verschillende nationaliteiten en raakte ik er iedere dag meer aan gewend om Engels te spreken. Het ging me ook steeds gemakkelijker af.” Lees meer over zijn ervaringen.

Jacqueline: “De eerste module eindigde perfect: met een posterpresentatie. Ook al kregen we die dag een cijfer, toch was het een geweldige avond, omdat we aan onze mentoren, onze medestudenten en de bedrijfsvertegenwoordigers konden laten zien waar we tijdens de module aan hadden gewerkt. En dat alles in een heel relaxte sfeer.” Lees meer over haar ervaringen.

Meer over deze module

Module 2: Business Operations Management

 • Inleiding tot de belangrijkste fases die producten (en diensten) doorlopen vanaf de ontwikkeling tot de levering aan de klant;
 • Bedrijfsvoering, inkoop, ketenbeheer;
 • Kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen.

Deze module geeft een breed overzicht van de bedrijfsvoering in een onderneming. Aan de hand van opdrachten, een simulatiegame (serious gaming) en casestudies leer je de belangrijkste theorieën, instrumenten en technieken die operationeel managers in de praktijk toepassen. Je leert ook hoe je praktische problemen kwantitatief kunt benaderen.

Daan: “Bij Business Operations Management ligt de nadruk op het runnen van een bedrijf. Daaronder vallen zaken als het effectief inkopen van goederen en het in zo min mogelijk tijd creëren van een waardevol product voor je cliënt. Je ervaart ook hoe het voelt om een echt bedrijf te runnen door samen met je medestudenten virtueel een verwerkingsbedrijf na te bootsen.” Lees meer over zijn ervaringen.

Merve over het BOM-project: “Het spel draait om het managen van je eigen virtuele vruchtensappenbedrijf, met als doel de onderneming weer winstgevend te maken. Het is een fantastische manier om de opgedane kennis op een praktische manier toe te passen. Waar het vooral om gaat is dat je al je besluiten voor elk van de processen op één lijn brengt en zo een optimaal resultaat tot stand brengt voor je vruchtensappenbedrijf.” Lees meer over haar ervaringen.

Meer over deze module

Module 3: Finance, Accounting and Information Systems

 • Inleiding tot financiën, accountancy en informatiesystemen;
 • Besluitvorming op basis van financiële en niet-financiële informatie;
 • Toepassing van internationaal geaccepteerde methoden en concepten voor de drie deelgebieden.

Financiën, accountancy en informatiesystemen hebben veel raakvlakken met de dagelijkse praktijk. Dit geïntegreerde project is bedoeld om een informatiesysteem te ontwikkelen dat wordt gebruikt om besluiten te kunnen nemen op basis van zowel financiële als niet-financiële informatie. Daarna analyseer je de informatie en bereid je echte (financiële) managementbeslissingen voor op basis van internationaal geaccepteerde concepten en methoden, rekening houdend met de (internationale) context.

Meer over deze module

Module 4: Human resources, Organizational behaviour, Law and Information Management

 • Inleiding tot ondernemingsrecht, organisatiekunde, human resource management en informatiemanagement.
 • Deze disciplines komen samen in een organisatieverbeteringsproject waarin studenten in teams bij een bedrijf aan de slag gaan.
 • Omdat dit de laatste module van het eerste jaar is, wordt er van je verwacht dat je je kennis uit de eerdere modules waar nodig - en relevant - toepast.
 • Je maakt kennis met verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en past die in de praktijk toe bij de analyse van bedrijfsproblemen.

Je werkt in een team en ontwikkelt op basis van academische inzichten zinvolle aanbevelingen waarmee je de situatie bij een bedrijf aanzienlijk kunt verbeteren, met als doel een tevreden klant. Je doorloopt systematisch verschillende stadia, van probleemidentificatie, ontwikkeling van een theoretisch perspectief voor het probleem tot de keuze van de juiste oplossingen, op basis van de vier vakgebieden waar deze module over gaat. 

Meer over deze module

Het tweede jaar

Tijdens het tweede jaar ga je dieper in op de verschillende onderwerpen en werk je aan projecten en opdrachten voor bedrijven in Nederland en daarbuiten. Bekijk het studieprogramma van het tweede jaar.

Chat offline (info)