Studieprogramma

Derde studiejaar

In het laatste jaar van de opleiding kies je weer een aantal modules, afhankelijk van je eigen voorkeur. In het eerste semester (30 studiepunten) kies je modules aan de UT of kun je een half jaar in het buitenland studeren. Daarnaast leer je alles over governance, ethiek en leiderschap in een zakelijke omgeving en besteed je veel tijd aan je bachelorproject en scriptie.

Module 9 & 10: Minor (vrije ruimte)

Het eerste semester van het derde jaar (30EC) bestaat uit vrije keuzeruimte, waarin je verschillende minors kunt volgen. Wij stimuleren onze studenten om in deze ruimte naar het buitenland te gaan. Een aantal mogelijkheden:

1. Studeren in het buitenland

We moedigen onze derdejaarsstudenten aan om een semester in het buitenland te studeren. De University of Twente werkt samen met partneruniversiteiten in een aantal Europese landen, maar ook verder weg, zoals in Mexico, Australië, Indonesië en Taiwan. We zijn daarnaast momenteel met nieuwe partners in onderhandeling, zodat we je binnenkort nog meer opties kunnen aanbieden. Het aantal plaatsen per universiteit is beperkt, maar er zijn genoeg plaatsen beschikbaar om alle studenten het vereiste aantal studiepunten te laten halen en een onvergetelijke internationale ervaring aan te bieden. Lees de ervaringsverhalen over studeren in het buitenland en lees de ervaringen van derdejaarsstudent Rubina in Melbourne.

Hier vind je een lijst met onze partneruniversiteiten.

2. High Tech Human Touch (HTHT) minors

Deze modules zijn gericht op specifieke maatschappelijke thema’s op het gebied van  High Tech Human Touch. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de modules, New Technology Business Development, Governance of Innovation and Socio-Technical Change, From prototype to society of Cybercrime & Cybersecurity.

3. Crossing Borders Module

Deze module bereidt je voor op het werken en functioneren in een internationale omgeving, zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven. Je kunt in deze module volop internationale ervaring opdoen.

4. Modules van andere opleidingen aan de UT of aan andere universiteiten

Je kunt er ook voor kiezen om modules van een andere opleiding aan de UT of aan een andere universiteit te volgen.

5. International Business Admistration Minors *
 1. Innovation & Entrepreneurship Internship
  Dit is een stagemodule die aansluit op de IBA-module Innovation and Entrepreneurship ofwel op de Innovation and Entrepreneurship-minor. Het doel is je kennis van innovatie en ondernemerschap te verdiepen.  De stages vinden meestal plaats in de regio Twente, binnen Nederland of in een buurland; andere landen zijn een optie mits je de stage zorgvuldig plant. Bij het regelen van een bedrijfsopdracht is het initiatief van jou als student belangrijk. De staf van je opleiding ondersteunt je daarbij en begeleidt je ook tijdens je stage. Na je stage lever je een verslag in waarin je aantoont dat je in staat bent kennis toe te passen en te combineren voor het oplossen van bedrijfsknelpunten. De voorbereiding van de stage begint tijdens de IBA-module Innovation and Entrepreneurship.

 2. High Tech Talent Management
  Deze module is ontworpen met als doel om je kennis en vaardigheden bij te brengen die je nodig hebt voor het managen van door IT ondersteunde talentmanagementpraktijken in een internationale setting en voor het modelleren van vergelijkende studies op het gebied van High Tech Talent Management. De module is gebaseerd op concepten en methoden die samenhangen met de omarming en implementatie van IT door eindgebruikers; contingentie- en over organisatieveranderingstheorieën; en het convergentie-divergentiedebat binnen internationale management- en bedrijfskundeopleidingen. De minor bouwt voort op de nieuwste onderzoeks- en praktijkontwikkelingen op het gebied van talentmanagement en IT en brengt verschillende onderzoeksgebieden bij elkaar: Information Systems, Human Resource Management, Cross-Cultural Communication, Organization Studies, Information Technology, Organizational Behaviour, Knowledge Management, en Practice Transfer. Studenten die deze minor kiezen houden zich met vragen bezig als deze:
 • Wie zijn de ‘getalenteerde’ medewerkers binnen een organisatie? Zijn er preferentiële manieren om deze talenten te managen? En moeten organisaties hen wel managen?
 • Hoe kunnen Informatietechnologieën bijdragen aan de werving, selectie en ontwikkeling van (High Tech) Human Talent?
 • Welke culturele verschillen zijn er wereldwijd als het gaat om talent en getalenteerde medewerkers? En hoe moeten organisaties rekening houden met deze verschillen? Welke voordelen biedt een diversiteit aan culturele achtergronden bij medewerkers?
 • Hoe kunnen organisaties moreel-ethische dilemma’s oplossen rond de wijze waarop mondiaal talent wordt geleverd, misbruikt, uitgedaagd of geprefereerd?
 • Moeten organisaties een balans zoeken tussen het standaardiseren en het lokaliseren van HRM-praktijken op het gebied van talentmanagement? Zo ja, welke factoren op individueel, team-, organisatie- en maatschappelijk niveau kunnen deze balans dan bevorderen dan wel verstoren?

*Ter info: De IBA minors mogen ook als vervanging van de IBA electives worden gedaan. 

Module 11: Change management, corporate governance, business ethics and leadership

Je verdiept je in de centrale concepten en inzichten op het gebied van verandermanagement, corporate governance, bedrijfsethiek en leiderschap. Als onderdeel van deze module schrijf je een aanbeveling voor het verbeteren van een bepaald bedrijfsproces waarin al deze aspecten een rol spelen.

Het doel van deze module is het vergroten van de verbetercapaciteit van de betrokken actoren, inclusief hun vermogen tot innoveren en hun algemene niveau van ondernemerschap, indien relevant. Je sluit de module af met een project/artikel waarin je een actuele situatie bij een organisatie analyseert op het gebied van governance en/of ethiek, verandering en leiderschap.

Meer over deze module

Module 12: Bachelorscriptie

In het laatste onderdeel van de bacheloropleiding International Business Administration aan de Universiteit Twente komt alles wat je in drie jaar hebt geleerd samen. Nu kun je laten zien wat je waard bent, door alles wat je geleerd hebt toe te passen in je afstudeerproject en bachelorscriptie.

Bij het schrijven van je scriptie leer je:

 • een onderzoeksvraag te formuleren; fundamentele concepten op het gebied van bedrijfsmanagement toe te passen om deze onderzoeksvraag te analyseren; een onderzoekskader te ontwikkelen; een oplossing te bedenken voor een bedrijfsprobleem;
 • een consistente, goed gestructureerde en goed beargumenteerde tekst te schrijven;
 • je eigen leerproces te plannen en te managen;
 • de resultaten van je onderzoek te presenteren en verdedigen tijdens de Student Bachelor’s Thesis Conference.

Als je je scriptie met succes hebt afgerond, ontvang je je bachelordiploma en mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Dit diploma geeft recht op toegang tot een masteropleiding.

ERVARINGSVERHAAL VAN EEN STUDENT

Leonine schreef haar bachelorscriptie over co-creatie met de klant. Ze werd uitgenodigd om haar paper te presenteren tijdens de International Marketing conference in Praag. Lees hier meer over haar ervaringen.

VOORBEELDEN VAN ONDERWERPEN VAN BACHELORSCRIPTIES

Na de bacheloropleiding

Met je bachelordiploma op zak kun je aansluitend de masteropleiding Business Administration aan de Universiteit Twente gaan doen. Je kunt er ook voor kiezen om de arbeidsmarkt op te gaan. Mogelijkheden genoeg. Nieuwsgierig naar wat onze afgestudeerden zijn gaan doen? Lees hier hun ervaringsverhalen.

Chat offline (info)