Zie Ervaringen

Manager over het belang van Engels in het bedrijfsleven

HR-directeur Jeroen Diepenmaat

Jeroen Diepenmaat, HR Director van Saint-Gobain Abrasives Benelux & Northern Europe over het belang van Engels

“Ik denk dat het van groot belang is zakelijk Engels te kunnen spreken om te kunnen voldoen aan de eisen van moderne werkgevers. En, uiteraard, ook om te voldoen aan de eisen van werknemers.

Tijdens mijn dagelijkse activiteiten als HR Director Benelux & Northern Europe voor de Franse multinational Saint-Gobain, heb ik gemerkt dat effectieve interne communicatie (intern tussen verschillende bedrijven van Saint-Gobain, werknemers, ondernemingsraad, vakbonden) en externe communicatie (naar alle belanghebbenden, aandeelhouders en anderen) essentieel zijn voor het succes van elk bedrijf en vooral voor het succes in mijn huidige functie.

‘Bruggen bouwen’ tussen alle vakgebieden, bedrijven, medewerkers en anderen in een internationale omgeving is vaak uitdagend, dat is duidelijk. Het gaat dus niet alleen om taal maar ook om cultureel begrip en over het managen van wederzijdse verwachtingen of verschillen.

Kortom: binnen een multinational zoals Saint-Gobain maakt een uitgebreide Engelse woordenschat nauwkeurige communicatie mogelijk. De Engelse taal overbrugt de kloof tussen verschillende landen en culturen. Door International Business Administration te studeren kan je je Engels verbeteren en tegelijkertijd leren hoe je wetenschappelijke methodes kan toepassen en oplossingen kan bedenken voor complexe zakelijke problemen.”

Chat offline (info)