In het kort

Industrial Engineering & Management is een bacheloropleiding die drie jaar duurt. Een collegejaar bestaat uit vier modules van tien weken, die ieder 15 EC's (studiepunten) opleveren. De 15 EC's verdien je met de resultaten van de toetsen, het resultaat van het groepsproject en jouw individuele aandeel hierin. In de drie jaar van je bacheloropleiding doe je twaalf modules; het laatste semester is gereserveerd voor het afstudeerproject. Heb je de opleiding succesvol afgerond, dan ben je Bachelor of Science (BSc).

HET EERSTE JAAR

In het eerste jaar leg je een sterke bedrijfskundige basis met behulp van wiskundige modellen en analysetools.

HET TWEEDE JAAR

In het tweede jaar ga je dieper in op diverse onderwerpen, zoals het financiële aspect, het verbeteren van processen en werk je veel in multidisciplinaire projecten. 

HET DERDE JAAR

Het derde jaar vul je in met jouw vrije keuzeruimte en de afstudeeropdracht.

Verwachtingen van de opleiding

Soms melden studenten zich aan met een incompleet beeld van deze opleiding. Dat kan heel teleurstellend zijn en dat willen we graag voorkomen. Daarom hebben we een (engelstalige) tool ontwikkeld die kan helpen om erachter te komen of jouw beeld van deze opleiding correct is. Deze mag je voor jezelf invullen en besluiten of de opleiding aan je verwachtingen voldoet. 

Chat offline (info)