Ervaringen

Martijn Mes

Docent? Ik?

Eerlijk gezegd had ik nooit gedacht dat ik dat zou worden. Kort na de start van mijn promotieonderzoek begon ik hier toch anders tegenaan te kijken. Door het fulltime onderzoek begon ik de onderwerpen uit mijn studie pas echt door te krijgen en te beheersen. Ik moet toegeven dat ik een groot aantal van de wat meer wiskundigere vakken gehaald heb door ‘domme’ herhaling van college voorbeelden, zonder zelf het echte idee achter de wiskundige optimalisatietechnieken door te hebben. In mijn promotieonderzoek heb ik dezelfde technieken toegepast op praktijkproblemen. Pas toen kwam het werkelijke inzicht naar boven. Ik realiseerde me dat het combineren van onderzoek en onderwijs nuttig is voor de student, maar ook voor mijzelf. De laatste jaren van mijn promotieonderzoek heb ik dan ook gecombineerd met een docentaanstelling bij de opleiding Technische Bedrijfskunde.

Link leggen tussen onderwijs en onderzoek

Sinds 2006 ben ik docent en onderzoeker bij de opleiding Technische Bedrijfskunde. Binnen deze opleiding en in het aansluitende masterprogramma Industrial Engineering & Management verzorg ik verschillende vakken. Hierin  probeer ik zoveel mogelijk de link met mijn onderzoek te leggen. Dit doe ik door  wiskundige technieken te illustreren aan de hand van eigen onderzoeksprojecten of door case studies direct af te leiden uit bestaande onderzoeksprojecten. Deze combinatie wordt gewaardeerd door studenten, het vergroot hun inzicht en maakt het onderwijs leuk. De waardering van studenten en het zichtbaar worden van opgedane kennis en inzicht maakt mij weer enthousiast. Het verwerken van actuele onderzoeksopdrachten in het onderwijs houdt het voor mij spannend, afwisselend en levert vaak nieuwe inzichten op die ik weer kan gebruiken in mijn onderzoek.

Belangrijke vakken

Mijn belangrijkste vakken gaan over optimalisatie van stochastische (onzekere) problemen en computer simulatie. Vooral simulatie is een echt doe-vak; je krijgt praktijkproblemen aangereikt die je op vereenvoudigde wijze moet nabootsen (simuleren) met de computer. Je moet creatieve oplossingen bedenken en implementeren in je simulatie en deze vervolgens evalueren door middel van experimenten. Voorbeelden van simulatieopdrachten zijn te vinden in omgevingen als een ziekenhuis (inplannen van patiënten, bepalen hoeveel operatiekamers er nodig zijn, etc.) of een fabriek (productieplanning, bepalen van inkoop/beleveringsstrategie, bepalen van de layout, etc.).

De arbeidsmarkt voor TBK-studenten van de UT

De opleiding Technische Bedrijfskunde biedt goede carrièrekansen voor de studenten. De arbeidsmarkt heeft behoefte aan “techneuten” met een bedrijfskundige achtergrond. Zij zijn in staat met innovatieve technische oplossingen te komen die goed aansluiten bij de bedrijfsbehoeften. De opleiding Technische Bedrijfskunde aan de UT onderscheidt zich naar mijn idee door sterke nadruk op creativiteit, oplossingsgericht vermogen, probleemgestuurd leren, werken aan projecten en ondernemerschap. Dit alles in een “niet massa” setting waar je als docent en student elkaar leert kennen en op een prachtige campus.

Chat offline (info)