Je gaat afstuderen! Het derde jaar van de bachelor Industrial Design Engineering bestaat voor de helft uit keuzeruimte (minor), de andere helft besteed je aan de laatste stap die je moet nemen voordat je jezelf Bachelor of Science mag noemen: je afstudeerproject. De vrije keuzeruimte vul je naar eigen inzicht in. Je baseert je keuze op hoe je jouw toekomst in wilt richten.

Modules 9 & 10: minor

De vrije keuzeruimte (minor) vul je naar eigen inzicht in. Je baseert je keuze op hoe je jouw toekomst in wilt richten.

Keuzevrijheid: dit zijn jouw opties:

  • Volg verdiepende vakken in de Industrial Design Engineering, of verbredende vakken uit andere opleidingen, bijvoorbeeld Civil Engineering, Mechanical Engineering of Industrial Engineering and Management.
  • Studeer een half jaar (twee modules, oftewel één semester) aan een andere universiteit in Nederland of daarbuiten. Hierdoor leer je vraagstukken vanuit een andere cultuur te benaderen en ontwikkel je een flexibiliteit om in diverse teams en omstandigheden te werken.
  • Meld je aan bij één van onze studententeams, bijvoorbeeld het Green Team, het Solar Team of het Electric Superbike Team.  
  • Volg een pre-master ter voorbereiding op een andere masteropleiding dan Industrial Design Engineering, bijvoorbeeld een andere technische master of een van onze opleidingen in de sociale wetenschappen.
  • Heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kun je aan de slag als docent op een middelbare school.

Module 11: Systems in Context

In de module Systems in Context ontwerp je een complex systeem in een realistische situatie. Vanwege de verwachtingen die mensen stellen aan producten en de toenemende productmogelijkheden, worden producten steeds complexer. Het is een uitdaging om zulke complexe producten zo te maken dat alle afzonderlijke systeemonderdelen goed functioneren. Om dat te kunnen moet je goed kunnen omgaan met complexiteit, vage normen en moderne technologieën. Je volgt in deze module vakken die je rechtstreeks kunt toepassen in het project, zoals Philosophy and Sociology of Technology, Design and Meaning en Design of Mechatronics and Systems. 

Module 12: Bachelor eindopdracht

Je sluit deze bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. De laatste vier maanden van je studie ben je bezig met de voorbereiding en uitvoering van een ontwerp van een consumentenproduct in de universiteit of bij een bedrijf. In dit half jaar moet je aan kunnen tonen dat je de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan tijdens je opleiding, kunt toepassen. Rond je dit jaar succesvol af, dan ontvang je je bachelordiploma en mag je je officieel Bachelor of Science (BSc) noemen. Je kunt bij je onderwerpkeuze al rekening houden met een eventuele masterspecialisatie of -opleiding.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies