In het eerste jaar van Industrial Design Engineering leg je een brede basis in verschillende disciplines als wiskunde & vormgeving, mechanica & materiaalkunde, ontwerpen & fabricage en elektronica & ergonomie. Daarbij besteed je ongeveer de helft van je tijd aan praktijkgerichte projecten en werkcolleges.

Module 1: Ontwerpen

De eerste module geeft jou als beginnend student een representatief beeld van de opleiding Industrial Design Engineering. Je maakt kennis met de fasen van een (industrieel) ontwerpproces, krijgt een introductie in ontwerpvaardigheden en -technieken en doet technische basiskennis op. In deze eerste module krijg je de opdracht om een consumentenproduct te ontwerpen. Je leert hierbij de verschillende fasen van ieder ontwerpproces en de stappen die je binnen die fasen moet nemen. De twee moduleonderdelen Design sketching en Inleiding Industrieel Ontwerpen zijn nauw aan het project gerelateerd. Het flankerend onderwijs bestaat uit Wiskunde en de technische moduleonderdelen Statica en Materiaal. Je ontdekt de gevolgen van krachten en vervorming op producten en materiaalgedrag en materiaalkeuze. 

Module 2: Conceptvorming

In de tweede module staat conceptvorming centraal. Je leert hoe je een consumentenproduct ontwerpt, waarbij de nadruk ligt op het genereren en visualiseren van (deel)oplossingen die rekening houden met vormgeving, functionaliteit en (technische) haalbaarheid. De moduleonderdelen Constructietechniek, Productiesystemen, Technisch Productmodelleren en Discovery sluiten aan bij het project. In de eerste drie moduleonderdelen staat (technische) haalbaarheid centraal, in Discovery leer je vanuit abstracties te ontwerpen en artefacten of objecten vorm te geven. Het flankerend onderwijs bestaat uit Wiskunde.

Module 3: Realisatie Van Concepten

In de derde module staat het ontwikkelen van een concept naar een product centraal. Er is aandacht voor de relaties tussen geometrie, materiaal en productieproces en er wordt gekeken naar zowel enkelstuks- als massaproductie. Deze module bouwt voort op module 2. Je werkt een concept verder uit en past de opgedane kennis direct toe. Van het enkelstuksproduct maak je met je projectgroep een werkend prototype. Het massaproduct wordt op papier helemaal uitgewerkt. De moduleonderdelen Design sketching 2 en Productie 2 zijn nauw aan het project gerelateerd. Het flankerend onderwijs bestaat uit Stijfheid & Sterkte en Wiskunde.

Module 4: Smart Products

In de laatste module van het eerste jaar leer je een product te ontwerpen dat zich intelligent gedraagt. Hierbij maak je gebruik van een combinatie van mechanica, elektronica en softwareoplossingen. Als lid van een ontwerpteam krijg je een algemene opdracht voor de ontwikkeling van een zogenaamd ‘slim product’. Je team begint met een analyse van de doelgroep. De volgende stap is het genereren van meerdere productconcepten, waarvan de meest passende wordt geselecteerd. Het resultaat is een ontwerp met een prototype. Je wordt uitgedaagd om de balans te zoeken tussen de deeloplossingen die zijn gevonden in de verschillende domeinen: mechatronica, sensoren en software. Verder krijg je te maken met de mens-productinteractie tijdens een gebruikstest van een userinterface.

Lees hier meer over de modules van het tweede jaar.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies