Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente onderscheidt zich met een praktijkgerichte aanpak, een scherpe focus op gezondheidzorg én technologie en doordat in de opleiding aandacht is voor zorgprocessen op diverse niveaus. Kenmerkend is ook het kleinschalige onderwijs.

Theorie toepassen in projecten

Aan de Universiteit Twente leer je om op een creatieve manier problemen op te lossen. Het onderwijs is opgedeeld in modules en in iedere module staat een realistische praktijkvraag centraal. We dagen je uit om hiervoor in een projectgroep, samen met medestudenten, een oplossing te vinden. Je maakt plannen, zoekt informatie, bedenkt oplossingen, werkt samen en presenteert. De theorie die je opdoet in de colleges heb je nodig in het project. De meeste studenten vinden deze manier van onderwijs fijn. Je ziet namelijk meteen waarom je iets leert en wat je ermee kunt. De consequentie is wel dat je geen onderdeel kunt verwaarlozen; je hebt ze allemaal nodig.

gezondheidszorg én technologie

Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente wordt gekenmerkt door aandacht voor de combinatie gezondheid en technologie. Technologie speelt een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. De ontwikkelingen hierin gaan zo snel dat de zorg voor allerlei vragen komt te staan. Allemaal vragen waar een Twentse gezondheidswetenschapper zich mee bezig houdt. Gezondheidswetenschappen is geen technische opleiding. Je leert niet tot in detail hoe de technologie werkt of hoe je die kunt ontwerpen. Maar wel hoe je vanuit verschillende perspectieven kunt beoordelen of de inzet van technologie bijdraagt aan het verbeteren van de zorg. Kennis die in de toekomst van de gezondheidszorg steeds belangrijker wordt.

Zorgprocessen binnen en tussen organisaties

Tijdens de opleiding leer je om vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken uit de gezondheidszorg te kijken. Zo krijg je meer inzicht in wat ziektes zijn, hoe ze worden veroorzaakt en hoe complex behandelingen kunnen zijn. Je leert hoe processen in organisaties verlopen en hoe je die kunt verbeteren. Daarnaast doe je kennis op over de zorgsector als geheel.
Je behandelt vragen als: Welk gezondheidsbeleid geldt er in een bepaald land? Welke invloed heeft een dergelijk systeem op de zorgorganisatie? En hoe liggen de relaties tussen verschillende zorgorganisaties?

prettige sfeer en persoonlijke begeleiding

Kenmerkend voor het onderwijs aan de Universiteit Twente is ook het persoonlijke karakter en de informele sfeer. Je loopt gemakkelijk bij docenten naar binnen en je tutor of studieadviseur kan je altijd helpen als je ergens niet uitkomt.

Schrijf je nu in voor de opleiding Gezondheidswetenschappen!
Wil jij in september met deze opleiding beginnen? Schrijf je dan nu in voor de Universiteit Twente.

Pionierend en toonaangevend gezondheidszorgonderwijs

De gezondheidszorg is volop in beweging. De gezondheidsstudies van de Universiteit Twente verzorgen pionierend en toonaangevend onderwijs waarmee studenten worden klaargestoomd voor een loopbaan in deze sector. Studenten worden opgeleid om in een onvoorspelbare, complexe en geglobaliseerde wereld innovatieve en relevante verbeteringen voor de zorg te realiseren. Het onderwijs is daarom, naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden over het eigen vakgebied, gericht op de ontwikkeling van een veel breder pakket aan ‘21st century’ vaardigheden en persoonlijke eigenschappen. Lees er meer over in de onderwijsvisie van de Gezondheidsstudies van de Universiteit Twente.

Chat offline (info)