Gezondheidswetenschappen aan de University of Twente onderscheidt zich van andere vergelijkbare opleidingen door een praktijkgerichte aanpak, een scherpe focus op gezondheidzorg én technologie en op zorgprocessen op diverse niveaus. Kenmerkend is ook het kleinschalige onderwijs.

Theorie toepassen in projecten

Aan de University of Twente leer je op een creatieve manier problemen oplossen. Het onderwijs is opgedeeld in modules en in iedere module staat een realistische praktijkvraag centraal. We dagen je uit om hiervoor in een projectgroep samen met medestudenten een oplossing te vinden. Zo krijg je handigheid in het aanpakken van zulke problemen. Je maakt plannen, zoekt informatie, bedenkt oplossingen, werkt samen en presenteert. De theorie die je opdoet in de colleges heb je nodig in het project. De meeste studenten vinden deze manier van onderwijs fijn. Je ziet namelijk meteen waarom je iets leert en wat je ermee kunt. De consequentie is wel dat je geen onderdeel kunt verwaarlozen; je hebt ze allemaal nodig.

gezondheidszorg én technologie

Gezondheidswetenschappen aan de University of Twente onderscheidt zich door aandacht voor de combinatie gezondheid en technologie. Technologie speelt een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. De ontwikkelingen hierin gaan zo snel dat de zorg voor allerlei vragen komt te staan. Als ICT zorg op afstand mogelijk maakt, welke gevolgen heeft dat dan voor de arts, de patiënt en het zorgproces? Vergoedt een verzekeraar een hypermoderne behandeling? Is die behandeling beter dan de oude? Wie mag een nieuw geneesmiddel toedienen? Moet wet- en regelgeving hiervoor aangepast worden? Allemaal vragen waar een Twentse gezondheidswetenschapper zich mee bezig houdt. Gezondheidswetenschappen is geen technische opleiding. Je leert niet tot in detail hoe de technologie werkt, maar wel hoe je alle beleidsmatige en organisatorische vragen kunt oplossen die technische ontwikkelingen met zich meebrengen. Kennis die in de toekomst van de gezondheidszorg steeds belangrijker wordt.

Zorgprocessen binnen en tussen organisaties

De University of Twente richt zich op de gezondheidszorg op micro-, meso- en macroniveau. Het microniveau van de gezondheidszorg omvat de zorg voor de individuele patiënt. Je leert wat ziekten zijn, hoe ze worden veroorzaakt en hoe complex behandelingen kunnen zijn, doordat patiënten vaak verschillende medicijnen gebruiken en veelal een hogere leeftijd hebben. Het mesoniveau is het niveau van de organisatie. Je bekijkt hoe processen in organisaties verlopen en hoe je die kunt verbeteren. Het macroniveau richt zich op de hele zorgsector. Je behandelt vragen als: Welk gezondheidsbeleid geldt er in een bepaald land? Welke invloed heeft een dergelijk systeem op de zorgorganisatie? En hoe liggen de relaties tussen verschillende zorgorganisaties?

prettige sfeer en persoonlijke begeleiding

Nog een kenmerk van de University of Twente is de kleinschaligheid. De bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen is in Nederland de meest kleinschalige in haar soort. De voordelen daarvan zijn dat je meer persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt en dat er een prettige, informele sfeer is tussen studenten en docenten.

Schrijf je nu in voor de opleiding Gezondheidswetenschappen!
Wil jij in september met deze opleiding beginnen? Schrijf je dan nu in voor de University of Twente.
Inschrijven
Chat offline (info)