In het tweede jaar van de bachelor Gezondheidswetenschappen ga je je kennis verder verdiepen. De projecten worden complexer en veelzijdiger. Je volgt bijvoorbeeld een project over het gebruik van technologie in de gezondheidszorg en over het opzetten van gedegen klinisch wetenschappelijk onderzoek.

overzicht Modules jaar 2

Module 5: Health Economics & Accounting

In deze module raak je vertrouwd met de economische theorie die ten grondslag ligt aan zorgverlening. Je leert zorgaspecten op economische waarde te schatten en je ontwikkelt ook vaardigheden op het gebied van beleidsontwikkeling en marketing. Aan de hand van het thema ‘Kosteneffectieve ouderenzorg’ stel je in je teamproject een dienstenpakket samen voor ouderen met te hoge bloeddruk, waarbij je de klinische, economische en financiële lasten doorrekent. Zo ontwikkel je rondom een praktisch en actueel vraagstuk zowel je kritisch denkvermogen als je creativiteit. Je krijgt theoretische kennis over vergrijzing en ouderenzorg, maar ook over aspecten als kosteneffectiviteit, efficiëntie en het matchen van vraag en aanbod in een veranderende markt. Je verwerft veel inzicht in de economische kant van de zorg en in (financieel) management en organisatiekunde.

Meer weten over deze module? 

Module 6: Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek

In deze module ontwikkel je academische onderzoeksvaardigheden die je nodig hebt voor het analyseren en aanpakken van problemen uit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg en de klinische praktijk. Je leert problemen op het gebied van de volksgezondheid en kliniek in kaart te brengen en deze om te zetten in medisch wetenschappelijke vraagstellingen. Je raakt vertrouwd met epidemiologische begrippen en de specifieke methoden en technieken van ‘evidence-based’ onderzoek. Je leert de opgedane kennis toe te passen door zelf een onderzoeksvoorstel te ontwerpen. 

Meer weten over deze module?  

Module 7: Ontwerpen in de Zorg

In deze module neem je de rol op je van consultant bij een zorgadviesbureau. Instellingen in de regio, bijvoorbeeld de ouderenzorg, ziekenhuizen, zorgpraktijken of de gemeente Enschede, komen naar de Universiteit Twente met actuele vragen en uitdagingen die binnen hun organisatie spelen. Jij krijgt, als aankomend gezondheidswetenschapper, de taak om aan de hand van de zogenaamde ‘Algemene bedrijfskundige Probleemaanpak’ een adviestraject uit te voeren. Je past hierbij je opgedane kennis toe in de praktijk en ontwikkelt een professionele werkhouding. Je sluit de module af met een presentatie bij je opdrachtgever, waarin je het traject en je advies presenteert. 

Meer weten over deze module?  

Module 8: Technologie en Maatschappij

Nieuwe technologieën zorgen voor veranderingen in de zorgsector en wekken hoge verwachtingen ten aanzien van steeds verder gaande verbeteringen. In deze module ga je in op de maatschappelijke wenselijkheid van nieuwe technologische ontwikkelingen in de zorg. Je krijgt een goed beeld van de wijze waarop technologie en maatschappij elkaar beïnvloeden en welke effecten een zorgtechnologie kan hebben op doelgroepen in de samenleving. Ook leer je om de wenselijkheid van deze effecten – in maatschappelijk en ethisch opzicht – systematisch te beoordelen en om een plan ontwerpen om het maatschappelijk debat rondom de verdere ontwikkeling en implementatie van deze technologie te faciliteren. 

Meer weten over deze module?  

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies