Na de bachelor

De arbeidsmarkt

Met jouw achtergrond ben je een aanwinst voor ziekenhuizen, verzekeraars, thuiszorginstellingen, de overheid en medische bedrijven.

De gezondheidszorg is volop in ontwikkeling. Oplopende zorgkosten, technische innovaties, marktwerking en veranderende regelgeving: allemaal onderwerpen die vragen om breed opgeleide professionals met kennis van de sector.

Management en organisatie

Als gezondheidswetenschapper kun je aan de slag als manager of projectleider in een zorginstelling. Je adviseert bijvoorbeeld de raad van bestuur over een nieuw project om zo efficiënt mogelijk met beschikbare apparatuur om te gaan. Of je speelt een belangrijke rol in het kwaliteitsbeleid en zorginnovatieprojecten.

Beleid en advies

Je kunt je expertise ook inzetten bij een zorgverzekeraar of adviesorganisatie. Als zorgorganisaties er zelf niet meer uitkomen, is de hulp van een gezondheidswetenschapper van harte welkom. Je bestudeert het probleem, brengt in kaart wie de betrokkenen zijn, doet voorstellen én helpt het proces op gang. Werken als beleidsmaker voor bijvoorbeeld de overheid kan ook. Hoe kun je problemen op het gebied van volksgezondheid indammen of voorkomen? En wat wordt het beleid met betrekking tot ontwikkelingen die gevoelig liggen?

Onderzoek

Je kunt ook aan de slag als onderzoeker. Je test dan bijvoorbeeld de doelmatigheid van nieuwe hulpmiddelen en technieken, of je richt je op het meten van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Dat kan bij onderzoeksinstituten of universiteiten, maar ook voor bedrijven. Bij farmaceutische bedrijven doen gezondheidswetenschappers onderzoek naar de effecten van nieuwe medicijnen. Ze bestuderen daarnaast de regelgeving en zorgen ervoor dat nieuwe medicijnen worden vergoed.

Chat offline (info)