Gezondheidswetenschappen

Gezondheidswetenschappen

Hoe kan zorg het best voor de patiënt worden georganiseerd, wat kan de patiënt daar zelf aan bijdragen en hoe houden we de zorg betaalbaar en efficiënt? Is een innovatieve behandeling beter, veiliger en sneller dan een conventionele? Hoe bepaal je dat? Met zulke vragen houd je je bezig tijdens onze Nederlandstalige bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen. Lees meer over de opbouw van de opleiding, de toelatingseisen of waarom je Gezondheidswetenschappen moet studeren aan de Universiteit Twente

Wij bieden ook de direct aansluitende masteropleiding (MSc.) Health Sciences aan.

OVER de opleiding

Opleidingsoverzicht

Diploma
Bachelor’s degree in Gezondheidswetenschappen
Graad: BSc
Duur
3 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Nederlandstalig
Instroommoment
1 september 2019
Locatie
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
The Netherlands
Studiekeuzecheck
Op verzoek van student
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO

Het zorgproces overzien

De gezondheidszorg is volop in beweging, onder meer door oplopende zorgkosten, technische innovaties, marktwerking en een toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. Je leert in deze bacheloropleiding om vraagstukken uit de gezondheidszorg vanuit verschillende perspectieven te analyseren, methodes en modellen te gebruiken en om verbeteringen te ontwerpen, implementeren en evalueren. Je krijgt inzicht in de kwaliteit van zorg voor individuele patiënten (micro niveau), organisatorische processen (meso niveau) en in de effecten van beleid op de landelijke zorg (macro niveau). Je raakt thuis in de onderwerpen gezondheid en ziekte, organisatie en beleid, technologie in de zorg en onderzoeksmethodologie. Zo leer je om het hele zorgproces te overzien. Wil je een academische aanpak ontwikkelen waarmee je mensen, systemen, organisaties en technologie met elkaar kunt verbinden? Lijkt het je interessant om op basis van evaluaties en onderzoek trends in de gezondheidzorg te voorspellen en om beleid, management en zorgprocessen te optimaliseren? Kies dan voor deze opleiding. Door technologie en innovatie te leren combineren, zul je écht waarde toevoegen aan de zorg.

Wetenschap en praktijk

Kenmerkend voor de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen aan de University of Twente is dat je leert om wetenschappelijk onderzoek in te zetten voor het oplossen van praktische problemen. Tijdens de opleiding werk je veel in projecten. Hierin pas je opgedane kennis direct toe op problemen uit de praktijk. Zo krijg je handigheid in het analyseren en aanpakken van zulke kwesties. Je maakt plannen, werkt samen, zoekt informatie, analyseert en presenteert. Op die manier leer je op een systematische wetenschappelijke manier problemen op te lossen én vernieuwend te denken. Vaardigheden die toekomstige werkgevers als ziekenhuizen, verzekeraars, adviesbureaus en de overheid goed kunnen gebruiken.

verschillende perspectieven

Tijdens de opleiding Gezondheidswetenschappen leer je vanuit verschillende perspectieven naar de gezondheidszorg te kijken. Na je studie werk je samen met mensen uit verschillende disciplines, zoals artsen, managers, onderzoekers, verzekeraars en patiënten. Iedere partij heeft zijn eigen belangen. Een arts wil bijvoorbeeld een experimentele behandeltechniek voor zijn patiënt. De producent wil deze nieuwe techniek voor een goede prijs in de markt zetten. Maar de verzekeraar vindt het te kostbaar om die op grote schaal te vergoeden. Tegelijkertijd maakt het management van het ziekenhuis zich zorgen over veiligheidsrisico’s van de nieuwe behandeling. En wat vindt de patiënt er zelf eigenlijk van? Als gezondheidswetenschapper zie en begrijp je de verschillende belangen en ga je op zoek naar de beste oplossing.

Past de opleiding bij mij?

Spreekt de combinatie van biomedische vakken met management en beleidsmatige vakken jou aan? Wil je werken aan vernieuwingen in de zorg, zonder dat je als zorgverlener aan het bed van de patiënt staat? Vind je zowel biologie als economie leuk? Dan is Gezondheidswetenschappen iets voor jou. De University of Twente biedt je een kleinschalige onderwijsomgeving met een informele sfeer. We dagen je uit om met anderen samen te werken en oplossingen te verzinnen voor problemen uit de praktijk. Houd je van aanpakken en ben je geïnteresseerd in innovaties in de zorg? Dan is Gezondheidswetenschappen in Twente jouw opleiding!

MEER INFORMATIE

Wil je meer weten over de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen? Bekijk dan het studieprogramma, de toelatingseisen en carrièreperspectieven. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Chat offline (info)