Studenten

Floris Geessinck

Mijn naam is Floris Geessinck. In september 2012 ben ik begonnen aan de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen (GzW) aan de Universiteit Twente. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit in principe mijn tweede keuze was, Geneeskunde had destijds mijn voorkeur. Na een goed, maar vooral leuk eerste jaar waarin ik mijn propedeuse heb behaald, besloot ik om niet meer mee te loten voor de studie Geneeskunde en de bachelor GzW voort te zetten. Het bekijken van zowel biologische, ethische, beleidsmatige en economische aspecten van de gezondheidszorg sprak mij ontzettend aan in dit eerste jaar.


In mijn tweede jaar ben ik op kamers gaan wonen in Enschede en ben ik actief geworden bij studievereniging Sirius. Een studievereniging is een orgaan binnen de universiteit dat bestaat uit studenten van bepaalde studies. Een studievereniging zorgt voor onderwijs, verdieping en last but not least: gezelligheid. Door mij bezig te houden met verschillende commissies van deze vereniging leerde ik niet alleen snel nieuwe mensen kennen, maar ontwikkelde ik mezelf ook op een bredere manier dan alleen het behalen van studiepunten.

Toen ik derdejaars student werd heb ik besloten om een fulltime bestuursjaar te gaan doen bij studievereniging Sirius. Naast dat ik één vak per kwartiel volgde, heb ik me in dit jaar als secretaris bezig gehouden met het reilen en zeilen van een studievereniging en haar leden. Mijn bestuursjaar is één groot leerproces geweest voor mij. Tijdens dit jaar ben je een jaar lang het gezicht van de studievereniging en een aanspreekpunt voor leden en externe partijen. Ik legde veel nieuwe contacten in mijn bestuursjaar, zo ook met GGD Twente waar ik later een stageopdracht heb kunnen uitvoeren en inmiddels een bijbaan heb.

Na mijn bestuursjaar ging ik het laatste jaar van mijn bachelor in. Deze heb ik afgerond met een onderzoek voor het Palliatief Netwerk Salland. Samen met twee medestudenten heb ik de rol van zorgconsulenten binnen de verschillende organisaties van het Palliatief Netwerk Salland geëvalueerd en een advies uitgebracht hierover.

Meer weten?
Neem dan contact op met de opleiding via health-sciences@utwente.nl

Chat offline (info)