European Public Administration

Waarom European Public Administration aan de Universiteit Twente?

Ben jij dit?

Vijf bekentenissen van een typische European Public administration student

Hoe kun je zeker zijn dat de bacheloropleiding European Public Administration aan de Universiteit Twente bij jou past? Bekijk hieronder de ‘student testimonials’ die we hebben samengesteld. Als jij je erin herkent, moedigen we je aan je meteen aan te melden of contact met ons op te nemen: grote kans dat jij er een van ons bent.

 1. Technologie is tegenwoordig overal, dat snapt iedereen. Ik zie het als veel meer dan een extra hulpmiddeltje, een verzameling gadgets waarmee het leven wat leuker of makkelijker wordt. Technologie raakt aan de fundamenten van onze kijk op mens-zijn. Als ik ooit ga werken in het publieke domein of als consultant, wil ik daarvoor een opleiding volgen waarin de diepgaande maatschappelijke impact van technologie een serieuze plek heeft. Technologie is de volgende fase in de evolutie van de mens.’

 2. ‘Ik ben altijd al gefascineerd door de vraag hoe het allemaal werkt in een buurt, gemeenschap of samenleving – in de knoppen waar je aan kunt draaien om dingen anders in te richten, zodat iedereen er wel bij vaart. Daar wil ik me graag verder in bekwamen.’

 3. 'Natuurlijk zou ik een goed salaris leuk vinden, maar uiteindelijk vind ik het belangrijker dat ik een bijdrage kan leveren aan het oppakken van de grote uitdagingen van onze tijd, zoals energie en duurzaamheid, gezondheidszorg, migratie of internationale stabiliteit. Ik zoek een bacheloropleiding die me daar optimaal op kan voorbereiden. Leiderschap, communicatie, innovatie, ondernemerschap, technologie – het zijn allemaal gebieden waarin je je moet bekwamen als je wilt wat ik wil: bijdragen aan een betere wereld.’

 4. ‘Ik hoef geen groot hervormer te worden zoals Ghandi of Mandela, als ik mijn talenten en motivatie maar kan inzetten voor het netwerken en, samenwerken met verschillende soorten mensen om samen te werken aan de duurzaamheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid van deze wereld. Van onverwachte verbanden – bijvoorbeeld tussen uiteenlopende publieke en private belanghebbenden op een bepaald terrein of in een bepaald geografisch gebied – word ik enthousiast, vooral als ze leiden tot concrete resultaten op gebieden die ertoe doen.’

 5. 'Voor mij is een opleiding pas echt geslaagd als de opleiders inspelen op wie je bent en wie je kunt worden, als persoon. Natuurlijk heb je tegenwoordig heel veel kennis en vaardigheden nodig, vooral als je wilt bijdragen aan maatschappelijke verandering. Maar daarnaast speelt de ontwikkeling van je persoonlijkheid ook een wezenlijke rol. Je moet weten waar je voor staat, je waarden en overtuigingen ook goed kunnen overbrengen, maar ook goed kunnen luisteren naar mensen met andere visies en achtergronden. Uiteindelijk maken mensen die er samen voor gaan het grote verschil.’

Dit zijn wij

De kenmerken die Bestuurskunde aan de UT anders maken

Er zijn heel veel (Engelstalige) bacheloropleidingen op en rond het gebied van bestuurskunde. Onze opleiding is anders dan alle andere. En onze universiteit is dat ook. Hieronder een aantal onderscheidende kenmerken.

Onze bacheloropleiding …

 • Ziet technologie als een kracht die diepgaand ingrijpt in onze verhouding tot arbeid, de planeet en het leven zelf, en gaat ervan uit dat je alleen effectief kunt bijdragen aan gezonde, veilige, weerbare samenlevingen als je die kracht begrijpt en op creatieve manieren kunt aanwenden
 • Geeft je de vaardigheden die je nodig hebt om zeer complexe uitdagingen te herkennen, te analyseren en te helpen oplossen
 • Brengt je aanraking met onderzoekers die tot de wereldtop behoren op het raakvlak van technologie en maatschappij
 • Hanteert een onderwijsmodel dat ontworpen is om jou in staat te stellen aan de slag te gaan met de (her)inrichting van de maatschappij om concrete uitdagingen op te lossen
 • Biedt je toegang tot stageplekken bij wereldwijd toonaangevende instellingen
 • Is volledig Engelstalig en sterk internationaal georiënteerd, waardoor je na het afstuderen over taalvaardigheden en cross-culturele ervaringen beschikt waarmee je toegang hebt tot vrijwel iedere internationale werkomgeving

Onze universiteit…

 • Behoort tot ’s werelds beste technische universiteiten, wat betekent dat je bij ons studeert aan de frontlinie van de technologische vooruitgang
 • Biedt je zeer waardevolle ervaring in het werken in interdisciplinaire teams, dankzij ons zeer praktische projectonderwijs, waarbij je in jouw kleine team concrete maatschappelijke vraagstukken te lijf gaat
 • Heeft een zeer sterk internationaal profiel, waardoor je vaardigheden ontwikkelt die essentieel zijn voor het werken in cross-culturele omgevingen
 • Gelooft in student-gestuurd leren, wat betekent dat je zelf je eigen leerweg bepaalt, terwijl wij je begeleiden, coachen en instrueren zodat je je doelen kunt behalen. 


Meer informatie

Lees meer over het studieprogramma, de specialisaties European Studies en Public Administration, of bekijk wat je mogelijkheden zijn na de bacheloropleiding European Public Administration.

Chat offline (info)