Studieprogramma

Het eerste jaar van European Public Administration

Module 1: Society as a Complex System

De onderwerpen

Het belangrijkste ordenende principe waar alle moderne samenlevingen op gebaseerd zijn, is de natiestaat: een grondgebied met een bevolking en een regering. De natiestaat wordt beschreven en aangepast door instituties. In deze module leer je de belangrijkste instituties kennen op verschillende niveaus.

Het project

Begrijpen hoe belangrijk instituties zijn voor de samenleving gaat het best door een ingewikkelde vraag van onze huidige maatschappij te proberen te begrijpen en te beantwoorden. Je gaat uitzoeken hoe data en privacy samenhangen, en hoe datastromen beveiligd kunnen worden. Daarbij kom je allerlei instituties tegen op allerlei niveaus van bestuur. Met jouw project groep ga je één aspect van databeveiliging uitdiepen, en de instituties die daarmee samenhangen begrijpen. Daarbij wordt je met een serie van kleinere stappen begeleid om het grote plaatje duidelijk te krijgen. 


Een docent over module: "Ik wil graag levendige, motiverende en interactieve lessen geven, in samenwerking met deskundigen uit de praktijk." Lees het volledige artikel van Ringo

Module 2: Societal Challenges

De onderwerpen

Om in de samenleving van een ongewenste situatie naar een betere situatie te komen, zijn twee dingen zeker van belang: Hoe zorg je dat de ongewenste situatie op de (politieke) agenda komt, en hoe definieer je de situatie op zo een manier dat er aangrijpingspunten zijn voor verbetering. Je gaat je concentreren op migratiestromen in Europa. Je krijgt ook basisinformatie in deze module over sociaalwetenschappelijk onderzoek doen. Dit helpt je om een ingewikkeld probleem als migratie beter te begrijpen.

Het project

Het thema van dit project is migratiestromen. We kennen allemaal de beelden van vluchtelingen die met wrakke bootjes aankomen op Lampedusa. Het mag je duidelijk zijn dat er geen simpele oplossing is. Ook is er niet 1 oplossing voor alle problemen die samenhangen met migratie. Ook zal het je duidelijk zijn dat een dergelijk ingewikkeld probleem niet oplosbaar is zonder samenwerking in Europa en tussen staten. In dit project ga je stap voor stap begrijpen hoe ingewikkelde problemen kunnen worden onderzocht en hoe technologie kan helpen de problemen meer begrijpelijk te maken.

Module 3: Smart interventions

De onderwerpen

In module 1 en 2 ging je aan de slag met moderne samenlevingen en hun uitdagingen. Nu gaan we een stapje verder: Hoe kunnen we de samenleving een klein stapje verbeteren? Hoe kunnen we het gedrag van mensen en groepen mensen beïnvloeden? Je gaat een ontwerp maken voor het succesvol ingrijpen op het gebied van gezondheid

Het project

Door individuele informatie makkelijker beschikbaar te maken en door informatie van jullie eigen groep samen genomen te bestuderen, ga je uitzoeken waar je zou kunnen ingrijpen. Met het gebruik van slimme persoonlijke sensoren proberen we achter sommige mechanismen te komen in je eigen gedrag.

Module 4: Good governance

De onderwerpen

Tijdens deze module leer je over de verschillende actoren, niveaus en netwerken die een rol spelen in het openbaar bestuur. Goed bestuur gaat over vertrouwen, maar ook over op een legitieme manier besturen, met behulp van democratische processen. In deze module kijken we naar water en watermanagement als onderwerp om goed bestuur te begrijpen.  

Het project

Water management: Als we in Nederland ergens goed in zijn, is het dat. Hoe krijgen we het voor elkaar dat we aan de ene kant droge voeten houden in ons lage landje, en aan de andere kant altijd schoon drinkwater uit de kraan krijgen? Hoe kun je dat het beste voor elkaar krijgen en hoe voorkom je daar problemen mee?

Het tweede jaar

Tijdens het tweede jaar van je studie volg je modules op het gebied van publiek management en governance, met de nadruk op Europa. Je kunt je specialiseren in European Studies of Public Administration. Bekijk het studieprogramma voor Jaar 2.

Chat offline (info)