Studieprogramma

Het eerste jaar van European Public Administration

De studie European Public Administration is altijd in ontwikkeling. In 2017-2018 zullen er wijzigingen in de modules doorgevoerd worden. Zodra deze bekend zijn, plaatsen we ze op de website.

Hieronder volgen de omschrijvingen van het oude 2016-2017 programma.

Module 1: The Modern State

De onderwerpen

Het belangrijkste ordenende principe waar alle moderne samenlevingen op gebaseerd zijn, is de natiestaat: een grondgebied met een bevolking en een regering. Je leert hoe staten zich hebben ontwikkeld en hoe hun wettelijke kader en politieke instellingen georganiseerd zijn. De module combineert inzichten uit het recht en de politicologie en gaat in op de basisprincipes en terminologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Het project

Je groep selecteert een Europese regio die momenteel geen onafhankelijke democratische staat is, maar dat misschien ooit wordt (zoals Catalonië). Je belangrijkste taak is het opstellen van een (gedeeltelijke) grondwet voor deze nieuwe, onafhankelijke democratische staat, waarbij je stapsgewijs het hele proces doorloopt.

Thema van het project: Stel je eigen grondwet op

Meer over deze module

Een docent over module: "Ik wil graag levendige, motiverende en interactieve lessen geven, in samenwerking met deskundigen uit de praktijk." Lees het volledige artikel van Ringo

Module 2: European Challenges

De onderwerpen

Je gaat in op het verlies van nationale soevereiniteit en de overdracht van bevoegdheden aan subnationale autoriteiten en internationale organisaties op Europees en internationaal niveau. De module combineert inzichten uit de economie en sociologie, introduceert de Europese Unie als de belangrijkste internationale organisatie in het Europese openbaar bestuur en onderzoekt de institutionele ontwikkeling, de centrale context, de belangrijkste problemen en het beleid.

Het project

Het thema van dit project is migratie in Europa. We kennen allemaal de beelden van vluchtelingen die met wrakke bootjes aankomen op Lampedusa. Cecilia Malmström, Eurocommissaris Binnenlandse Zaken, is belast met de taak EU-regelgeving te ontwikkelen op het gebied van migratie, waaronder asiel, grenscontrole, integratie, grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en terrorisme, met als doel Europa opener en veiliger te maken. Malmström wil van jou horen in hoeverre en in welke mate migratie een probleem is voor de EU. Ze heeft jouw projectteam gevraagd om een probleemanalyse te maken. 

Thema van het project: Migratie en immigratie in Europa

Meer over deze module

Module 3: Public Policy

De onderwerpen

In een wereld waarin iedereen meerdere apparaten heeft die energie verbruiken, moet de overheid nadenken over de opwekking van duurzame energie. Wat maakt energie duurzaam? Hoe kan duurzame energie opgewekt worden? En waarom gaan mensen het gebruiken? Je leert bij dit project veel over innovatie – zowel op het gebied van energie als van het beïnvloeden van het gedrag van burgers.

Het project

Tijdens het project 'Making Energy Innovations Work' moet je beleid ontwikkelen dat het gebruik van elektriciteit uit zonne- of windenergie in een specifiek gebied doet toenemen. Dit doe je op EU-niveau, namens de nationale overheid of vanuit een specifieke lokale of regionale autoriteit. 

Thema van het project: Duurzaamheidsbeleid: zonne- en windenergie

Meer over deze module

Module 4: Regional Innovation and Smart Cities

De onderwerpen

Tijdens deze module leer je over de verschillende actoren, niveaus en netwerken die een rol spelen in het Europese openbaar bestuur en bestudeer je innovatie door inzichten uit de geografie en geschiedenis te combineren met de belangrijkste vakgebieden van de opleiding. Je doel is inzicht te krijgen in de aard van de regio als concept en te ontdekken waar zijn wortels liggen.

Voor het bereiken van complexe publieke doelen als economische groei en sociale inclusie, moeten de EU en de lidstaten onderhandelen met allerlei publieke en private partijen, zoals lokale en regionale overheden, overheidsagentschappen, bedrijven, niet-gouvernementele organisatie, universiteiten en maatschappelijke organisaties. Je krijgt een inleiding in de dynamiek van bestuurlijke processen waar meerdere actoren en meerdere bestuursniveaus zijn betrokken, in een Europese context.

Het project

Innovatieve regio’s worden steeds vaker gezien als de motor die de Europese economische ontwikkeling op gang houdt. Tijdens dit project analyseer je de innovatieve kracht van een bepaalde regio en maak je een brochure over dit onderwerp. Er zijn veel verschillen tussen de regio’s van de EU. Zo is de Duitse deelstaat Baden-Württemberg veel innovatiever dan de Italiaanse regio Catania, en doet onze provincie Noord-Brabant het veel beter dan Twente.

Het leidende principe voor het nieuwe regionale innovatiebeleid in Europa is ‘slimme specialisatie’: regio’s moeten zich specialiseren in activiteiten waarin ze uitblinken en gaandeweg nog beter worden. Je voert een analyse uit die erop gericht is de door jou gekozen regio verder te helpen en maakt een brochure om de sterke kanten te promoten voor de buitenwereld.

Thema van het project: Regionaal innovatiebeleid, Europa een impuls geven van onderaf

Meer over deze module

Het tweede jaar

Tijdens het tweede jaar van je studie volg je modules op het gebied van publiek management en governance, met de nadruk op Europa. Je kunt je specialiseren in European Studies of Public Administration. Bekijk het studieprogramma voor Jaar 2.

Chat offline (info)