European Public Administration

OVerzicht van specialisaties

European Public Administration

De bacheloropleiding European Public Administration heeft de volgende specialisaties:

Brede inleiding en specialisaties

Zoals je kunt lezen in het studieprogramma is het eerste deel van European Public Administration (drie semesters) gewijd aan de grondbeginselen van European Studies en Bestuurskunde die relevant zijn voor alle overheidsniveaus.

Als je de eerste drie semesters hebt afgerond, kun je je specialiseren in European Studies of Public Administration:

  • Als je je specialiseert in European Studies (Europese Studies), richt je je vooral op Europese en internationale vraagstukken, hoe de EU het beleid van de lidstaten beïnvloedt en hoe de EU functioneert binnen het internationale systeem. Lees meer over de specialisatie European Studies of het studieprogramma.

  • Als je je specialiseert in Public Administration (Bestuurskunde) richt je je op lokale en nationale vraagstukken en hoe lokale en nationale overheden beleid ontwikkelen en een hoogwaardige dienstverlening bieden, soms in samenwerking met de burgers. Lees meer over de specialisatie Public Administration of het studieprogramma.

Je hoeft deze keuze niet meteen te maken: je kunt ermee wachten tot het tweede jaar. Alle afgestudeerden krijgen een bachelordiploma European Public Administration. Je specialisatie wordt vermeld op het diplomasupplement.


Chat offline (info)