European Public Administration

JOINT DEGREE PROGRAMME: PUBLIC GOVERNANCE ACROSS BORDERS

De studie 'Public Governance Across Borders' is een joint degree-programma tussen de universiteit van Münster en de University of Twente. De opleiding duurt drie jaar en vindt deels in Duitsland en deels in Nederland plaats.

Deze joint degree is interessant voor jou als je bereid bent je eerste jaar door te brengen in Münster, Duitsland, en je tweede en derde jaar in Enschede. Houd er wel rekening mee dat op dit moment de voertaal gedurende een deel van het eerste jaar Duits is. Omdat het eerste jaar in Münster plaats vindt, zorgt de WWU voor de procedure rond je eerste inschrijving en toelating. Meer informatie over deze opleiding vind je op website van de universiteit van Münster.

WAT LEER JE TIJDENS DEZE OPLEIDING?

Als student’Public Governance Across Borders’ ga je aan de slag met de grote actuele en toekomstige uitdagingen op het gebied van publiek bestuur. Denk bijvoorbeeld aan de thema’s die worden genoemd in de ‘Europe 2020’-strategie: werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale insluiting en klimaat/energie. 

Je studeert openbaar bestuur en raakt vertrouwd met publieke instellingen en hun samenspel met de sociale omgeving. Publieke problemen – en het ontwerpen en managen van adequaat probleemoplossend beleid – hangt steeds meer samen met de interactie tussen (formele) autoriteiten en allerlei sociale actoren: burgers, belangengroeperingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en sociale instellingen. Daarnaast heb je bij het aanpakken van publieke vraagstukken te maken met verschillende niveaus van openbaar bestuur: lokaal, regionaal, nationaal, internationaal en mondiaal. Ook belangrijk is het feit dat je je bezig houdt met dynamische vraagstukken in een continu veranderende context. In deze joint degree-opleiding verwerf je de kennis en de vaardigheden die je nodig hebt om voor dit soort complexe kwesties goede oplossingen te ontwerpen.

samenwerkingsverband 

Tegelijkertijd studeren aan een Duitse en een Nederlandse universiteit biedt je een uniek dubbel perspectief op het terrein van openbaar bestuur. Doordat je een aanzienlijk deel van je studie aan een andere Europese universiteit volgt, versterk je daarnaast je internationale en interculturele competenties.

Chat offline (info)