Toelating en inschrijving

Bindend Studieadvies

Het eerste jaar is vooral een jaar waarin duidelijk moet worden of de opleiding bij je past en of je hem aan kunt. Bij twijfel over de haalbaarheid van de opleiding krijg je tussentijds een schriftelijk advies van de opleiding. De studieadviseur is beschikbaar om te kijken waar de schoen wringt en zo nodig te helpen bij het zoeken naar alternatieven. Aan het eind van het jaar krijgt iedereen een Bindend Studieadvies (BSA) over het al dan niet voortzetten van de opleiding.

Je krijgt in principe een positief advies als je 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald uit het eerste jaar. We kijken daarbij niet alleen naar de behaalde resultaten, maar ook naar bijzondere omstandigheden als ziekte of andere persoonlijke factoren. Een negatief advies is bindend en betekent dat je de opleiding niet mag voortzetten.

Ons doel is iedereen zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. De BSA EC norm van alle bacheloropleidingen aan de UT is 45 EC. Let op: Er is een uitzondering voor de opleiding Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) want deze opleiding kent een eis van 60 EC in het eerste jaar!

Chat offline (info)