Aan de UT willen wij de communicatieprofessional van de toekomst opleiden. In onze bacheloropleiding Communication Science koppelen we communicatietheorieën aan organisatiecontexten, technologische ontwikkelingen en design.

Communicatie en hedendaagse organisaties

De traditionele organisatie is aan het verdwijnen. Snelle veranderingen en de mogelijkheden van ICT leiden tot flexibilisering van organisatievormen, waarbij mensen steeds vaker in tijdelijke teams aan specifieke projecten werken. De ICT maakt organisaties ook transparanter voor de buitenwereld dan ooit. Veel organisaties experimenteren met ‘Het Nieuwe Werken’. Denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden en werkplekken en online vergaderingen. Wat niet verandert, is de centrale rol van communicatie. In de bacheloropleiding Communication Science leer je om in zulke dynamische, complexe organisaties communicatieprocessen te doorzien en te optimaliseren.

Enkele voorbeelden van vragen waarmee je te maken krijgt: Hoe kunnen we onze relaties met stakeholders ontwikkelen, onderhouden en verbeteren? Hoe kan communicatie de samenwerking tussen collega´s, de motivatie en de professionele groei bevorderen? Hoe kunnen we verandering en innovatie het best faciliteren? Hoe kunnen we politieke of overheidsprocessen beïnvloeden? Hoe ziet de ideale vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen eruit? Wat zijn de gevolgen van de globalisering?

Communicatie en technologie

Technologie en communicatie hangen nauw samen. De communicatiepraktijk wordt sterk beïnvloed door technologische ontwikkelingen. Die invloed neemt alleen maar toe; denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de robotica. Tegelijkertijd hangt het succes van nieuwe technologieën sterk af van communicatie. Heel wat briljante innovaties zijn gesneuveld door gebrekkige communicatie, bijvoorbeeld doordat er tijdens het ontwikkelproces te weinig aandacht was voor de eindgebruiker, of doordat de implementatie stroef verliep. Als communicatieprofessional kun je een brug slaan tussen de ontwerper en de gebruiker. Dat vergt gedegen inzicht in gebruikers, gebruikerservaringen en gebruiksvriendelijkheid. Je kunt ook een rol spelen in het vermarkten van technische producten, in maatschappelijke debatten over nieuwe technologieën of in het toegankelijk maken van wetenschap en techniek. Denk bijvoorbeeld aan smartphones en de privacy-kwestie: we gebruiken allemaal smartphones, we downloaden apps, we geven gedachteloos ‘akkoord’, maar weten we eigenlijk wel hoe er met onze privacy wordt omgegaan? In de bacheloropleiding Communication Science zul je de verbanden tussen communicatie en technologie uitvoerig bestuderen.

Enkele voorbeelden van vragen waarmee je te maken krijgt: Welke voordelen biedt de robotica in de communicatie? Hoe optimaliseren we de interactie tussen mens en robot? Hoe optimaliseren we de gebruiksvriendelijkheid van technische producten? Hoe komen gebruikers tot beslissingen over het accepteren van nieuwe technologieën? Hoe implementeer je nieuwe technologieën in een organisatie? Hoe beperken we de bedreiging van privacy door ICT? Hoe leg je complexe technische en wetenschappelijke ontwikkelingen uit aan een lekenpubliek? Hoe zet je apps effectief in om communicatiedoelen te halen?

Communicatie en design

Communicatieprofessionals maken nog te weinig gebruik van het potentieel van design om hun doelen te bereiken. Alles communiceert en het is belangrijk om dit te beseffen. Het ontwerp van een product of verpakking, bijvoorbeeld, kan de consument sterk beïnvloeden. De inrichting van vergaderruimten, werkplekken of spreekkamers heeft grote invloed op gedrag en beleving. En bij design gaat het niet alleen om het visuele, maar om alle zintuigen. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over de wisselwerking tussen verschillende zintuigelijke indrukken. Niet alleen bij het verkopen van producten, maar ook in de werkomgeving. Op het werk kunnen zaken als licht en kleur creativiteit en innovatief denken stimuleren, maar ook remmen. In de bacheloropleiding Communication Science maak je design een integraal onderdeel van jouw repertoire als communicatieprofessional.

Enkele voorbeelden van vragen waarmee je te maken krijgt: Hoe zet je ‘persuasive design’ in als communicatiestrategie? Welke invloed heeft verpakking op beleving en koopgedrag van consumenten? Hoe kunnen ontwerp en inrichting van gebouwen bijdragen aan identiteit en imago? Wat is de toegevoegde waarde van multisensorisch design? Hoe kunnen design en reclame elkaar aanvullen? Hoe kan design de gebruiksvriendelijkheid en beleving van producten verbeteren?

Theorie én praktijk: de ‘communicatie-engineer’

De UT staat bekend om z’n vele technische opleidingen. Logisch dus dat wij jou ook willen leren denken en handelen als een ‘engineer’. Zo leer je in de bacheloropleiding Communication Science om systematisch complexe communicatieproblemen op te lossen met behulp van theorieën, onderzoek en academische en professionele vaardigheden. Bij dit probleemoplossend vermogen horen ook zaken als projectmanagement en samenwerking. Bij ons leer je de best mogelijke resultaten te behalen door het combineren van een academisch denkniveau met een ´hands-on´ praktische aanpak.

Een campus vol uiteenlopende disciplines

High Tech, Human Touch is de slogan van de UT. Die combinatie van gedrags- en sociale wetenschappen met bètavakken en technologie behoort tot onze kernwaarden. Wij zijn ervan overtuigd dat de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd alleen op die manier op te lossen zijn. Vandaar dat Communication Science aan de UT door en door multidisciplinair is. In de projecten waarmee je je door de opleiding heen bezighoudt, ligt een sterke nadruk op organisaties, technologie en design. Je werkt samen met experts van uiteenlopende disciplines en we dagen je telkens uit problemen van verschillende kanten te bekijken. Op de campus van de UT heb je gemakkelijk toegang tot docenten en andere deskundigen. Zo ontwikkel je een sterk ondernemende houding – ook weer een van onze kernwaarden.

DIT ZIJN WIJ! 

Zes kwaliteiten die Communication Science aan de UT anders maken dan andere opleidingen

 1. Wij geloven in technologie
  Aan de Universiteit Twente, een van ’s werelds vooraanstaande technische research-universiteiten, word je getuige én onderdeel van innovaties op het gebied van communicatie, media en techniek. Je raakt vertrouwd met de communicatietheorie, maar ook met het gebruiken van technische tools die je nodig hebt om ‘big data’ te verwerken en te analyseren, communicatieoplossingen te ontwerpen, communicatietechnologieën te verbinden, communicatiemiddelen te creëren  en de mensen om je heen te helpen communiceren in een complexe, getechnologiseerde wereld. Denk aan Google Analytics, PechaKucha, ‘The Internet of Things’, en veel meer. Omgekeerd zullen de ‘techneuten’ en ingenieurs aan onze universiteit graag met jou werken, omdat je niet alleen hun taal verstaat, maar ook in staat bent die handig en creatief te vertalen naar de buitenwereld – en zo ‘high tech’ en ‘human touch’ op verrassende manieren bij elkaar te brengen.

 2. Wij geloven in organisaties en onderkennen de veranderingen waar zij vandaag de dag voor staan
  Ooit hielden communicatiedeskundigen zich bezig met ‘praatjes en plaatjes’ terwijl de rest ‘het echte werk’ deed. Tegenwoordig draait alles om communicatie. Van het kleinste detail tot de meest doordachte strategie. Van de tweets van de receptioniste en de Facebookpagina’s van werknemers tot het logo of de strategie van de organisatie. In Twente rusten wij jou toe om te doorzien, te verbinden, te ontwerpen en te beïnvloeden. We leiden je op tot een bruggenbouwer, een schepper van mogelijkheden, een versneller – kortom, tot het type communicatie-expert dat bedrijven vandaag de dag keihard nodig hebben.

 3. Wij geloven in internationalisering
  Internationalisering is een van de speerpunten van de Universiteit Twente. Voor ons gaat dat veel verder dan het aanbieden van Engelstalige opleidingen. Het betekent dat we een toenemend percentage buitenlandse studenten verwelkomen en onze studenten mooie kansen bieden om in het buitenland te studeren of stage te lopen. Het betekent grenzen verleggen, culturele verschillen overbruggen, werelden met elkaar verbinden. Het betekent dat we je klaarstomen om als wereldburger en wereldcommunicator je plek in te nemen – en anderen te helpen om met vertrouwen hún plek in te nemen in de connectieve ‘global village’ die onze wereld geworden is.

 4. Wij geloven in ondernemerschap
  Wist je dat de Universiteit Twente al meerdere keren verkozen is tot de meest ondernemende universiteit van Nederland? Dat we al 900 succesvolle startende ondernemingen op onze naam hebben? En wist je dat tegenwoordig meer communicatiewetenschappers dan ooit eigen baas zijn of een eigen bedrijf runnen? Tel die feiten bij elkaar op en je snapt wel dat de UT bij uitstek de plek is om jezelf voor te bereiden op een carrière als communicatieondernemer. 

 5. Wij geloven in de handen uit de mouwen steken
  Meer dan andere universiteiten verbinden wij in al onze opleidingen theorie en praktijk. Naarmate je kennis groeit, dagen wij je meer uit om die te gaan toepassen in projecten en praktijkopdrachten. Je zult teams vormen met medestudenten en samen oplossingen ontwerpen voor concrete problemen die externe bedrijven bij ons neerleggen. Via ons netwerk in het bedrijfsleven halen we je uit de collegezaal en de bibliotheek om je los te laten in de echte wereld. We krijgen je ook aan het zweten – want in de wereld van vandaag is effectief communiceren niet alleen een leuke, maar ook een pittige klus.

 6. Wij geloven in jou
  Succesvolle communicatie anno nu gaat verder dan goed schrijven, mooi spreken of sterke ‘soft skills’. Die heb je zeker nodig, evenals een degelijke basis in ‘analytics’ en een (bescheiden) dosis technisch vernuft. Maar boven alles draait communicatie om jou. Om datgene waarvoor jij staat. De mate waarin jij anderen kunt raken. Daarom besteden wij in onze bacheloropleiding Communication Science aandacht aan wie je bent als mens. We dagen je uit. We moedigen je aan je sterktes en zwaktes onder ogen te zien, ermee aan de slag te gaan. Want aan de Universiteit Twente geloven we niet zozeer in communicatiewetenschappers: wij geloven in jou.

BEN JIJ DIT? 

De zeven eigenschappen van de ideale Communication Science student

 1. Je bent slim en nieuwsgierig en wilt graag doorgronden hoe allerlei zaken in elkaar steken
 2. Feiten, cijfers en trends spreken je aan; van ideeën, inzichten en vernieuwingen veer je op
 3. Je bent opmerkzaam en sensitief en neemt vaak signalen waar die anderen ontgaan
 4. Je bent niet per se een activist of allesweter, maar wel een bezield en betrokken burger
 5. Je bent geïnteresseerd in mensen, organisaties en (internationale) culturen, maar evenzeer in (sociale) media, technologie en ‘analytics’
 6. Je beweegt je met gemak in en tussen uiteenlopende werelden en het geeft je voldoening om die werelden te verbinden en te beïnvloeden
 7. Je ziet jezelf niet direct als een toekomstig ‘CEO’, maar je zou het prima doen als ‘CEO-fluisteraar’


Chat offline (info)