Toelating & inschrijving

BINDEND STUDIEADVIES

De opleiding Communication Science kent een bindend studieadvies. Dat betekent dat je het eerste studiejaar minimaal 45 van de 60 EC in het eerste studiejaar moet hebben behaald voor een positief advies. Een negatief advies is bindend en betekent dat je de opleiding niet mag voortzetten.

Uiteraard houden we rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte of andere persoonlijke factoren. Je kunt altijd bij de studieadviseur terecht, om je studievoortgang te bespreken.

Chat offline (info)