Communication Science

Toelating en inschrijving

toelating 

Met alle profielen van het vwo kun je je inschrijven voor de bacheloropleiding Communication Science. Ook een hbo-diploma of een hbo-propedeuse geeft je toegang tot de bacheloropleiding. Het werkt in je voordeel als je wiskunde op vwo niveau met statistiek hebt gevolgd. Heb je dit niet, dan raden wij een wiskundecursus aan om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de opleiding.

INSCHRIJVING

Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse hoger onderwijs. Via de website van Studielink kun je zelf de (her)inschrijving voor een opleiding bij een hogeschool of universiteit in Nederland regelen. Meer informatie over inschrijving. 

Studiekeuzecheck

De opleiding Communication Science vindt het belangrijk dat je een opleiding kiest die goed bij je past, zodat je succesvol je studie doorloopt. Daarom zijn er verschillende  studiekeuzeactiviteiten. Lees meer over de studiekeuzeactiviteiten.

Bindend studieadvies

Het eerste studiejaar van de opleiding Communication Science kent een bindend studieadvies. Dat houdt in dat je minimaal 45 EC van de 60 EC behaalt moet hebben om door te kunnen naar studiejaar 2. Meer informatie over het bindend studieadvies.

Collegeld

Bekijk hier de actuele collegegeld tarieven.

Chat offline (info)