Module 5: THE NETWORK SOCIETY

Wat is de invloed van digitalisering op onze economie, cultuur en politiek? En welke gevolgen heeft de intrede van het digitale tijdperk op onze individuele privacy en ons vertrouwen in elkaar? We leven in een netwerkmaatschappij, waarin alles met elkaar is verbonden. Door de digitale sporen en informatie die iedereen achterlaat is inzicht krijgen in het gedrag van mensen gemakkelijker geworden. In deze module leer je deze (Big) data analyseren door een netwerkanalyse. Je onderzoekt welke groepen er actief zijn – en met elkaar verbonden – achter de schermen bij een sociaal fenomeen of debat, zoals het coronavirus of de manipulatie van verkiezingen in een bepaald land. Misschien onderzoek je welke groepen er verantwoordeljk zijn voor het verspreiden van nepnieuws. Om het publiek meer bewust te maken van het krachtenveld achter een bepaalde kwestie maak je een documentaire over één zo’n kwestie. Daarbij raak je vertrouwd met alle uitdagingen die daarbij horen: van storyboard tot en met audiovisueel design – alles om een prikkelende, professionele docu te maken.  

Module 6: LEAD THE CHANGE

Hoe optimaliseren we communicatieprocessen in organisaties? Dat is de kernvraag van deze module. Van organisaties en bedrijven wordt steeds meer transparantie verwacht. Daarnaast maakt de traditionele organisatieinrichting steeds vaker plaats voor flexibele werkvormen zonder hiërachie. Zo maken apps en ict-mogelijkheden het voor werknemers steeds gemakkelijker om te werken waar ze zelf willen en zijn internationale virtuele meetings niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Maar wat is de invloed van deze technologieën op organisaties? Voel je je wel verbonden met een organisatie als je er fysiek bijna nooit bent? Hoe is het om samen te werken met een robot? Je verdiept je in de (blijvend) veranderende rol van CEO’s, HR- en marketingmanagers en verkent hoe organisaties van de toekomst eruit zullen zien. Gebaseerd op theorie en onderzoek geef je huidige managers inhoudelijk advies over dit soort onderwerpen. 

Module 7: PERSUASIVE DESIGN

Design draait allang niet meer om het simpelweg bedenken van een mooie of plezierige vormgeving. Design speelt een steeds grotere rol in ervaringen en gedrag. De laatste jaren is er veel aandacht voor slimmte technologieën in de omgeving. Denk aan een prullenbak die geluid maakt als je iets weggooit, of aan traptreden met het geluid van een piano, waardoor mensen worden verleid de trap te nemen in plaats van de lift. Er komen steeds meer vormen van multisensorisch of interactief design gericht op het stimuleren van duurzaam, sociaal en gezond gedrag. Op die manier biedt technologie veel mogelijkheden om mensen een duwtje in de goede richting te geven. Met stevige theoretische inzichten over bewuste en onbewuste beïnvloeding op zak ga je in deze module aan de slag met het ontwerpen van een gedragsveranderende interventie. Je past een fysieke omgeving aan, of ontwikkelt een oplossing die milieuvriendelijk gedrag bevordert en onderzoekt zelf het effect ervan op je doelgroep. Je maakt en test het in een zelf ontworpen simulatieomgeving.  

Module 8: THE QUANTIFIED SELF

Kunnen we op basis van de groeiende hoeveelheid data die over ons wordt verzameld het gedrag en de attitude van mensen voorspellen? Stel, we combineren de data van jouw consumentengedrag (de AH-bonuskaart) met je mediagebruik (Netflix, Instagram) en reisgedrag (OV-chipkaart). Is op basis van dit digitale spoor jouw houding ten opzichte van duurzaamheid te voorspellen? Of een stap verder: kunnen we met zulke data iets zeggen over je partnerkeuze, of in de toekomst zelfs over je levensverwachting? En hoe zit het met ethische en filosofische vragen rond dit soort mogelijkheden? Je debatteert en reflecteert in deze module met je studiegenoten over de voor- en nadelen van nieuwe technologieën en big data. Hoe ver wil jij gaan?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies