Studieprogramma

Het eerste studiejaar

In elke module komen de volgende onderwerpen naar voren: 

  • Project: in een groep van 4 of 5 studenten werk je samen aan een project. 
  • Basics: theoretische kennis heb je nodig om je project goed te kunnen uitvoeren. 
  • Tools: analyse en onderzoek zijn belangrijke hulpmiddelen om je ontworpen oplossing te toetsen. 
  • Skills: natuurlijk heb je ook vaardigheden nodig om je project tot een succes te maken. 

Module 1. Going viral

Using social media in marketing communication

In deze module word je uitgedaagd een online mediacampagne te ontwikkelen, bij voorkeur voor een bestaande organisatie. Uiteindelijk moet je je campagnevoorstel ook ‘pitchen’ aan de betreffende organisatie, en/of online publiceren. Het eindresultaat is een volledig uitgewerkte campagne, inclusief een document waarin je de gemaakte keuzes verantwoordt.

Module 2. damage control

NETWORKS AND MEDIA IN CRISIS AND REPUTATION MANAGEMENT

In deze module word je geconfronteerd met een aantal crisissituaties, waarop jij adequaat moet reageren. In zowel de crises zelf als jouw respons daarop spelen traditionele en sociale media een belangrijke rol.

Module 3. user experience

THE USER PERSPECTIVE IN DEVELOPING TECHNOLOGY

In de module User Experience doe je onderzoek naar de wisselwerking tussen mensen en technologie. Je doet je onderzoek vanuit twee, elkaar aanvullende perspectieven. Eerst voer je een behoeftenonderzoek uit, daarna onderzoek je de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van een (prototype van een) technologisch product. Het eindresultaat van je onderzoek is een adviesrapport, inclusief gebruikershandleiding.

Module 4. persuasive tech

COMMUNICATION, DESIGN, AND TECHNOLOGY SUPPORTING COMPLIANCE

In deze module verdiep je je in een situatie waarin de naleving van regels of vereisten problematisch is. Op basis van theorieën en kwalitatief onderzoek ontwikkel jij een interventie met als doel de naleving te bevorderen. Daarbij overweeg je verschillende communicatie-, ontwerp- en technologische mogelijkheden.

 Bekijk het studieprogramma van jaar 2.

Chat offline (info)