Studieprogramma

het derde studiejaar

Hieronder staan de modules van studiejaar 3 beschreven (onder voorbehoud van wijzigingen):

MODULE 9 EN 10. VRIJE KEUZERUIMTE

In het derde jaar heb je 30 ECTS (een halfjaar) aan keuzeruimte. Deze keuzeruimte kun je gebruiken om je te verdiepen in het vakgebied van de communicatie of een ander vakgebied, bijvoorbeeld door het volgende van de modules:

  • We Create Identity (BSc Create)
  • Smart Environments (BSc Create)
  • Professional Learning in Organisations (MSc Educational Science and Technology)
  • Psychlogy of Safety (BSc Psychology)
  • Human Factors & Engineering Psychology (BSc Psychology)
  • Public Management (BSc European Public Administration)

Ook kun je gebruikmaken van de mogelijkheid stage te lopen in binnen- of buitenland, of vakken te volgen bij een andere universiteit in Nederland of in het buitenland. 

Module 11. A better world

The role of communication in addressing global problems

In deze module mag je een actueel mondiaal probleem kiezen. Vervolgens maak je een analyse van de rol die communicatie speelt in het opkomen van dat probleem. En daarna kom je met een oplossingsvoorstel waarin communicatie een sleutelrol vervult. Deze zogeheten “stretch module” volg je parallel aan de uitwerking van de bachelorscriptie. Studenten werken in koppels aan deze opdracht.

MODULE 12. AFSTUDEREN

Je sluit de bacheloropleiding af met een volwaardig praktijkonderzoek naar de interne of externe communicatie van een organisatie. Bij de uitvoering van je onderzoek doorloop je het proces van probleemanalyse tot en met het formuleren van aanbevelingen voor de communicatiepraktijk. Je maakt daarbij gebruik van alle kennis en vaardigheden die je in de eerdere modules hebt opgedaan. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar het imago, de reputatie en de kwaliteit van Nederlandse tv-zenders, corporate social responsibility in organisaties, alcoholverkoop onder jongeren via mystery shopping-onderzoek, de inzet van sociale media in organisaties of een onderzoek voor een communicatieadviesbureau. Je voert de opdracht zelfstandig uit, onder begeleiding van docenten. 

Na de studie

Na het behalen van het bachelordiploma mag je de titel Bachelor of Science voeren en heb je direct toegang tot de masteropleiding Communication Studies aan de Universiteit Twente. De mogelijkheden op de arbeidsmarkt na Communication Science zijn zeer divers. Benieuwd waar afgestudeerden nu werken? Bekijk dan hun ervaringsverhalen.

Chat offline (info)