Na de bachelor

doorstuderen Na de bachelor Communication Science

De eenjarige Engelstalige masteropleiding Communicatie Studies bestaat uit drie specialisaties:

  • Marketing Communication
  • Corporate Communication
  • Technical Communication 

Marketing Communication

Hoe verwerven consumenten informatie uit de markt? Welke psychologische processen spelen een rol bij de aanschaf van producten? Marketingcommunicatie draait om het verklaren, voorspellen en beïnvloeden van consumentengedrag via reclame- of marketinguitingen. Het doel van marketing is het creëren van positieve opvattingen bij consumenten over een bepaald merk, product of dienst. Marketingcommunicatie wordt overal om je heen ingezet en als consument ben je er zelf ook onderdeel van. En dat vormt de grootste uitdaging: hoe kun je de psychologische (en vaak onbewuste) processen grijpbaar maken die bij marketingcommunicatie een belangrijke rol spelen en waar iedere consument mee wordt geconfronteerd? 

Corporate Communication

Bij Corporate Communicatie staat de in- en externe communicatie van organisaties centraal. Begrippen als ‘identiteit’, ‘imago’ en ‘reputatie’ spelen een centrale rol binnen de corporate communicatie. Organisaties willen een positief beeld creëren en in stand houden bij belangrijke stakeholders, maar daarvoor moeten ze eerst intern de zaken op orde hebben. Een imagocampagne, een passende huisstijl, een gedragscode voor personeel en andere maatregelen kunnen helpen, maar het beeld dat wordt uitgedragen moet wel overeenkomen met de identiteit van de organisatie. Binnen organisaties gaat het om de manier waarop medewerkers samenwerken, om de informatie die ze wel of niet uitwisselen, om de interne beeldvorming in de organisatie, om hun tevredenheid met de communicatie en om de betekenis die zij geven aan het werk dat ze doen. De interne communicatie is veel meer dan alleen de informatievoorziening binnen organisaties. Het gaat om het faciliteren van een optimale samenwerking en om het creëren van een omgeving waarin medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. 

Technical Communication

Technologie is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Elk huishouden gebruikt verschillende technologische producten om het leven gemakkelijker te maken. In veel banen spelen computers of andere technische apparaten een belangrijke rol in de dagelijkse werkzaamheden. En in de gezondheidszorg worden patiënten vaak geconfronteerd met de nieuwste hightechapparatuur. De creatieve industrie ontwikkelt nieuwe producten met verbeterende functionaliteit. In zo’n technologische samenleving is communicatie over deze technologie cruciaal. Een technische communicatiewetenschapper kan de vertaalslag maken van ingewikkelde systemen naar simpele uitleg voor de gebruikers. ‘Technical communicators’ zijn in staat om ingenieurs te begrijpen en worden al vroeg betrokken bij het ontwerpproces van producten, bijvoorbeeld bij interfacedesign, handleidingen, online hulp, instructievideo’s, helpdesks en technische communicatiestrategieën. 

Chat offline (info)