Studie kiezen? Volg de Online Open Day op 20 november!
 • Jaar 2Jaar 2
 • Safety & Risks in deltas
 • Sustainable civil engineering
 • Area development
 • Modelling & Analysis of stochastic processes

Module 5: Safety & Risks in Deltas

Het tweede jaar begint met een module over veiligheid en risico’s in overstromingsgebieden. Wat zijn relevante mechanismen, technieken en strategieën?

Na deze module heb jij:

 • Op conceptueel, technisch en beleidsniveau meer geleerd over kansen op en effecten van extreme gebeurtenissen;
 • Kennis over overstromingsveiligheid, droogteproblemen en extreme gebeurtenissen met betrekking tot waterprocessen;
 • Vaardigheden om wiskundige simulatiemodellen te ontwerpen en implementeren die gekoppeld zijn aan infrastructuur en overstromingsrisico’s;
 • Geleerd hoe je toekomstige risico’s kunt bepalen door statistiek, vloeistofmechanica en bodemmechanica te combineren.

Met je projectgroep ga je de waterveiligheid van een dijkringgebied in nederland analyseren. 

Module 6: Sustainable Civil Engineering

Deze module behandelt de technische, ecologische, economische en sociale aspecten van civiele techniek.

In deze module leer je om:

 • De effecten op het milieu en de levenscyclus van bouwmaterialen te evalueren en te beslissen welke oplossingen het meest bijdragen aan een duurzame infrastructuur;
 • Duurzaamheid te integreren in één oplossing die rekening houdt met efficiënt gebruik van de grondstoffen, de milieu-impact en energiestromen;
 • Verschillende duurzaamheidsscenario’s te evalueren en daarbij kwalitatieve multi-criteria analysemethoden toe te passen.

Met je projectgroep maak en presenteer je – voor een breed publiek – een ontwerp voor een zelfvoorzienend bedrijventerrein en woningen op dat terrein. Een ontwerp waarin duurzaamheid voorop staat.

Module 7: Area Development

Tijdens module 7 verdiep je je in het analyseren en evalueren van de diverse aspecten die komen kijken bij gebiedsontwikkeling. Welke ruimtelijke en economische ontwikkelingen spelen daarbij een rol? In het teamproject ontwikkel je op basis van een ruimtelijke analyse en een multidisciplinaire benadering een visie voor een twents gebied. Je maakt een 3D-visualisatie van de gebiedsontwikkeling met behulp van sketchup en stelt een beleidsevaluatie op. Uiteindelijk presenteer je, samen met je team, jullie analyse, evaluatie en visie helder en overzichtelijk in een rapport.

Module 8: Modelling & Analysis of Stochastic Processes

De laatste module van leerjaar twee richt zich op het simuleren en voorspellen van verkeersstromen en transportprocessen. Je gaat complexe problemen met een grote onzekerheidsfactor modelleren en analyseren. Denk bijvoorbeeld aan wegenontwerp, het bepalen van vertraging bij een stoplicht of het aantal vereiste operatiekamers in een ziekenhuis.

Aan het eind van deze module:

 • Begrijp je de dynamiek van verkeersstromen en de relaties tussen alle variabelen die daarin meespelen;
 • Weet jij de juiste tool te selecteren om een probleem aan te pakken, het in een geschikt conceptueel model te vertalen en de resultaten terug te koppelen naar de realiteit;
 • Ben jij in staat om simulatie-experimenten te ontwerpen, uit te voeren, te analyseren en te interpreteren.
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies