In het tweede jaar hebben de modules een meer multidisciplinair karakter, bijvoorbeeld Duurzame Civil Engineering, Gebiedsontwikkeling of Risico en Veiligheid. Soms leer of werk je samen met studenten van een andere opleiding, bijvoorbeeld met studenten Technische Bedrijfskunde en Technische Wiskunde in de module over modellering van transportprocessen. Zo leer je samenwerken met mensen met verschillende achtergronden. In het derde jaar kun je ervoor kiezen om je verder te verdiepen in een bepaald thema. De modules worden gegeven in het Engels. 

Module 5: Veiligheid En Risico’s In Delta’s

Deze module brengt in beeld hoe het begrip waterveiligheid conceptueel, technisch en beleidsmatig ingevuld wordt. In de module leer je hoe kansen en gevolgen van extreme gebeurtenissen risico’s vormen, en hoe je deze begrippen kwantitatief maakt. Daarbij maak je kennis met technische beschrijvingen van waterkerende infrastructuur en faalmechanismen. Bovendien is er aandacht voor veiligheidsstrategieën in het beleid en de geschiedenis en organisatie van het Nederlandse waterbeheer. Het project richt zich op de waterveiligheid van een dijkringgebied in Nederland.

Module 6: Duurzaamheid En Civil Engineering

In deze module leer je civieltechnische systemen te ontwerpen die voldoen aan de menselijke behoeften, met behoud van het milieu, zodat in deze behoeften niet alleen in het heden, maar ook voor de komende generaties kan worden voorzien. Je verwerft kennis over het analyseren en vergelijken van de duurzame impact van civieltechnische systemen op verschillende schaalniveaus en over hun levenscyclus. Ook leer je deze kennis toe te passen door de technieken te gebruiken in een ontwerpproject, waarbij je verschillende alternatieven moet ontwikkelen voor materiële, structurele en energetische samenstelling van een voorbeeldig civieltechnisch systeem.

Module 7: Gebiedsontwikkeling

In deze module leer je het belang van civieltechnische, juridische, ruimtelijke en economische aspecten van gebiedsontwikkelingen te analyseren en evalueren. De module bevat theorie over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke economie en omgevingsrecht, een practicum Geografische Informatiesystemen (GIS) en projectwerk. In het project voer je een ruimtelijke analyse en beleidsevaluatie uit van een gebiedsontwikkeling in de regio Twente, waarin watertechnische, bouwtechnische en/of verkeersinfrastructurele aspecten centraal staan.

Module 8: Modellering/Optimalisatie Van Transportprocessen

In deze module werk je samen met studenten Technische Bedrijfskunde en Technische Wiskunde aan een project om de wachttijd van patiënten in ziekenhuizen zo veel mogelijk te beperken. Jullie oplossing moet ook in staat zijn om patiënten betrouwbaar te laten weten hoe laat ze van huis moeten vertrekken om op tijd te zijn voor hun ziekenhuisafspraak. In deze module komen onderwerpen als verkeersstromen, vormgeving en regelingen op kruisingen, statistiek en simulaties voorbij.

Lees verder over het derde studiejaar van Civil Engineering.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies