Studieprogramma

Het tweede jaar van Civil Engineering

In het tweede jaar hebben de modules een meer multidisciplinair karakter, bijvoorbeeld Duurzame Civil Engineering, Gebiedsontwikkeling of Risico en Veiligheid. Soms leer of werk je samen met studenten van een andere opleiding, bijvoorbeeld met studenten Technische Bedrijfskunde en Technische Wiskunde in de module over modellering van transportprocessen. Zo leer je samenwerken met mensen met verschillende achtergronden. In het derde jaar kun je ervoor kiezen om je verder te verdiepen in een bepaald thema.

Module 5: Veiligheid En Risico’s In Delta’s

Deze module brengt in beeld hoe het begrip waterveiligheid conceptueel, technisch en beleidsmatig ingevuld wordt. In de module leer je hoe kansen en gevolgen van extreme gebeurtenissen risico’s vormen, en hoe je deze begrippen kwantitatief maakt. Daarbij maak je kennis met technische beschrijvingen van waterkerende infrastructuur en faalmechanismen. Bovendien is er aandacht voor veiligheidsstrategieën in het beleid en de geschiedenis en organisatie van het Nederlandse waterbeheer. Het project richt zich op de waterveiligheid van een dijkringgebied in Nederland.

Module 6: Duurzaamheid En Civil Engineeering

In this module students will learn to design civil engineering systems that meet human needs while preserving the environment so that these needs can be met not only in the present, but also for generations to come. To this end, students gain knowledge about how to analyze and compare the sustainable impact of civil engineering systems across different scales and over their complete life-cycle. Students also learn how to apply this knowledge by using these techniques on a design project during which they will need to develop several alternatives for the material, structural, and energetic composition of an exemplary civil engineering system.

Zoals je hierboven al leest, deze module is in het Engels! Dit is een mooie voorbereiding op de mastervervolgopleidingen, die ook in het Engels zijn.

Module 7: Gebiedsontwikkeling

In deze module leer je het belang van civieltechnische, juridische, ruimtelijke en economische aspecten van gebiedsontwikkelingen te analyseren en evalueren. De module bevat theorie over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke economie en omgevingsrecht, een practicum Geografische Informatiesystemen (GIS) en projectwerk. In het project voer je een ruimtelijke analyse en beleidsevaluatie uit van een gebiedsontwikkeling in de regio Twente, waarin watertechnische, bouwtechnische en/of verkeersinfrastructurele aspecten centraal staan.

Module 8: Modellering/Optimalisatie Van Transportprocessen

In deze module werk je samen met studenten Technische Bedrijfskunde en Technische Wiskunde aan een project om de wachttijd van patiënten in ziekenhuizen zo veel mogelijk te beperken. Jullie oplossing moet ook in staat zijn om patiënten betrouwbaar te laten weten hoe laat ze van huis moeten vertrekken om op tijd te zijn voor hun ziekenhuisafspraak. In deze module komen onderwerpen als verkeersstromen, vormgeving en regelingen op kruisingen, statistiek en simulaties voorbij.

Lees verder over het derde studiejaar van Civil Engineering.

Chat offline (info)