Module 9 En 10: Vrije Keuzeruimte

In het derde jaar heb je 30 EC (dat is een halfjaar) aan keuzeruimte. Deze keuzeruimte kun je zowel gebruiken voor verdieping als verbreding. Je kunt er ook voor kiezen om kennis te verwerven in een heel ander vakgebied, of vakken te volgen in het buitenland.

Module 11 En 12: Voorbereidende Module Afstuderen En Bachelorafstudeeropdracht

Met de bachelorafstudeeropdracht rond je de driejarige bachelorfase van de opleiding Civil Engineering af. Je laat tijdens de opdracht zien dat je voldoende inhoudelijke kennis hebt én dat je systematisch kunt werken en rapporteren.

Je voert de bachelorafstudeeropdracht uit bij een civieltechnische organisatie in Nederland of het buitenland. Alleen in de praktijk kun je immers samenhang ontdekken tussen de kennis en vaardigheden die je geleerd hebt en de praktische toepassing ervan. Na het afronden van deze opdracht ontvang je het bachelordiploma. Met dit diploma mag je de titel Bachelor of Science voeren en ben je gekwalificeerd om een van de masterprogramma's te volgen. Je kunt er ook voor kiezen direct de arbeidsmarkt op te gaan.

Na De Studie

De opleiding Civil Engineering bereidt je voor op functies waarin het niet alleen aankomt op bouwen en construeren, maar ook op de hele organisatie daaromheen. Aan mensen die op beide terreinen van wanten weten, bestaat in Nederland en daarbuiten grote behoefte.

Chat offline (info)